Svenska institutet för standarder, SISSvenska institutet för standarder, SIS

Standard för hudvårdstjänster fyller lucka på otydligt reglerad marknad

Dela

Nu finns den första europeiska standarden för hudvårdstjänster. Tillsammans med tidigare framtagna standarder på skönhetsområdet blir den ytterligare en pusselbit för att öka konsumentsäkerheten och för utförare blir den ett kvalitetssäkringsverktyg. Samtidigt går Sveriges Konsumenter och SIS ut med råd kring vad man som köpare av estetiska tjänster ska tänka på.

– Skönhetsbranschen växer snabbt och de olika tjänsterna berör väldigt många människor men regelverket är otydligt. Standarder kompletterar lagstiftningen med detaljer för att förtydliga säkerhetskrav och konsumenträtt vilket bidrar till gemensamma spelregler för utförare, ökar kvaliteten på tjänsterna och ger patienter och konsumenter ett ökat skydd, säger Anna Sjögren på Svenska institutet för standarder, SIS.

SIS har, tillsammans med Sveriges Konsumenter och branschen, varit med och tagit fram europeiska standarder för de som utför tjänster inom estetisk kirurgi, estetiska medicinska icke-kirurgiska tjänster och nu även hudvårdstjänster. I standarderna definieras krav på utförare till exempel på kompetens, hur riskbedömningar ska göras, krav på lokaler, hantering av klagomål och personuppgifter. Standarderna gäller i hela Europa och har därmed även satts som svensk standard.

Standarden för hudvårdstjänster, som är det senaste tillskottet i ”paketet”, omfattar bland annat hudvårdsbehandlingar för ansikte och kropp. Över 25 länder har deltagit i arbetet som startade redan 2011.

Det kan vara svårt för konsumenter att särskilja mellan seriösa och oseriösa utförare. Därför har SIS och Sveriges Konsumenter, utifrån standarderna, tagit fram en checklista på vad man bör tänka på och efterfråga vid köp av en tjänst.

– Redan vid konsultationen ska man fråga efter kompetens och utbildning, vilka risker och komplikationer som kan tillkomma, tillgång till råd och eftervård, totalkostnader och försäkringar med mera, säger Gerd Klang, Sveriges Konsumenter representant och ordförande i den svenska standardiseringskommittén för estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster.

Checklista 

Checklista till konsumenter och patienter (korrigerad länk)

Standarder

Standard SS-EN 17226:2019 Hudvårdstjänster - Krav och rekommendationer för tillhandahållandet av tjänsterna

Standard SS-EN 16844:2017 Estetiska medicinska tjänster - Icke-kirurgiska medicinska ingrepp

Standard SS- EN 16372:2014 Estetisk kirurgi – Tjänster

Mer information

Den svenska kommittén som arbetat med att ta fram standarderna

Hallå konsument - tips från Sveriges Konsumenter

Nyckelord

Kontakter

Gerd KlangSveriges Konsumenters representant och ordförande i standardiseringskommittén för estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster

Foto: Theresia Köhlin

070-231 25 35 gerd.klang@telia.com

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum