Stångåstaden

Stångåstaden presenterar stödåtgärder till hyresgäster

Dela

Just nu har många hyresgäster det tufft på olika sätt. Flera lokalhyresgäster kämpar för att hålla igång sina verksamheter och många boendehyresgäster har drabbats ekonomiskt i coronavirusets spår. Stångåstaden har därför beslutat att vidta åtgärder för att stötta båda dessa grupper.

-          Coronakrisen har slagit hårt mot Stångåstadens kunder. Många företagare kämpar för sin överlevnad och många hushåll har fått en ansträngd privatekonomi. Därför har vi tagit beslut om ett antal stödåtgärder. Vi följer utvecklingen noga och fler åtgärder kan bli aktuella, säger Astrid Brissman, styrelseordförande Stångåstaden.

-          Som det ser ut är detta bara början på en lång kris som vi har att hantera framåt. För oss är det viktigt att vi kan hjälpa till i det akuta läget men också att vi har förmågan att hjälpa till långsiktigt. Stångåstaden är en stor aktör i Linköping och vi har, liksom alla andra, ett ansvar att bidra på det sätt vi kan i den här krisen, säger Jan Österlind, vice styrelseordförande i Stångåstaden.

Stöd till lokalhyresgäster

Stångåstaden kommer att arbeta med olika typer av stödåtgärder riktat till de lokalhyresgäster som hamnat i ekonomiska problem på grund av coronakrisen. Fokus kommer att ligga på utsatta branscher såsom hotell, restaurang, sällanköpshandel och vissa andra verksamheter. Vi har redan erbjudit anstånd med hyresbetalningar för april eller maj månad. Vår bedömning, i dialog med våra lokalhyresgäster, är att fler åtgärder behöver göras då många kämpar för sin överlevnad. Varje lokalkontrakt är en unik uppgörelse och därför kommer stödet att hanteras individuellt där åtgärden kan vara anstånd, olika former av rabatter samt marknadsföring av lokalhyresgästerna. Stångåstaden tänker använda sig av statens krispaket för att få hjälp med att finansiera åtgärderna. Stödet ger hyresgästen möjlighet att få rabatt upp till 50 % av hyran för perioden april till juni 2020. Staten och fastighetsägaren står för halva kostnaden var.

-          Våra kommersiella lokalhyresgäster bidrar till levande bostadsområden. Vi är därför väldigt måna om att hjälpa till. Vi har redan erbjudit de lokalhyresgäster som är i behov av det anstånd med hyran. Nu tar vi ytterligare ett steg. Vår bedömning är att det finns ett behov av att använda en verktygslåda innehållande flera olika typer av stödåtgärder som kan användas utifrån behov, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Stöd till boendekunder

Sverige har på nationell nivå skyddsnät med ersättning från arbetslöshetskassa för den som blir arbetslös och sjukpenning för den som blir sjuk. På den kommunala nivån har socialtjänsten det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver, till exempel genom försörjningsstöd, som gör att de har råd att betala hyran. Stångåstaden har redan idag ett nära samarbete med socialtjänsten och nu är det viktigt att samarbetet fördjupas för att hjälpa de hyresgäster som får svårigheter att betala hyran.

Stångåstaden erbjuder sina bostadshyresgäster följande stöd:

Hyresrabatt – Stångåstaden har beslutat att ge alla boendehyresgäster en hyresrabatt motsvarande årets hyreshöjning under tre månader. Detta innebär att alla hyresgäster får ett avdrag motsvarande 2,25 % på hyran de kommande tre månaderna från och med nästa avisering.

Anstånd och avbetalningsplaner - Stångåstaden jobbar redan idag med anstånd och avbetalningsplaner och räknar med att detta kommer att öka som en följd av coronakrisen.

Stöd i vardagen - Utöver ovan nämnda insatser så erbjuder Stångåstaden sina boende i seniorbostäder hjälp att utföra vardagliga bestyr som att handla eller göra andra ärenden. Samarbete med det lokala föreningslivet fortsätter för att kunna fortsätta erbjuda linköpingsborna olika typer av aktiviteter, givetvis anpassade så att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

-          Vi började förhandla 2020 års hyror i höstas men förhandlingarna blev utdragna och överenskommelsen träffades inte förrän i slutet av februari. I det läget hade inte coronaviruset fått någon stor spridning i Sverige. När avierna skulle betalas i slutet av mars var läget ett annat. Tajmingen blev olycklig och det vill vi rätta till. Vi har därför beslutat att dra av 2,25 %, alltså motsvarande hyreshöjningen, för alla hyresgäster de kommande tre månaderna. Vi kommer dessutom att vara generösa med hur vi kan hjälpa de mest drabbade på ett bra sätt med hjälp av stödåtgärder som anstånd med hyran och avbetalningsplaner, säger Fredrik Törnqvist.

Kontakter

Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden, telefon 072-574 96 60
Astrid Brissman, styrelseordförande, telefon 070-619 04 55
Jan Österlind, vice styrelseordförande, telefon 070-551 57 76

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 600 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Kombohus – ett billigare sätt att bygga18.6.2020 07:53:32 CESTBlogginlägg

Är det ett systemskifte på gång i byggbranschen? Kan vi bygga hus på samma sätt som man bygger bilar, där kunden kan göra en mängd tillval utifrån en given plattform. Många i byggbranschen har testat och tror mycket på en ökad grad av industrialisering i byggprocessen, så att vi kan upprepa saker och därmed hålla nere kostnaderna. Här är Kombohus ett alternativ, upphandlade hus som är flexibla som ett legosystem med stor variation i höjd, bredd, färg och form till en förutbestämd kostnad. I mitt blogginlägg reflekterar jag över hur vi bygger våra fastigheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum