Fastighetsägarna

Stark ekonomisk återhämtning kräver hyreshöjning på 3 till 3,5 procent under 2022

Dela

Den svenska ekonomin är inne i en stark återhämtningsfas. Utbudet har dock svårt att möta den snabbt växande efterfrågan, vilket har lett till ökade kostnader för många företag. För att säkra hyresrättens utveckling måste de årliga hyresförhandlingarna mellan landets hyresvärdar och Hyresgästföreningen spegla denna verklighet. Under 2022 behöver därför hyrorna höjas med 3 till 3,5 procent. Det skriver Fastighetsägarna i den Vägledning för förhandlingarna om 2022 års hyresjustering som presenteras i dag.

Nedgången i den svenska ekonomin under 2020 blev mindre än befarat. Redan under innevarande års första kvartal hade produktionstappet återhämtats. Därefter har återhämtningen fortsatt i god fart. Under andra kvartalet växte ekonomin med nästan 10 procent i årstakt. De flesta prognoser pekar på att BNP kommer att växa med runt 4 procent såväl i år som nästa år.

– Det kan vi tacka vaccinet och de ekonomiska stödåtgärderna för, både de här hemma och utomlands. Det globala utbudet av olika former av insatsvaror har dock haft svårt att hänga med när efterfrågan har tagit fart. Det har ökat kostnaderna för många företag. Det gäller även de som förvaltar landets hyresrätter, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Till skillnad från vad som gäller för andra varor och tjänster, baseras priset på den boendetjänst som landets hyresvärdar levererar inte på förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Priset, det vill säga hyran, fastställs i stället i kollektiva förhandlingar mellan hyresvärdar och Hyresgästföreningen. Det är därmed dessa parter som har det avgörande ansvaret för hyresrättens utveckling över tiden.

– Om vi vill ha många och väl underhållna hyresrätter måste de kollektivt förhandlade hyrorna få utvecklas i takt med den övriga ekonomin. Så har det tyvärr inte varit. Hyrorna i det befintliga lägenhetsbeståndet har under lång tid halkat efter såväl kostnader som inkomster. Det är inte långsiktigt hållbart, säger, Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna.  

Baserat på Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser för den svenska ekonomins utveckling under 2022, bedömer Fastighetsägarna att hyrorna i landets lägenheter behöver höjas med mellan 3 och 3,5 procent. Detta ska ses som ett genomsnitt för landet. De faktiska hyresförhandlingarna förs dock på ortsnivå. På den nivån kan utvecklingen skilja sig mer eller mindre mycket från det nationella snittet.

Kontakter

Dokument

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Bra återhämtning för Södertälje – stadskärnan omsatte 1,4 miljarder kronor18.1.2023 10:51:09 CET | Pressmeddelande

Södertäljes stadskärna omsatte 1,4 miljarder kronor efter att ha ökat sin totala omsättning med 2,5 procent under det andra pandemiåret 2021. Hem och fritid är den största branschen i stadskärnan och står för en dryg tredjedel av stadskärnans totala omsättning. Hem och fritid var också den bransch som ökade mest, 6,6 procent. Näst bäst utveckling hade dagligvaruhandeln som ökade sin omsättning med 3,5 procent. Det visar årets Cityindexrapport, som årligen tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Hyrorna klara för 18 000 hushåll i Malmö13.1.2023 14:00:00 CET | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen har avslutat de årliga hyresförhandlingarna i Malmö. Här kommer hyrorna att höjas med 5 procent under 2023. I september drog förhandlingarna om 2023 års justering av den allmänna hyresnivån i gång runt omkring i landet. Förhandlingarna skulle baseras på en färsk överenskommelse mellan bostadsmarknadens parter, den så kallade treparten. Enligt överenskommelsen ska förhandlingarna baseras på flerårssnitt avseende utvecklingen av fem faktorer som på olika sätt speglar utvecklingen av den allmänna ekonomin och fastighetsrelaterade kostnader. – Vi har haft ambitionen att följa Trepartsöverenskommelsen, men vi och Hyresgästföreningen har tolkat den på olika sätt och därför är inte denna överenskommelse baserad på Trepartsöverenskommelsen, säger Carl-Lennart Lagerström, vice vd och affärschef, Fastighetsägarna Syd. Den nya hyran gäller från den 1 januari 2023 och berör 18 000 hushåll i Malmö. – Vi välkomnar att det i nästa års förhandling kommer at

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum