ManpowerGroup

Starkast jobbprognos i mellersta Sverige

Dela
Arbetsgivarna i mellersta Sverige – Sörmland, Västmanland, Värmland samt Örebro län - förväntar sig en fortsatt hög rekryteringstakt och sysselsättningsprognosen för de kommande tre månaderna är +28, den högsta i landet. Det är en oförändrad prognos jämfört med starten på året, men på årsbasis är det en minskning med 23 procentenheter. Prognosen för riket som helhet är mer beskedliga +9. Detta visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet.

– De lågkonjunkturtecken vi börjar se i övriga jobbprognoser gäller inte för mellersta delen av landet där rekryteringarna förväntas rulla på som de gjort under inledningen av året - företagen i regionen verkar ha förstått värdet av att gasa så man står sig i konkurrensen när konjunkturen börjar mattas av, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup.

Övriga regioner lämnar mycket varierande sysselsättningsprognoser inför det kommande kvartalet, precis som vid förra mätningen. Mellersta Sverige lämnar alltså den starkaste prognosen. Stockholm och Uppsala minskar men förväntad rekrytering landar trots allt på positiva +13 medan Skåne och Blekinge landar på +10. Västra Götaland minskar ner till +8 medan östra Götaland ger en betydligt mer försiktig sysselsättningsprognos på +1, vilket är landets lägsta. I norra Sverige tycks inte det väntade kompetenssuget kommit igång riktigt ännu och jobbprognosen för andra kvartalet är beskedliga +6. Sysselsättningsprognosen för riket är +9.

Bland de undersökta branscherna ligger hälso-, sjukvård- och Life Sciencesektorn i topp med en prognos på +18 procent sett till landet som helhet, medan energibranschen och IT-sektorn med +3 respektive +4 är de branscher som ser ut att få störst problem. IT-sektorn är även den bransch som rasat i särklass mest jämfört med föregående kvartal.

– Vi ser en tydlig avkylningseffekt hos de svenska IT- och energiarbetsgivarna, där man förväntar sig mycket liten tillväxt under det kommande kvartalet. Hälso- och vårdsektorn liksom transportbranschen ser dock ut att påverkas i betydligt mindre utsträckning, säger Mikael Jansson.

Mätningen utfördes under perioden 2-31 januari, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation kan påverka undersökningen.

Topplistor
Svenska regioners jobbprognoser
Svenska branschprognoser
Starkaste jobbprognoserna i världen
Starkaste jobbprognoserna i Europa
Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch

Bilagor
Metodologi (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 2023 presenteras i13 juni.

Svenska regionprognoser
• Mellersta Sverige (Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län): +28 procent
• Stockholm- och Uppsalaregionen: +13 procent
• Skåne och Blekinge län: +10 procent
• Västra Götaland: +8 procent
• Norra Sverige: +6 procent
• Östra Götaland: +1 procent

Svenska branschprognoser
• Hälsa-, sjukvård och Life Science: +18 procent
• Telekom- och mediabranscherna: +13 procent
• Besöksnäringen samt parti- och detaljhandeln: +12 procent
• Bank-, finans- och fastighetsbranscherna: +12 procent
• Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin: +8 procent
• Transport, logistik och fordonsindustrin: +7 procent
• IT-branschen: +4 procent
• Energi- och samhällsservice: +3 procent

Starkaste jobbprognoserna i världen
• Panama: +41 procent
• Guatemala: +38 procent
• Costa Rica: +38 procent
• Schweiz: +31 procent
• Norge: +31 procent
• Nederländerna: +31 procent
• Indien: +30 procent

Starkaste jobbprognoserna i Europa
• Schweiz: +31 procent
• Norge: +31 procent
• Nederländerna: +31 procent
• Österrike: +28 procent
• Frankrike: +26 procent

Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch
• IT-branschen: +34 procent
• Telekom- och mediabranscherna: +30 procent
• Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +29 procent
• Energi- och samhällsservice, +26 procent
• Transport, logistik och fordonsindustrin: +26 procent
• Hälsa-, sjukvård och Life Science: +25 procent
• Råvaror och gröna näringar: +21 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2023 förväntar sig 20 procent av de svenska arbetsgivarna att minska arbetsstyrkan, 45 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan 32 procent förutser en ökad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +12 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +9 procent. Samma beräkning sker i samtliga 40 länder.

Om ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 20 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 766 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 2-31 januari 2023.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

0771-55 99 00http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup

ManpowerGroup™ är världsledande inom kompetens- och HR-tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Vi bidrar genom att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter miljontals människor i arbete. ManpowerGroup™ är sedan många år erkända för vår mångfald, inkludering, jämställdhet och 2022 utsågs vi till ett av världens mest etiska företag för trettonde året. I Sverige har vi omkring 5 000 medarbetare på drygt 50 orter över hela landet med varumärkena: Manpower®, Experis®, Talent Solutions® och Jefferson Wells®. Varje år sätter vi 18 000 personer i jobb i Sverige.Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

RÄTTELSE: Antalet arbetssökande per ledigt jobb ökar i Västernorrland24.5.2023 11:49:40 CEST | Pressmeddelande

Tidigare i dag, den 24 maj, skickade vi ett pressmeddelande (se nedan) till er om antalet arbetssökande per ledigt jobb i Västernorrland. Tyvärr var det en gammal version med siffror från tredje kvartalet 2022 som skickades. Det finns inga siffror för Västernorrland för det första kvartalet 2023. Vi beklagar misstaget. Lite längre ned finns en länk till ett pressmeddelande med siffrorna för hela landet om det är av intresse.

RÄTTELSE: Många arbetssökande per ledigt jobb i Kronoberg24.5.2023 11:12:31 CEST | Pressmeddelande

Tidigare i dag, den 24 maj, skickade vi ett pressmeddelande till er om antalet arbetssökande per ledigt jobb. Tyvärr var det en gammal version med siffror från tredje kvartalet 2022 som skickades. Det finns inga siffror för Kronoberg för det det första kvartalet 2023. Vi beklagar misstaget. Lite längre ned finns en länk till ett pressmeddelande med siffrorna för hela landet om det är av intresse.

RÄTTELSE: Ny kartläggning – Kraftig ökning av antalet jobbtillfällen i Dalarna24.5.2023 10:48:26 CEST | Pressmeddelande

Tidigare i dag, den 24 maj, skickade vi ett pressmeddelande till er om antalet arbetssökande per ledigt jobb. Tyvärr blev det fel version av pressmeddelandet som gick ut. Den version som skulle skickats har siffror från första kvartalet 2023, men i stället skickades en gammal version med siffror från tredje kvartalet 2022. Se rätt version av pressmeddelandet med uppdaterade siffror nedan. Vi beklagar misstaget.

RÄTTELSE: Ny kartläggning – Kraftig ökning av antalet jobbtillfällen i Blekinge24.5.2023 10:46:32 CEST | Pressmeddelande

Tidigare i dag, den 24 maj, skickade vi ett pressmeddelande till er om antalet arbetssökande per ledigt jobb. Tyvärr blev det fel version av pressmeddelandet som gick ut. Den version som skulle skickats har siffror från första kvartalet 2023, men i stället skickades en gammal version med siffror från tredje kvartalet 2022. Se rätt version av pressmeddelandet med uppdaterade siffror nedan. Vi beklagar misstaget.

RÄTTELSE: Ny kartläggning – Kraftig ökning av antalet jobbtillfällen per arbetssökande i Gävleborg24.5.2023 10:44:05 CEST | Pressmeddelande

Tidigare i dag, den 24 maj, skickade vi ett pressmeddelande till er om antalet arbetssökande per ledigt jobb. Tyvärr blev det fel version av pressmeddelandet som gick ut. Den version som skulle skickats har siffror från första kvartalet 2023, men i stället skickades en gammal version med siffror från tredje kvartalet 2022. Se rätt version av pressmeddelandet med uppdaterade siffror nedan. Vi beklagar misstaget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum