SBAB Bank

Stillastående priser i mäklarnas prognoser

Dela

Om storstadsmäklarnas prognoser slår in, baserat på svaren i Mäklarbarometern, kan vi förvänta oss oförändrade priser på både villor och bostadsrätter under andra kvartalet. Utbudet av bostäder till salu bedöms öka under perioden, i synnerhet i Malmö. Prognosen visar även på oförändrad efterfrågan på både bostadsrätter och villor i Stockholm och Göteborg. I Malmö bedöms efterfrågan på villor stiga.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare, verksamma i landets tre storstadsregioner, sedan 2005, fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det andra kvartalet 2022 som bedöms.

– Köpare som tror att priserna kommer att gå ned kan bli tveksamma i beslutet att köpa idag om de tror att det blir billigare i morgon. Det kan leda till att efterfrågan minskar. Och säljare, som tror på sjunkande priser på bostadsmarknaden, kan tidigarelägga sin försäljning vilket bidrar till att utbudet ökar. Stigande utbud och vikande efterfrågan kan ha en prisdämpande effekt. Sen är det ju så att säsongseffekten spelar in, många vill sälja på våren och försommaren, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

– Mäklarna tror på stillastående priser under andra kvartalet. Om och när en avmattning i pris sker på bostadsmarknaden kan det vara till fördel för förstagångsköpare. Andra är sannolikt inte lika glada över att se värdet på tillgångarna sjunka, avslutar Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Prognos: Prisutveckling andra kvartalet bostadsrätter

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrad

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm

2

9

59

28

1

Göteborg

2

22

53

18

5

Malmö

0

8

72

16

4

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

 

Prognos: Prisutveckling andra kvartalet villor/radhus

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrad

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm

5

21

48

25

0

Göteborg

7

33

54

6

0

Malmö

5

24

47

20

4

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

 

Prognos: Utbud och efterfrågan andra kvartalet bostadsrätter

 

Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oförändrat utbud

Oförändrad efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stockholm

59

16

32

67

8

18

Göteborg

54

27

39

64

7

9

Malmö

70

12

24

74

7

14

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

 

Prognos: Utbud och efterfrågan andra kvartalet villor/radhus

 

Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oförändrat utbud

Oförändrad efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stockholm

63

35

23

57

14

8

Göteborg

63

35

34

57

3

8

Malmö

75

61

23

13

2

13

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB.

Telefon: 0709-906814, E-post: claudia.wormann@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB.

Telefon: 0730-271965, E-post: douglas.norstrom@sbab.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 291 000 och 402 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 december 2021). Antal medarbetare (FTE) är 839. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Bolån med kort bindningstid förstahandsvalet i april18.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under april valde 43 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet. Bland bostadsrättskunderna valde 46 procent tre månaders bindningstid på hela bolånet. 35 respektive 36 procent av villa- och bostadsrättskunderna valde i stället att binda hela bolånet. Bland dem var ett års bindningstid vanligast. 21 procent av villakunderna respektive 19 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Kostnadsökningar har lett till ändrat sparbeteende12.5.2022 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

I SBAB:s nya undersökning "Hushållens sparplaner" framgår att nio av tio har ett sparande och att många under det gångna året har förändrat sitt sparbeteende. Den vanligaste förändringen är ökat sparande på sparkonto, i aktier och fonder. Betydligt färre hushåll har minskat sitt sparande under året. Främsta skälet till sparande är att ha en buffert mot oförutsedda utgifter. Det är också vanligt att sparandet är till för att klara en inkomstförsämring.

Kraftiga prisfall på villor i Stockholm och Malmö i april – men ännu syns ingen räntefrossa på bostadsmarknaden som helhet3.5.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Priserna på villor föll med mer än tre procent i Storstockholm och Stormalmö medan de steg marginellt i Storgöteborg. Lägenhetspriserna föll svagt i Storstockholm och Storgöteborg, medan de ökade svagt i Stormalmö. Justerat för normala säsongsmönster var prisökningstakten för riket som helhet 0,4 procent under april. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under april.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum