SBAB Bank

Stillastående priser i mäklarnas prognoser

Dela
Om storstadsmäklarnas prognoser slår in, baserat på svaren i Mäklarbarometern, kan vi förvänta oss oförändrade priser på både villor och bostadsrätter under andra kvartalet. Utbudet av bostäder till salu bedöms öka under perioden, i synnerhet i Malmö. Prognosen visar även på oförändrad efterfrågan på både bostadsrätter och villor i Stockholm och Göteborg. I Malmö bedöms efterfrågan på villor stiga.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare, verksamma i landets tre storstadsregioner, sedan 2005, fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det andra kvartalet 2022 som bedöms.

– Köpare som tror att priserna kommer att gå ned kan bli tveksamma i beslutet att köpa idag om de tror att det blir billigare i morgon. Det kan leda till att efterfrågan minskar. Och säljare, som tror på sjunkande priser på bostadsmarknaden, kan tidigarelägga sin försäljning vilket bidrar till att utbudet ökar. Stigande utbud och vikande efterfrågan kan ha en prisdämpande effekt. Sen är det ju så att säsongseffekten spelar in, många vill sälja på våren och försommaren, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

– Mäklarna tror på stillastående priser under andra kvartalet. Om och när en avmattning i pris sker på bostadsmarknaden kan det vara till fördel för förstagångsköpare. Andra är sannolikt inte lika glada över att se värdet på tillgångarna sjunka, avslutar Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Prognos: Prisutveckling andra kvartalet bostadsrätter

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrad

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm

2

9

59

28

1

Göteborg

2

22

53

18

5

Malmö

0

8

72

16

4

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

 

Prognos: Prisutveckling andra kvartalet villor/radhus

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrad

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm

5

21

48

25

0

Göteborg

7

33

54

6

0

Malmö

5

24

47

20

4

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

 

Prognos: Utbud och efterfrågan andra kvartalet bostadsrätter

 

Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oförändrat utbud

Oförändrad efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stockholm

59

16

32

67

8

18

Göteborg

54

27

39

64

7

9

Malmö

70

12

24

74

7

14

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

 

Prognos: Utbud och efterfrågan andra kvartalet villor/radhus

 

Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oförändrat utbud

Oförändrad efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stockholm

63

35

23

57

14

8

Göteborg

63

35

34

57

3

8

Malmö

75

61

23

13

2

13

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom, SBAB.

Telefon: 0709-906814, E-post: claudia.wormann@sbab.se

Douglas Norström, Presschef, SBAB.

Telefon: 0730-271965, E-post: douglas.norstrom@sbab.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 291 000 och 402 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 december 2021). Antal medarbetare (FTE) är 839. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Farlig strategi att Följa John i inflationsbekämpningen25.5.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Riksbanken höjer sannolikt styrräntan med 0,25 procentenheter i juni och väntas därmed följa flera andra centralbanker som redan fattat sådana beslut och ECB som väntas ta samma beslut. En fortsatt hög tolvmånadersinflation och risk för kronförsvagning talar för detta, sett till hur Riksbanken hittills resonerat. Riksbanken borde dock lägga större vikt vid Sveriges räntekänsliga ekonomi, att den fulla effekten av redan gjorda räntehöjningar ännu inte syns och flera faktorer som talar för kraftigt fallande inflation i närtid. Boräntan med tre månaders bindningstid väntas toppa på 4,8 procent och sedan sjunka ner mot 3,5 procent under 2025 bedömt utifrån att Riksbanken väntas sänka styrräntan flera gånger med start i februari nästa år. Bankernas bolånemarginaler är nere på samma låga nivåer som under finanskrisen, men intjäningen är god tack vare låga inlåningsräntor. Detta är slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr 3, 2023.

Bomarknadstempen: Fortsatt mycket tufft läge för bostadssäljare11.5.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SBAB:s indikator "Bomarknadstempen" visar för april en ytterst marginell förbättring i förhållande till mars avseende hur lätt det är att sälja ett hus respektive en lägenhet på andrahandsmarknaden i Sverige som helhet. Förbättringen för hus kan kopplas till något kortare annonstider, och förbättringen för lägenheter till marginellt större budpremier. Mycket talar för att bostadsmarknaden kommer att fortsätta att stå och stampa så länge räntetoppen inte är nådd.

Svagt fallande bostadspriser i april i Sverige som helhet2.5.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Efter en positiv inledning av året, föll bostadspriserna tillbaka med 0,2 procent i Sverige som helhet i april. Lägenhetspriserna stod stilla medan huspriserna sjönk med 0,4 procent. Fyra av sex regioner uppvisade fallande såväl lägenhets- som huspriser. Lägenhetspriserna steg i Storstockholm och Stormalmö och huspriserna likaså i Storgöteborg och Norra Sverige. Den beräknade underliggande trenden indikerar en större nedgång i priserna för Sverige som helhet än vad de faktiska priserna visar. Trenden är negativ för både lägenheter och hus i samtliga regioner med undantag för lägenheter i Storstockholm där trenden visar en liten uppgång (+0,5 procent). Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för april.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum