Linköpings kommun

Stöd till nyanlända barn och unga genom samarbete med Svenska kyrkan

Dela

Linköpings kommun har under de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända barn och unga och fokus har alltid varit att skapa ett så bra mottagande som möjligt. I detta arbete har den idéburna sektorn kompletterat den offentliga sektorn med ovärderliga insatser för ett gott mottagande. Nu inleds en ny överenskommelse mellan Linköpings kommun och Svenska kyrkan som handlar om att ge psykosocialt stöd till nyanlända barn och unga genom verksamheterna “Barn i Väntan” (BIV) och “Barn i Start” (BIS).

BIV/BIS är en sammanfattning av verksamheterna ”Barn i Väntan” och ”Barn i Start”, och började som ett pilotprojekt i Malmö 2004 i samarbete mellan Individuell Människohjälp (IM) och Svenska kyrkan. Projektet visade sig ge ett gott resultat och spreds därför till andra orter. BIV/BIS är ett pedagogiskt program för barn och unga (och deras föräldrar) i åldrarna 7-20 år som vill lära sig mer om sig själva och om asyl- och integrationsprocessen. BIV (Barn i väntan) är en stödgruppsverksamhet som riktar sig till barn och unga och barn i asylsökande familjer. BIS (Barn i start) är motsvarande för barn i familjer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.

Syftet med BIV/BIS är att stärka barnets identitet och självkänsla och öka förståelsen för det samhälle de lever i. Insatsen ska bidra till att skapa känsla av sammanhang, och leda till att barnet upplever tillvaron som hanterbar och meningsfull. Centralt är också att ge barn och unga ett forum för att möta jämnåriga med liknande erfarenheter. Fokus läggs på barnets egen erfarenhet där barnets känslor och upplevelser tas på allvar, vilket leder till större självkänsla och inger framtidshopp.

Svenska kyrkans församlingar i stadsdelarna Ryd och Skäggetorp tog redan 2007 initiativ till att starta samtalsgrupper enlig metoden Barn i Väntan/ Barn i Start (BIV/ BIS) för asylsökande och nyanlända barn och unga. BIV/BIS startade som ett pilotprojekt mellan Svenska kyrkan och Individuell Människohjälp (IM) i Linköping och finansierades de första sju åren via projektmedel och medel från Svenska kyrkan. Därefter har Linköpings kommun beviljat medel för insatsen genom olika samarbetsformer och nu sluts en ny överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Linköpings kommun och Svenska kyrkan.

- Att komma till ett nytt land och försöka anpassa sig samtidigt som man lever med trauma och oro är oerhört svårt. Genom denna IOP hjälper vi barn och deras familjer att må bättre genom denna process. Vi vill ge alla barn en så bra start i Linköping som möjligt, säger Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Beslut om överenskommelsen tas av social- och omsorgsnämnden den 24 mars 2021 och kommer att gälla under perioden 2021-04-01–2023-03-31 med en kostnad av 310 500 per år.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum