Linköpings kommun – Politik

Stödpaket till Linköpings elitidrott 2020

Dela

Pandemin har slagit hårt mot stora delar av samhället, så också mot Linköpings elitidrott. Extra hårt drabbade är kommunens arenaidrotter som bär på stora kostnader i kombination med uteblivna publikintäkter och med en sponsormarknad i gungning. Statens stöd har inte heller varit tillräckliga. Allians för Linköping har därför tagit fram ett stödpaket som ska kunna ge stöd till elitidrotten under rådande pandemi.

Linköping ska präglas av ett varierande och brett idrottsliv, där elitidrotten får sin givna plats i symbios med breddidrott. En framgångsrik elitidrott ger positiva upplevelser och förebilder som kan stimulera fler att bli fysiskt aktiva, inte minst barn och unga.

Allians för Linköping vill att idrotten fortsatt ska ha förutsättningar att hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. Pandemin har dessvärre minskat elitidrottens möjlighet till självfinansiering.

– Idrotten betyder mycket för Linköping och elitidrotten skapar viktiga förutsättningar för barn- och ungdomsidrott. Många av våra elitidrottsföreningar har hamnat i en akut ekonomisk situation och det är viktigt att vi som kommun gör vad vi kan för att stötta i detta extraordinära läge, säger Niklas Borg (M).

I Allians för Linköpings stödpaket på totalt 5 mnkr föreslås föreningar, som uppfyller kriterierna för elitidrott, erhålla ett stöd per elitaktiv. Eftersom kvinnors idrottande generellt sett ges sämre förutsättningar, som gör att de därigenom drabbas extra hårt av den pågående pandemin, föreslås ett extra stöd om 10 000 kr per elitidrottande kvinna. Totalt ger det nästan 1 miljon extra till de elitidrottande kvinnorna.

– Vi har tidigare gett stöd till föreningar som har barn och ungdomsverksamhet, det känns bra att också kunna ge elitidrotten stöd. De är också viktiga för Linköping, säger Gustaf Appelberg (L).

Beslut om stödpaketet tas av kommunstyrelsen den 6 oktober.

Kontakter

Gustaf Appelberg (L)

Ordförande överförmyndarnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förste vice ordförande kommunfullmäktige

gustaf.appelberg@linkoping.se

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Fler vägar till egen försörjning10.9.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Allians för Linköping avsätter resurser i sin budget för att skapa nya vägar till egen försörjning. Under två års tid satsas på tre tjänster som helt ska fokusera på att ta fram extratjänster i kommunen. Genom kommunens överenskommelse med Arbetsförmedlingen kan dessa riktas mot försörjningsstödstagare. Detta kommer både skapa fler vägar till egen försörjning men också bidra till kommunens långsiktiga kompetensförsörjning inom bristyrken.

Ansvar för Linköping i en osäker tid - Allians för Linköpings budget för 20212.9.2020 10:30:00 CESTPressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner och regioner och många kommuner har tvingats stoppa både planerade investeringar och satsningar. Även Linköping har påverkats av krisen och det osäkra läge som råder kring skatteintäkter, utbetalning av försörjningsstöd framkallat av en förändrad arbetslöshet samt bristen på tydliga besked från staten om stöd till Sveriges kommuner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum