Vision

Stödpaketet för välfärden måste ha långsiktigt fokus för Region Jämtland Härjedalen

Dela

Den akuta krisen på grund av coronapandemin har ytterligare ökat pressen på medarbetare och chefer i välfärden. Vision välkomnar beskedet om sammanlagt 22 miljarder kronor till jobb och omställning i Sveriges kommuner och regioner, och att bidragen blir generella. Det är dock viktigt att tillskottet trots nuvarande krisläge injiceras med långsiktigt fokus.

Sveriges kommuner och regioner har ett tufft ekonomiskt läge som har förvärrats av coronapandemin. Vision menar att anställda i kommuner och regioner måste ha rimliga möjligheter att vårda, behandla och skydda medborgare från både direkta och indirekta effekter av Covid-19.

- Det är oerhört pressat i Region Jämtland Härjedalen just nu, säger Gunvi Dahlström, ordförande i Vision Region Jämtland Härjedalen. Chefer sliter för att värna medarbetares arbetsmiljö och klara bemanningen. Många av våra medlemmar måste vara tillgängliga i princip dygnet runt nu. Det är en stor stress att hantera ständigt uppdaterade nya riktlinjer och en mängd oförutsedda eller akuta problem.

Visions medlemmar beskriver att även om de klarar den akuta krisen så finns det en stor oro att det kommer efterverkningar i form av ökade sjukskrivningar på grund av stress till sommaren.

För att minska risken för ohälsa bland chefer och medarbetare krävs nu kraftfulla satsningar på arbetsmiljön gällande:

  • Chefers pressade arbetsmiljö. För att få rejäl effekt på satsningarna måste ledarskapet fungera. Kommuner och regioner behöver identifiera de verksamhetsnära chefernas utmaningar och ge effektivt och anpassat stöd.
  • Äldre personers behov av stöd och hjälp. Hemtjänst och äldreomsorg behöver resurser för att klara bemanningen, minska smittspridning och avlasta vården. Tillgång till skyddsutrustning för personal måste säkras för att skydda de äldre och de anställda. Nyttjande av välfärdsteknik så som larm och nattkameror behöver öka.
  • Ett starkt socialt skyddsnät för barn och de svagaste i samhället. Vi ser ett ökat tryck på ekonomiskt bistånd, vilket kan antas öka än mer framöver. Kommunerna behöver säkra tillgången på personal och använda digital teknik i handläggning för att kunna ge snabb service för de personer som är i ekonomisk nöd eller i social utsatthet.

Nyckelord

Kontakter

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Gunvi Dahlström, ordförande i Vision Region Jämtland Härjedalen, 070-5874307

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Facken ställer krav på Hörby kommun pga. usel arbetsmiljö samt efter allvarlig incident24.9.2020 11:35:56 CESTPressmeddelande

Vision, Akademikerförbundet SSR, SACO-rådet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet samt Vårdförbundet lämnar idag, torsdag in en framställan om arbetsmiljöåtgärd mot Hörby kommun efter incidenten på Örenäs slott. Huvudskyddsombud och skyddsombud för förbunden begär att en extern utredning gällande den usla arbetsmiljön samt kring kränkande särbehandling och dess konsekvenser görs.

Vision: Låt medarbetare i välfärden bidra till omställning genom koldioxidbudgetering21.9.2020 11:28:55 CESTPressmeddelande

Kommuner och regioner har ett stort ansvar för att förverkliga den gröna omställningen, men verktygen för medarbetarna att arbeta för minskade utsläpp alltför osynliga i regeringens budget. Det anser fackförbundet Vision, som är kritiskt till att medlemmarna ofta saknar förutsättningar att arbeta för ökad hållbarhet. Nu uppmanar Vision regeringen att satsa på koldioxidbudgetering i kommuner och regioner.

Vision: Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten17.9.2020 06:30:00 CESTPressmeddelande

Nästan hälften av socialcheferna som svarat på Visions Novus-undersökning uppger att det är svårt att inom befintliga budgetramar ge de insatser individen har behov av och rätt till. En tredjedel av socialcheferna anser att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer. Framförallt är det insatser riktade mot barn, unga och äldre som drabbas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum