Vision

Stora problem med hot, våld och droger på biblioteken

Dela

Var femte biblioteksanställd känner sig otrygg och vittnar om brister i säkerheten. Tidningen Visions undersökning som gjordes bland 1 355 bibliotekarier visar att arbetssituationen är ohållbar på många bibliotek.

Visions medlemmar vittnar i undersökningen om att de har sömnsvårigheter och ångest på väg till och från jobbet, att situationen på biblioteken har blivit värre de senaste åren och att de upplever en större otrygghet kopplat till drogpåverkan och drogförsäljning inne i biblioteken. Arbetsmiljöproblemen har varit så pass stora att var femte funderat på att byta jobb på grund av ordningsproblem.

- Biblioteken fyller en viktig funktion som mötesplats och bidrar till folkbildning, vi behöver värna om att bibliotek kan vara tillgängliga med god service. Det är allvarligt att arbetsmiljön är dålig för många som arbetar i biblioteken. Därför kräver Vision mer stöd från arbetsgivaren för att hantera den otrygga arbetsmiljön. Vi vill se flera åtgärder för att öka personalens trygghet; som tex rutiner för systematiskt säkerhetsarbete, se över möbleringen, tillgång till fler larm, att det ska göras riskbedömningar innan förändringar införs och att det ska ges förutsättningar för att skapa bra samarbeten med lokala aktörer såsom polis och lokalföreningar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

Faktaruta:

41 % upplever att ordningsproblem blivit värre under senare år

26 % uppger att deras hälsa har påverkats negativt av ordningsproblem de senaste två åren

18 % upplever otrygghet varje vecka eller oftare på grund av besökare

Bakgrund: Undersökningen gjordes av Tidningen Vision. En enkät skickades i oktober till 1 355 medlemmar i Vision som jobbar på bibliotek. Svarsfrekvensen var 52 procent. En övervägande majoritet av de svarande arbetar på folkbibliotek, ett fåtal på skolbibliotek.

Granskningen i sin helhet:

https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2020/nr8/granskning-biblioteken-blir-allt-stokigare/

https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2020/nr8/hon-tog-tag-i-stoket-pa-biblioteket-i-landskrona/

https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2020/nr8/vill-stoppa-stoket-pa-biblioteken/

Nyligen kom Brottsförebyggande rådet, Brå, med en rapport som visar att alla folkbibliotek i Sverige utsatts för brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna: https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2020-09-15-simhallar-och-bibliotek.html

För mer info, vg kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision tel: 070 746 2124

Åsa Bolmstedt, chefredaktör Tidningen Vision tel: 073 841 0912 

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Tillit, tydliga roller och god arbetsmiljö stärker Svenska kyrkan19.9.2021 23:11:05 CEST | Pressmeddelande

Kvällens preliminära valresultat till Svenska kyrkan spelar en viktig roll för alla anställda inom kyrkan, inte minst inom Uppsalastift. Vision ser fram emot en god och konstruktiv dialog med nya och omvalda förtroendevalda om hur vi utvecklar Svenska kyrkan till en modern och attraktiv arbetsplats. Medarbetares inflytande, en god dialog, tillit och respekt kring olika roller samt en mångfald av människor och kompetenser är delar vi vet bidrar till en fungerande verksamhet.

Tillit, tydliga roller och god arbetsmiljö stärker Svenska kyrkan19.9.2021 23:06:31 CEST | Pressmeddelande

Kvällens preliminära valresultat till Svenska kyrkan spelar en viktig roll för alla anställda inom kyrkan, inte minst inom Växjöstift. Vision ser fram emot en god och konstruktiv dialog med nya och omvalda förtroendevalda om hur vi utvecklar Svenska kyrkan till en modern och attraktiv arbetsplats. Medarbetares inflytande, en god dialog, tillit och respekt kring olika roller samt en mångfald av människor och kompetenser är delar vi vet bidrar till en fungerande verksamhet.

Tillit, tydliga roller och god arbetsmiljö stärker Svenska kyrkan19.9.2021 23:00:53 CEST | Pressmeddelande

Kvällens preliminära valresultat till Svenska kyrkan spelar en viktig roll för alla anställda inom kyrkan, inte minst inom Luleåstift. Vision ser fram emot en god och konstruktiv dialog med nya och omvalda förtroendevalda om hur vi utvecklar Svenska kyrkan till en modern och attraktiv arbetsplats. Medarbetares inflytande, en god dialog, tillit och respekt kring olika roller samt en mångfald av människor och kompetenser är delar vi vet bidrar till en fungerande verksamhet.

Tillit, tydliga roller och god arbetsmiljö stärker Svenska kyrkan19.9.2021 22:54:51 CEST | Pressmeddelande

Kvällens preliminära valresultat till Svenska kyrkan spelar en viktig roll för alla anställda inom kyrkan, inte minst inom Linköpingsstift. Vision ser fram emot en god och konstruktiv dialog med nya och omvalda förtroendevalda om hur vi utvecklar Svenska kyrkan till en modern och attraktiv arbetsplats. Medarbetares inflytande, en god dialog, tillit och respekt kring olika roller samt en mångfald av människor och kompetenser är delar vi vet bidrar till en fungerande verksamhet.

Tillit, tydliga roller och god arbetsmiljö stärker Svenska kyrkan19.9.2021 22:31:39 CEST | Pressmeddelande

Kvällens preliminära valresultat till Svenska kyrkan spelar en viktig roll för alla anställda inom kyrkan. Vision ser fram emot en god och konstruktiv dialog med nya och omvalda förtroendevalda om hur vi utvecklar Svenska kyrkan till en modern och attraktiv arbetsplats. Medarbetares inflytande, en god dialog, tillit och respekt kring olika roller samt en mångfald av människor och kompetenser är delar vi vet bidrar till en fungerande verksamhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum