Skogsstyrelsen

Stora risker med att beträda brandhärjad skog

Dela

Skogsstyrelsen vill uppmärksamma såväl markägare som allmänhet att det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta tid innan det är säkert att gå ut i skogen efter branden i Vänge på Gotland.

Hela brandområdet på mellersta Gotland är fortfarande avlyst och allmänheten uppmanas att inte försöka ta sig in i området. Berörda markägare får besöka området tillsammans med räddningstjänsten. Upparbetning kan påbörjas först när alla brandhärdar är släckta.

Det finns fortfarande aktiva brandhärdar och eftersläckning pågår ännu någon dag. När den flammande branden, den brand som syns, upphört kan glödbränder i marken under rotsystem och torv pågå under ganska lång tid. Det beror på att glödbranden sakta kryper ner i torvmossar, myrstackar och andra ställen fastän det är fuktigt. Detta medför en risk för att brand på nytt kan blossa upp om det fortsätter att vara torrt i markerna.

I delar av området har det brunnit relativt hårt och det är en stor risk att träd, framförallt granar, som brunnit kan falla utan förvarning. Det gäller därför att vara mycket försiktig i skogen, även på vägar i anslutning till brandområdet.

– Man ska absolut inte ge sig in i brandområdet till fots eller köra in med fordon, då det medför stor risk för att träd ska falla. Vi vill också understryka att markägare inte ska fälla träd själva, då det kan vara förenat med livsfara. Det bör istället göras maskinellt av yrkeskunniga som vet hur brandskadad skog ska hanteras, säger Karin Wågström, lokal skadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Eldningsförbud har införts på hela Gotland till följd av de många markbränder som brutit ut de senaste dagarna.

– Vi uppmanar markägare och entreprenörer som planerar olika åtgärder i skogen att vara uppmärksamma på om det fortsätter att vara varmt och torrt väder. Detta eftersom skogsmaskiner kan orsaka gnistbildning när man kör i skog och mark. Ju längre tid det är varmt och torrt, desto större brandrisk, säger Karin Wågström.

Mer information:
Karin Wågström, lokal skadesamordnare, Skogsstyrelsen, 0498–25 85 23
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum