Strukton Rail

Strukton Rails års- och hållbarhetsredovisning 2019

Dela

2019 har varit ett bra år för Strukton Rail AB med ett rörelseresultat om 125 miljoner kronor. Fortsatta satsningar på ökad produktionseffektivitet, kostnadsbesparingar, målstyrning och uppföljning har givit resultat. Med ett positivt 2019 bakom oss är fokus för 2020 innovation, digitalisering, fortsatta förbättringar och kompetensförsörjning.

- Det känns oerhört betryggande att som ny VD för Strukton kunna konstatera att vi under det gångna året lyckats skapa ett positivt ekonomiskt trendbrott. Det bygger goda förutsättningar för framtiden, säger Johan Oscarsson VD Strukton Rail AB.

2019 i korthet

  • ökad kundnöjdhet
  • nettoomsättning ökade med nästan 10 % mot fjolåret
  • en uppdatering av företagets strategi och organisationsstruktur
  • minskade koldioxidutsläppen med 20 % tack vare fokuset på fordon
  • branden i Hässleholm där kontaktledningar, bryggor, stolpar, sliprar och signalkablar
  • förstördes. Som Trafikverkets entreprenör jobbade Strukton effektivt med reparationerna genom att arbeta dygnet runt i tre skift
  • vi har omcertifierats mot nya ISO 45001 för arbetsmiljö

Vi har förmånen att arbeta i ett företag som bidrar till samhällsnytta och en mer hållbar samhällsutveckling. 2019 var året då klimatet blev en av de mest diskuterade frågorna, och med den diskussionen kommer också frågan om ett mer hållbart resande. För det hållbara resandet behövs tågen. Men för att vi ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling är det också viktigt att vi jobbar hållbart i vår egen verksamhet och vårt systematiska hållbarhetsarbete har fortsatt ge resultat.

För att kunna möta våra kunders krav och utvecklingen i vår omvärld fortsätter vi resan framåt med fokus på tydlig ledning och styrning, förbättrade administrativa rutiner och effektivitet i kontrakten. I tillägg till vår kärnverksamhet satsar vi också på nya innovativa lösningar och vi går mot att bli mer digitaliserade och minska på manuellt arbete i såväl administration som produktion. Under 2020 finns också fokus på kompetensförsörjning och vi kommer jobba aktivt med central samordning av praktikplatser och sommarjobb.

Under slutet av 2019 började spridningen av Covid-19. Viruset kommer att påverka vårt företag och våra medarbetare men konsekvenserna kan vi idag inte överblicka.

Redovisningen har antagits av styrelsen och publiceras 8 juli och finns tillgänglig i sin helhet på www.strukton.se

Vid frågor om redovisningen, kontakta Strukton Rails ekonomichef Sofia Sartor på 010-480 55 12.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Strukton Rail
Strukton Rail
Västberga Allé 60
126 30 Hägersten

010 - 480 50 00https://www.strukton.se/

Strukton Rail levererar infrastrukturlösningar för järnväg. Vi rustar upp och bedriver underhåll på flera spårsträckor i Skandinavien, med Trafikverket och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SL) som största kunder. Genom proaktivt underhåll vill Strukton Rail bidra till löftet om en punktlig spårtrafik som fyller behoven hos en växande befolkning idag och i framtiden.

Följ Strukton Rail

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Strukton Rail

Øresundsbron ingår avtal med Strukton Rail för järnvägsunderhåll30.10.2020 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Øresundsbro Konsortiet tecknar avtal med Strukton Rail, med start den 1 april 2021, för järnvägsunderhåll på Öresundsförbindelsen under sex år med möjlighet till förlängning i mellan ett och fyra år. – Vi är mycket stolta över att ha tilldelats kontraktet och ser med stor glädje fram emot att få både förvalta och inte minst att utveckla järnvägsunderhållet på bron, säger Pernilla Merkenius, kontraktsansvarig hos Strukton Rail. Upphandlingen var ett förhandlat förfarande som inte enbart tog hänsyn till lägst pris utan även till kvalitetsparametrar såsom leverans och organisation. Strukton Rails anbud har bedömts ge det mest fördelaktiga alternativet i enlighet med förfrågningsunderlaget. – Vi kommer att tillämpa flera smarta produkter för att genomföra ett effektivt, nytänkande och förebyggande underhåll på bron, säger Lars Schyllander, chef för underhåll hos Strukton Rail. Øresundsbrons järnväg är väl underhållen och den ständiga målsättningen är att skapa en hållbar förbindelse. – Amb

Strukton har lämnat in sitt yttrande rörande SoU 2020:18 – Framtidens järnvägsunderhåll22.10.2020 13:01:00 CEST | Pressmeddelande

Strukton som utpekad remissinstans har den 21 oktober lämnat sitt yttrande rörande SoU 2020:18 – Framtidens järnvägsunderhåll. Struktons huvudbudskap i yttrandet är att – Vi inte kan ställa oss bakom utredarens överväganden och förslag. - Vi är djup bekymrade över den inriktning och de överväganden samt förslag som detta betänkande för fram. Att återförstatliga 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt samt bygga upp en maskinpool i Trafikverkets regi riskerar att slå sönder den svenska underhållsmarknaden inom järnväg, säger VD Johan Oscarsson. Strukton har lämnat ett fullständigt yttrande i enlighet med betänkandets (SoU 2020:18) disposition, yttrandet finns i sin helhet i länken längst ned. Sammanfattningsvis kan följande punkter lyftas fram ur vårt samlade yttrande; Underhållsverksamheten är inte huvudorsaken till tågförseningar i Sverige – banarbete och infrastrukturfel står endast för att 1,9 procent av tåg är försenade! Ökad kostnadseffektivitet/produktivitetsökning kopp

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum