Vision

Studenter vid Umeå universitet får Visions socionomstipendium

Dela

Hotfulla situationer kopplade till arbetet är tyvärr vardag för många socialsekreterare. I kandidatuppsatsen ”Du vet aldrig vem du kan stöta på när du går in till jobbet på morgonen” har socionomstudenterna Linnea Vikström och Johanna Sigfridsson belyst problemet med hot och våld. För detta har de tilldelats Visions socionomstipendium.

Under våren 2022 har Linnea Vikström och Johanna Sigfridsson intervjuat ett antal medarbetare vid socialtjänsten i en medelstor svensk kommun. Intervjuerna visade att socialsekreterarna ofta förminskade sina upplevelser av hot och våld i arbetet och flertalet avstod ifrån att anmäla den hotfulla situationen.

– I en del situationer fanns det stöd att få först efter att händelsen redan inträffat, samtidigt som det förebyggande arbetet saknades. Många gånger var det också oklart vart man skulle vända sig om man upplevt en hotfull situation, säger Linnea Vikström.

Att det finns en medvetenhet om att socialsekreterare många gånger är ett tufft och utsatt yrke råder det inga tvivel om. Ändå saknas ofta stöd och rutiner för hur hoten ska hanteras.

– Socialsekreterarna vi intervjuade berättade att de hellre vände sig till kollegor för att få stöd, eftersom stödet från chefer och ledare saknades. För att få till en förändring behövs en kultur där det är mer tillåtande att prata med sina kollegor och fråga efter stöd från chefer och ledning, menar Johanna Sigfridsson.

Visions socionomstipendium delas ut varje år till den som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Vinnaren belönas med 20 000 kronor.

Juryns motivering till 2022 års socionomstipendium: Författarna lyfter socialsekreterares upplevelser av hot och våld på arbetsplatsen på ett mycket förtjänstfullt sätt. Detta är ett aktuellt tema för Visions medlemmar som verkar inom socialtjänsten och vi ser ett stort värde i att författarna lyfter vikten av stöd för socialsekreterare som upplevt hot och våld i sina arbeten. Vi ser fram emot att uppmärksamma författarna och denna uppsats som lägger ett stort fokus på arbetsplatser där Visions medlemmar kan arbeta.

”Har du familj...?” En rapport om utsatthet för hot, personangrepp och våld i socialt arbete | Vision

För information kontakta, uppsatsförfattarna, Johanna Sigfridsson tfn 073 828 51 15 och Linnea Vikström tfn 070 616 33 21.

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum