Miljömärkning Sverige

Svanenmärkt byggande skjuter i höjden

Dela
Ny statistisk visar på nästan en fördubbling av antalet Svanenmärkta byggnader i Norden på bara två år. Största ökningen har skett på den svenska marknaden. Därmed finns det över 23 000 Svanenmärkta lägenheter, hus, skolor och daghem i Norden – och över 42 000 nya är på gång.

Antalet Svanenmärkta byggnader i Sverige och Norden har ökat med 89 % på bara två år. Idag finns mer än 66 000 Svanenmärkta lägenheter, hus, skolor och daghem som är färdigbyggda eller håller på att byggas. Sverige ligger i täten med sammanlagt 54 504 bostadsenheter, varav 17 892 bostadsenheter är färdigbyggda och 36 612 håller på att byggas.

– Det är oerhört glädjande med den här positiva utvecklingen av Svanenmärkta byggande, trots pandemin. Det visar att byggbranschen fokuserar på den gröna omställningen och där är Svanen är ett effektivt verktyg, som ser till byggnadens hela livscykel. Ökningen tyder också på att Svanen är en miljömärkning som allt fler byggföretag och beställare måste förhålla sig till, säger Stefan Björling, affärsområdeschef för hus och renovering på Miljömärkning Sverige.

Svanen utvärderar miljöpåverkan i alla relevanta faser av produktens livscykel, från råvaror till produktion, användning och återvinning. Svanen har ett särskilt fokus på hållbar resursförbrukning, klimatpåverkan, användning av farliga kemikalier och bevarande av biologisk mångfald.

Svanen bidrar därmed till att främja cirkulär ekonomi, minska klimatpåverkan och är ett effektivt verktyg för att bidra till FN:s Agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Svanen är Nordens officiella miljömärkning och en av världens tuffaste miljömärkningar.

Svanens kriterier skärps successivt för att göra det enkelt för konsumenter och beställare att välja de miljömässigt bästa husen och byggnaderna på marknaden. Nya krav har nyligen skickats ut på remiss, planerad lansering i slutet av 2022.

Vad innebär en Svanenmärkt byggnad?

  • Låg energiförbrukning.
  • Bra inomhusklimat.
  • Strikta krav på kemikalier och material.
  • Stränga krav på certifierat trä.
  • Hög teknisk kvalitet på byggandet genom kontroll av en opartisk tredje part.
  • Goda möjligheter till återanvändning och återvinning av byggnadselement.

Läs mer om Svanenmärkt byggande här:

Bygga hållbart - svanen.se

Kontakt:

Stefan Björling, affärsområdeschef för hus och renovering,stefan.bjorling@svanen.se, 08- 55 55 24 23

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Miljömärkning Sverige
Miljömärkning Sverige
Västgötagatan 2, plan 7
118 27 Stockholm

http://www.svanen.se

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och för EU:s officiella miljömärke EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Följ Miljömärkning Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Miljömärkning Sverige

Oberoende miljömärkning trumfar gröna löv18.4.2023 07:30:10 CEST | Pressmeddelande

Näthandeln har under det senaste decenniet vuxit kraftigt vilket bidragit till ökade transporter och klimatutsläpp. Nu finns det för första gången kriterier för Svanenmärkta e-handelstransporter, något som efterfrågats av branschen och av konsumenter. En ny studie visar att det är viktigt för konsumenter att kunna välja mer hållbara leveransalternativ. Men det råder förvirring kring olika ”gröna” marknadsföringsbudskap.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum