Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandel gör bokslut på ett turbulent 2022

Dela
Dagligvaruhandeln växte med 5,7 procent under 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Med hänsyn taget till den inflation som starkt präglat året är det dock snarare en försäljningsminskning.

Enligt SCB:s Konsumentprisindex för livsmedel och alkoholfria drycker steg priserna med 11,3 procent under 2022, vilket gör att det i fasta priser snarare handlar om en försäljningsminskning om cirka minus 6 procent i dagligvaruhandeln. Konsumenterna har tvingats anpassa sina köpvanor när hushållskassan räcker till mindre. Det är ett tydligt skifte i konsumentbeteende, bland annat till billigare eller färre produkter. I detta läge har det inte funnits utrymme för butikerna att höja priserna i samma utsträckning som kostnaderna har ökat, vilket syns i statistik från SCB*. Detta har drabbat de redan låga marginalerna i butiksled. Dagligvaruhandelns totala försäljning under året uppgick till 307 miljarder kronor.

Det gångna året har inneburit en turbulent tid för dagligvaruhandeln. Efterfrågan har minskat och konsumenterna prioriterar billigare produkter och kampanjprodukter. Samtidigt har det blivit dyrare att driva butik och dagligvaruhandel, med ökade kostnader för bland annat inköpta varor, energi och transport, vilket har utmanat marginalerna i en redan lågmarginalbransch, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel

Under 2022 stod de fysiska butikerna för hela tillväxten i dagligvaruhandeln. Detta kan dock ses som en återgång efter den exceptionella e-handelstillväxten under pandemin. E-handelsandelen är nu ungefär dubbelt så hög som före pandemin. E-handelsandelen landade på 4,5 procent för 2022.

Fortsatt nedgående trend för ekologiskt

Försäljningen av ekologiskt minskade med 6,3 procent under 2022 jämfört med föregående år, och av den totala livsmedelsförsäljningen stod den ekologiska försäljningen för 5,1 procent. Detta är en fortsättning på en redan flerårig trend av minskad andel ekologisk försäljning, detsamma gäller för KRAV specifikt. Kategorin med störst andel ekologisk försäljning var ägg, på 16,2 procent, medan kött hade lägst andel ekologiskt på 2,2 procent. Frukt och grönt var den kategori som hade starkast negativ utveckling, på minus 7,6 procent.  

-Vi har haft en nedgående försäljningstrend av ekologiska livsmedel under ett antal år, vilket betyder att hög inflation på dagligvaror inte är enda förklaringen. Möjligen prioriterar konsumenterna svenskt, men det är tydligt att även priset spelar en än större roll i dessa tider, avslutar Karin Brynell.

För att ta del av hela rapporten, besök www.svenskdagligvaruhandel.se/arsrapport-2022/  

För ytterligare frågor kontakta:

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel, 0709-75 80 85
Cecilia Anneling, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel, 0708-40 52 63

*Källa: Ökningstalen i SCB Konsumentprisindex (01 Livsmedel och alkoholfria drycker) är tydligt lägre än i SCB Producentprisindex (10 Livsmedel), som visar prisökningarna från leverantörsled.

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Svensk Dagligvaruhandel
Svensk Dagligvaruhandel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

https://www.svenskdagligvaruhandel.se/

Dagligvaruindex är en månatlig rapport från Svensk Dagligvaruhandel som redovisar en stor del av den renodlade dagligvaruhandelns försäljningsutveckling i fysisk butik och på nätet. Rapporten tas fram i samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling och kvalitetssäkring av data.

Följ Svensk Dagligvaruhandel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Dagligvaruhandel

Fortsatt pressat läge för dagligvaruhandeln under februari16.3.2023 06:15:00 CET | Pressmeddelande

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 9,1 procent under februari 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Ökningen väger inte upp för den ännu högre prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker som i februari uppgick till 21,0 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex, vilket gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -11,9 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum