Lindholmen Science Park

Svensk kraftsamling kring framtidens godstransporter

Dela

Fler eldrivna transporter i städerna. Högre automatiseringsgrad vid lastning och lossning. Bättre kommunikation mellan trafikslag. Det är några av utgångspunkterna för de genomförbarhetsstudier som nu startas i regi av CLOSER, den nationella samverkansplattformen för transporteffektivitet.

– Målet är att få fram koncept som kan bilda bas för nya kommersiella och internationellt konkurrenskraftiga transportlösningar, säger Sofie Vennersten, programansvarig för CLOSER vid Lindholmen Science Park, som är en samverkansplattform för näringslivet, akademien och olika samhällsaktörer.

Totalt ska sju genomförbarhetsstudier genomföras fram till sommaren inom två huvudområden:
• Uppkopplade och digitaliserade logistiksystem.
• Logistiklösningar som påskyndar övergången till en hållbar transportsektor.

Några konkreta exempel:

Skapa förutsättningar för elektrifierade sopbilar, vilket gör städerna både blir tystare och mer miljövänliga.
Elektrifierade lastbilsflottor i täta stadsmiljöer ger en mer resurssnål och effektiv distribution av varor.
Utvecklande av digitala lås kommer att förenkla e-handeln för privatpersoner. 

Alltihop är en del av regeringens samverkansprogram "Nästa generations resor och transporter". Totalt omfattar satsningen 11,7 miljoner kronor; hälften av pengarna kommer från Vinnova och Trafikverket, den andra hälften från de totalt 26 projektdeltagarna.

– Sverige ligger mycket långt framme när det gäller att samverka för att få fram innovativa lösningar. Här ser vi nu möjligheter att ta nya, djärva steg som definitivt kan öka den svenska konkurrensförmågan, säger Sofie Vennersten.

För ner info, kontakta Sofie Vennersten
sofie.vennersten@lindholmen.se
+46 (0)72 536 97 75

Fakta:
Projektet är en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden.

Regeringen pekar genom samverkansprogrammen ut fem svenska styrkeområden där vi tillsammans med partners investerar i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon. Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter inkluderar alla färdsätt och har ett övergripande perspektiv där alla trafikslag samverkar för att lösa kvinnors och mäns resor och behov av transporter av gods.

Läs mer:
Regeringens strategiska samverkansprogram >
Nästa generations resor och transporter >
CLOSER >
Lindholmen Science Park >

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Vi erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling. I snart 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

Följ Lindholmen Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum