Svenska kraftnät

Svenska kraftnät öppnar kontor i Göteborg

Dela

Svenska kraftnät öppnar i höst ett kontor i Göteborg och nu har kontrakt tecknats för kontorslokalen. Satsningen är ett led i myndighetens kraftiga expansion och ökning av personalstyrkan.

Omställningen av energisystemet fortsätter i snabb takt. Och Svenska kraftnäts roll i denna utveckling är central. För att klara omställningen av energisystemet behöver Svenska kraftnät växa med ett stort antal nya medarbetare och finnas på fler platser i Sverige.
– En av anledningarna till att vi öppnar kontor i Göteborg är att vi vill komma närmare våra projekt. Svenska kraftnät är just nu inne i en mycket kraftig utbyggnadsfas – bland annat i Göteborgsområdet, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.
Svenska kraftnät är inne i ett intensivt arbete med att rekrytera nya medarbetare inom en rad olika yrkesgrupper. Det handlar om elkraftsingenjörer, projektledare, IT-specialister, säkerhetsspecialister, tillstånds- och miljöhandläggare och inte minst kompetens inom havsbaserad infrastruktur.

Besök på Chalmers

– Etableringen av Göteborgskontoret sker dessutom för att vi behöver få bättre möjligheter att rekrytera rätt kompetens – som bland annat finns på Chalmers, säger Lotta Medelius-Bredhe.
På fredag, den 20 maj, kommer generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe, tillsammans med ytterligare ett antal ledande företrädare för Svenska kraftnät, att besöka Chalmers tekniska högskola. Bland annat kommer en diskussion föras med Chalmers rektor om möjligheter till utbildningssamarbete.

Inflyttning i november

Kontoret på Gamlestads torg 7 i Göteborg, som Svenska kraftnät nu har tecknat kontrakt på, har plats för cirka 50 medarbetare. Svenska kraftnät beräknar kunna ta emot medarbetare i det nya kontoret den 1 november. Tillträde till lokalen sker tidigare, och därefter ska Svenska kraftnät inreda och göra egna installationer.
Svenska kraftnät räknar med att behöva inrätta ytterligare 500 tjänster under verksamhetsåren 2023 och 2024, utöver redan beslutade 300 under 2022. Det innebär att Svenska kraftnät växer till 1 700 anställda i slutet av 2024.
I dag har Svenska kraftnät sitt huvudkontor i Sundbyberg utanför Stockholm, kontor i Sollefteå och Sundsvall samt snart även i Göteborg och Luleå.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 900 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum