Naturskyddsföreningen

Sverige anmäls till EU för bristande skogslagstiftning

Dela

Nu anmäler Naturskyddsföreningen Sverige till EU-kommissionen för omfattande brister i den svenska lagstiftningen när det gäller artskyddet och arters livsmiljöer i skogen. Den svenska skogslagstiftningen lever inte upp till EU-rätten på ett flertal punkter, enligt Naturskyddsföreningen.

– Vi har under lång tid påtalat att dagens svenska skogslagstiftning inte lever upp till EU:s krav och vi har drivit ett flertal rättsfall om hur fridlysta arter påverkas av skogsbruk i strid med EU-rätten. Varken politiker eller myndigheter verkar vilja göra vad som krävs för att Sverige ska leva upp till EU:s regelverk. Nu hoppas vi att EU-kommissionen kan få beslutsfattarna i Sverige att ta EU-rätten på allvar, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Tillståndet för arter och deras livsmiljöer är allvarlig i det svenska skogslandskapet, och skogsbruket är en starkt bidragande orsak. Skogen har den högsta andelen rödlistade arter av alla landskapstyper i Sverige, och avverkning har stor negativ påverkan på omkring 1400 arter. Samtidigt finns det omfattande brister i den svenska lagstiftningen om skogen i relation till EU-rätten.

Naturskyddsföreningen har sedan 2014 påtalat hur fridlysta arter påverkas av skogsbruk i strid med EU-rätten. Föreningen har drivit rättsfall i nationella domstolar och fick förra året ett avgörande från EU-domstolen som tydligt visar att den svenska lagstiftningen och förvaltning av skogen som livsmiljö inte lever upp till EU-rättens krav.

– Om Sverige rättar till bristerna i lagstiftningen kommer arter och deras livsmiljöer få det skydd de ska ha enligt EU:s fågel- och livsmiljödirektiv. Utan ny lagstiftning kommer inte miljömålen i skogen att kunna nås, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen lyfter fyra olika klagomål till EU-kommissionen:

1. Brister i systemet för skydd av arter. Det finns uppenbara brister i det svenska skyddssystemet för arter. Enligt EU-rätten ska det finnas förebyggande åtgärder i systemet för skydd av arter, och dessa åtgärder ska vara sammanhängande och samordnade, vilket saknas i Sverige. Det räcker inte att Sverige enbart har skrivit in förbuden mot att exempelvis döda arter eller förstöra deras bon enligt EU:s naturvårdsdirektiv i lagstiftningen, vilket är fallet i dag.

2. Brister i Skogsstyrelsens föreskrifter om skydd för fåglar och andra skyddade arter. Enligt EU:s fågeldirektiv är det förbjudet att döda, störa fåglar samt förstöra ägg med mera, och enligt EU-domstolen omfattas alla fåglar av förbudet. Men Skogsstyrelsens föreskrifter omfattar endast prioriterade eller hotade fåglar, och dessutom är det tillräckligt att skada på fridlysta arter förhindras eller begränsas. Föreningen menar därför att skogsvårdslagstiftningen står i strid med EU-rätten.

3. Brister i hur avverkningar i och nära Natura 2000-områden granskas. Avverkningar i och nära Natura 2000-områden riskerar med Skogsstyrelsens nya automatgranskning att aldrig prövas enligt Natura 2000-bestämmelserna. Detta strider mot EU:s livsmiljödirektiv och EU-domstolens praxis.

4. Brister i talerätten för miljöorganisationer. Miljöorganisationer kan inte överklaga beslut om hänsyn till arter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen. Detta står i strid med EU:s grundlagar, fördragen, och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s havskonferens23.6.2022 13:34:18 CEST | Pressmeddelande

Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

Naturskyddsföreningen besviken på Miljöprövningsutredningen15.6.2022 14:21:57 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst. Naturskyddsföreningen är mycket besviken på Miljöprövningsutredningens förslag att gamla tillstånd ska omprövas först efter 40 år och att nya tillstånd som huvudregel inte ska tidsbegränsas. Och förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

Pressinbjudan: Vilka förutsättningar finns för miljöjournalistiken i norra Sverige och resten av Barentsregionen?15.6.2022 10:44:40 CEST | Pressinbjudan

Barentsregionen sträcker sig över norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Här finns goda förutsättningar för storföretag att investera i naturtillgångar som skog, malm och olja. Men vilka förutsättningar finns det för miljöjournalistiken att granska dessa storföretag, miljörisker och korruption i en tid när hot, hat och påtryckningar mot miljöjournalister ökar? Det diskuteras den 16 juni under ett seminarium som arrangeras av Naturskyddsföreningen och Sveriges Natur, i samband med att Reportrar utan gränser släpper en ny rapport. Välkomna!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum