Svenska kraftnät

Sverige fortsätter att snåla på elen

Dela
Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 7,1 procent i januari jämfört med ett år tillbaka. "Liksom tidigare vintermånader är minskningen störst i södra Sverige, där är minskningen 10,2 procent", säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare visar på att hösten och vinterns minskade elförbrukning ligger fast. Sedan september 2022 har minskningen per månad legat på mellan 5 och 8,2 procent jämfört med ett år tidigare.
– Detta innebär att Sverige med råge möter EU:s energiministrarnas överenskommelse att minska elförbrukningen med minst 5 procent under vissa högpristimmar, säger Erik Ek.

Ny bedömning

Sverige är inte ensamt inom EU om att dra ner på elförbrukningen. Det sker på bred front i hela EU, vilket är en av förklaringarna till att Svenska kraftnät häromdagen klassificerade ned risken för effektbrist från reell till låg.

– Bakom vår nya bedömning har vi dels en förbättrad energisituation i norra Europa, dels en stadigvarande minskad elförbrukning under höglasttimmarna, säger Erik Ek.

Som tidigare månader var minskningen i procent störst i elområde 4, 10,2 procent. Störst i absoluta tal vara den i elområde 3. I effekt var den minus 946 MW, vilket motsvarar produktionen i en kärnkraftsreaktor. I norra Sverige, elområde 1 var förbrukningen oförändrad. Det förklarar Erik Ek med att mycket ny industri har tillkommit i norra Sverige.

– Utifrån ett kraftbalansperspektiv, är det viktig att vi kan hålla i detta, under resten av vintersäsongen. Om vi kan minska eller förskjuta vår elförbrukning från morgon- och kvällstopparna leder det både till lägre elpris och minskad risk för effektbrist och därmed bortkoppling av el, säger han.

Morgon- och kvällstoppar

Bäst enligt honom är om minskningen av elförbrukningen sker under morgon- och kvällstopparna. Det är när lasten eller förbrukningen är som högst under dygnets timmar som det är mest kritiskt. Det är mellan 8-11 på morgonen och 16-19 på kvällen. I diagrammet intill framgår att minskningen är något större under dagtid och mindre under natten. Och särstuderar man morgon- och eftermiddagstoppen är de större än den genomsnittliga minskningen, enligt Erik Ek.

Vinsten av att minska topparna är flera, sammanfattar Erik Ek. Lägre elräkning för hushåll och företag. Men även lägre elpris eftersom elpriset bestäms utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan. Samt mindre risk för effektbrist både i Sverige och våra grannländer.
Omräknat i effekt minskade den genomsnittliga förbrukningen under januari med 1 312 MW.

Läs mer om januaris elförbrukning i Rapport januari 2023. Den finns att hämta här.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Ladda ned bild
Diagrammet visar elförbrukningen per timme under ett genomsnittligt dygn under vardagar i januari 2022 (blå linje) och januari 2023 (röd linje). Att förskjuta elförbrukningen från timmar då den är som störst till övrig tid under dygnet minskar risken för effektbrist påtagligt.
Diagrammet visar elförbrukningen per timme under ett genomsnittligt dygn under vardagar i januari 2022 (blå linje) och januari 2023 (röd linje). Att förskjuta elförbrukningen från timmar då den är som störst till övrig tid under dygnet minskar risken för effektbrist påtagligt.
Ladda ned bild

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har cirka 1100 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum