Lindholmen Science Park

Sverige tar ledande roll för framtidens e-handel

Dela

Nu engagerar sig en mängd aktörer från olika delar av svensk handel i en satsning för omställningen mot framtidens e-handel. Genom forskning och innovation vill man gemensamt uppnå en resurseffektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa.

E-handeln är komplex men det finns en stor potential till positiv utveckling på området. Med målet att varje e-handelsleverans i Sverige ska vara hållbar och bidra till ett levande samhälle, kommer CLOSER och Relog att samla intressenter, offentliga och privata, i denna Vinnova-finansierade satsning som startar i augusti.

– Idag görs det många bra insatser inom området e-handel, men det saknas en kraftsamling för att accelerera och rikta innovation som kan få bred genomslagskraft för omställning i samhället. Denna satsning ska råda bot på detta genom att den får både muskler och mandat att snabbt sätta igång med insatser för att adressera de luckor som identifieras, säger Märta Ghajar Amirnezami, handläggare på Vinnova.

– Brev- och paketmarknaden förändras och behöver bli mer integrerad med andra transport- och varuflöden. Det behövs därför mer av samverkan mellan postsektorn och andra samhällssektorer. Mot den bakgrunden är projekt som detta av stor betydelse för nya användarvänliga och hållbara leveranslösningar, säger Emma Maraschin, chef för Post- och telestyrelsens enhet för postfrågor.

Många behöver bli ännu fler

– Vi tycker det är viktigt att vara med från start. Vi vill att Systembolagets e-handel ska vara hållbar med kunden i fokus. Det kan vi uppnå genom att tillsammans med andra aktörer bidra till forskning, innovation och erfarenhet på området. Vi ser detta som ytterligare ett steg i att utveckla e-handelsbranschen i rätt riktning, säger Tobias Frohm, e-handelsdirektör på Systembolaget.

Göteborgs Stad ser också fram emot ett värdefullt samarbete de kommande tre åren.

– Det är mycket glädjande att CLOSER & ReLog har fått finansiering för att utveckla det kraftigt växande e-handelsområdet. Nya krav ställs på både näringsliv och offentlig verksamhet och för Göteborg är detta ett viktigt initiativ som delvis fokuserar på e-handelns påverkan på stadsbilden, säger Magnus Jäderberg, freight transport manager, Trafikkontoret, Göteborgs Stad.

– Detta är ett nytt och helt unikt sätt att samverka – i och med denna satsning säkerställer vi att Sverige tar en ledande roll i omställningen mot framtidens e-handel, säger Daniel Hellström, docent och forskningsledare på Relog vid Lunds universitet.

– En stor mängd aktörer är med från start men vi behöver bli fler! Parter inom branschsegment såsom varuägare, transportköpare, detaljister, logistikaktörer, fastighetsägare, techbolag och start- eller scale-ups, offentliga aktörer och akademiska lärosäten samt forskningsinstitut: Hör av er, annars kommer ni höra av oss!, säger Josephine Darlington, projektledare på CLOSER.


Faktaruta & Kontakt

  • Uppstart kommer att ske under augusti 2021 och har finansiering från Vinnova i tre år med en budget på totalt 9 000 000 SEK. 6 000 000 SEK av dessa medel öronmärks till samverkansprojekt inom ramen för satsningen med mål om att även söka extern finansiering för storskaliga innovationsprojekt.

  • Vill ni vara med och engagera er? Hör av er till josephine.darlington@lindholmen.se eller daniel.hellstrom@plog.lth.se. Vi söker spännande idéer och framåtdrivna partners som vill innovera tillsammans.


Bakgrund

Under 2020 redovisade Trafikanalys resultatet för regeringsuppdraget "Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara" – branschens aktörer behöver samarbeta för att nå mer hållbara e-handelstransporter. Parallellt såg Vinnova e-handel och detaljhandel som ett nyckelområde inom sitt arbete. För att skapa en tydlig bild av nuläget kring e-handeln i Sverige, initierade Vinnova projektet ”Framtidens hållbara e-handel” lett av CLOSER och ReLog. Ett starkt behov identifierades för en gemensam fortsättning.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

CLOSER är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. CLOSERs mål är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

Följ Lindholmen Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Nytt samarbete elektrifierar byggarbetsplatser i Västsverige22.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I ett nystartat projekt inom ramen för ElectriCity i Göteborg, tar nu flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll, kommer man att testa hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg. Elektrifiering inom sektorn är en central del i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål.

Tolv startups utvalda att samarbeta med sex världsledande svenska industriföretag8.6.2021 07:32:36 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar MobilityXlab de tolv startupbolag som valts ut att vara med i skapandet och utvecklandet av framtidens mobilitet tillsammans med sex av Sveriges största industriföretag. Till årets första grupp av utvalda företag har DPella/Sverige, Deep Scenario/Tyskland, IVEX/Belgien, AgeVolt/Slovakien, Chargetrip/Nederländerna, DataTor Lab/Sverige, Emsense/Sverige, Kontrol/Österrike, RadChat/Sverige, Sekai/Malta, Lolo/Sverige och Omen Technologies/Sverige, getts möjligheten efter en omfattande urvalsprocess.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum