Sverigedemokraternas uppdrag till Elsa Widding om elförsörjning

Dela

Sverigedemokraterna har utsett Elsa Widding till särskild utredare för att analysera vilka politiska insatser som är mest effektiva för att skapa ett långsiktigt, konkurrenskraftigt och tillförlitligt system för energiförsörjning. Elsa ska även belysa hur den förda politiken med ökat inslag av väderberoende produktion och därmed ökat behov av utbyggda elnät slår, likväl som alternativet till detta.

Enligt analyser av vinterns elkris var nedläggningen av Ringhals 1 och 2 direkt avgörande för de elpriser vi såg under hösten och vintern i södra Sverige. Med reaktorerna kvar i drift hade priserna varit 30-50 procent lägre.

Samtidigt ökar mängden vindkraft i Sverige och angränsande länder. Variationerna i tillgänglig effekt blir därmed större, och energisystemets obalanser svårare att prognosticera. Större andel vindkraft kan leda till att flera länder har ont om effekt samtidigt, när vindförhållandena är dåliga över ett stort geografiskt område.

I detta läge driver Socialdemokraterna och vänsterpartierna på för än mer väderberoende energiproduktion och fortsatt nedläggning av planerbar kraftproduktion.

Sverigedemokraternas utredare Elsa Widding har lång bakgrund i energibranschen som nyckelperson i en lång rad energibolag. Hon gjorde sig känd i samband med Nuon-affären, som visselblåsare i sin dåvarande roll på Näringsdepartementet. Hon har därefter engagerat sig som samhällsdebattör och kandiderar i höst till riksdagen för Sverigedemokraterna.

I Widdings uppdrag ingår att fokusera på:

  • Hur ett nytt ägardirektiv för Vattenfall kan formuleras för att inte äventyra elsystemets funktionalitet samt bidra till rimliga elpriser på kort/medellång och lång sikt.

  • Hur Sverige ska hantera en eventuell situation med effektbrist den kommande vintern.

  • Hur rättvisa och rimliga marknadsvillkor skapas mellan de olika energislagen.

  • Hur effektivare tillståndsgivning och förutsättningar för framtidens kärnkraft skapas.

Elsa Widding kommer att delredovisa sitt uppdrag till Sverigedemokraterna den 16 augusti 2022, för att förslagen ska kunna utgöra underlag för de omedelbara åtgärder som nästa regering kommer att behöva vidta.

Presskonferensen med Henrik Vinge och Elsa Widding, där uppdraget presenterades, går att se i efterhand här.

Kontakter

Bilder

Om

Sverigedemokraterna
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm

https://sverigedemokraterna.se/

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Följ Sverigedemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sverigedemokraterna

Cecilia Bladh in Zito kommenterar Aftonbladets granskning14.6.2022 17:41:55 CEST | Pressmeddelande

Med anledning av de mediauppgifter som förekommit i Aftonbladet, med innebörd att Cecilia Bladh in Zito som privatperson skulle ha avlönat svart arbetskraft, kommenterar hon följande: - Det är riktigt att jag som byggherre varit ansvarig för renoveringen av det hus som jag och min dåvarande man ägde. Emellertid har jag av ett flertal skäl inte haft möjlighet att själv driva renoveringsprojektet. Uppgiften har istället legat på min före detta man som höll i detta tillsammans med byggansvarig. - Mitt engagemang har endast sträckt sig så långt att jag vid något enstaka tillfälle agerat översättare mellan min man och byggansvariga. Däremot har jag aldrig varit involverad i betalningar till byggare eller underleverantörer. Givetvis har jag ett formellt ansvar som byggherre men kan inte ta ansvar för hur min ex-man hanterat betalning och kontakten med byggare. - Mot den bakgrunden blir det mycket olyckligt att i ett reportage använda anonyma vittnen och min f.d. mans uppgifter som en grund f

SD väcker utskottsinitiativ för att stötta vapenägare9.6.2022 15:33:40 CEST | Pressmeddelande

Efter att regeringen utan framgång försökt att överimplementera EU:s vapendirektiv hotar nu unionen Sverige med sanktioner. Regeringen väljer därför att tillsätta en utredning som kommer att försvåra för laglydiga vapenägare. Mot bakgrund av detta har Sverigedemokraterna idag väckt ett utskottsinitiativ i riksdagens justitieutskott för att förändra och förbättra förutsättningarna för utredningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum