TechSverige

Techagenda för Sverige säkrar Sverige som världsledande technation

Dela

Den svenska techsektorn är bland de starkaste i världen, men en ny studie visar att Sverige riskerar att halka efter internationellt vilket kan få allvarliga konsekvenser. TechSverige har identifierat 10 områden som politiker och andra beslutsfattare behöver fokusera på för att säkra Sveriges plats som världsledande technation.

TechSveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg vill se en ny, ambitiös tech- och digitaliseringspolitik.
TechSveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg vill se en ny, ambitiös tech- och digitaliseringspolitik.

Den svenska techsektorn är stark, men den globala konkurrensen ökar och techsektorn i andra EU-länder, USA och även i Asien växer nu allt snabbare. En ny rapport från TechSverige, "En techagenda för Sverige", visar att Sverige riskerar att halka efter internationellt om vi inte snabbt vidtar åtgärder.

- Om vi jämför internationellt ligger Sverige i det absoluta toppskiktet vad gäller techbranschens bidrag till BNP, men vi tappar fart och vårt tidigare försprång och vår digitala konkurrenskraft hotas då techsektorn i andra länder utvecklas ännu snabbare. Techbranschen är oerhört viktig och värdeskapande för Sverige. Men utan kraftfulla åtgärder riskerar vi att tappa vår ledande position – och det kan gå väldigt fort, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirekör för bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige.

- Sverige behöver ett ännu starkare politiskt engagemang och ledarskap. Ambitionsnivån behöver höjas, liksom modet att fatta de nödvändiga beslut som lägger grunden för ett hållbart, framtidsorienterat och konkurrenskraftigt Sverige, fortsätter Zetterberg. 

TechSverige kunde redan förra året visa att techsektorn har etablerat sig som en ny, stark bas för svensk ekonomi - en ny basindustri - vilket syns tydligt i dess bidrag till BNP, export och sysselsättning. Den svenska techsektorns bidrag till BNP uppgick 2020 till totalt 281 miljarder kronor, vilket är nästan lika mycket som de traditionella svenska basindustrierna tillsammans. Andelen sysselsatta i IT- och techyrken är bland de högsta i EU. Till det kommer potentialen att accelerera och transformera andra branscher och verksamheter, vilket exempelvis blev märkbart under pandemin.

- Techsektorn har blivit en allt viktigare del av samhället, en förutsättning för vår ekonomiska utveckling, för jobben, klimatanpassningen, välståndet och hur vi lever våra liv.  Ett nära samspel mellan en stark techsektor, resten av näringslivet och offentlig sektor är framgångsfaktorn för Sverigesäger Åsa Zetterberg.

Men vi kan inte luta oss tillbaka. För samtidigt som svensk techsektor är mycket betydelsefull för svensk ekonomi växer den alltså svagare än i en rad andra länder. I den internationella jämförelsen som TechSverige gjort är ökningen av techsektorns andel av BNP i Sverige under perioden 2014-2019 den lägsta av länderna i urvalet, 3,2 procent. Att jämföra med exempelvis Finlands 8,9 procent, Norges 15,2 procent eller Estlands 25 procent för att nämna tre av länderna som jämförts.

- Det är många miljarder som går förlorade, vilket är frustrerande att inse. Om vi hade utvecklats i samma takt som de andra hade BNP vuxit mer och därmed också jobben, välståndet och konkurrenskraften. Branschen är otroligt viktig, det måste våra politiker inse och värna om, både nationellt och regionalt. Hela Sverige behöver även fortsatt en världsledande techsektor, säger Åsa Zetterberg.

Utifrån dessa slutsatser presenterar TechSverige ”En techagenda för Sverige” med 37 förslag inom tio prioriterade områden för Sverige som världsledande technation, riktade mot politiker och beslutsfattare inför den pågående valrörelsen och kommande mandatperiod.

- Med rapporten vill vi belysa vilka nödvändiga steg som behöver tas och vikten av att värna branschens utveckling. Det behövs ett framtidsorienterat och modigt ledarskap som lyfter blicken och investerar i det som bygger Sverige starkt, asvlutar Åsa Zetterberg.

10 områden där det behövs insatser och politiskt ledarskap.

1) Höj ambitionerna – en politik för Sverige som världsledande technation  

2)  Attrahera talanger och säkra behovet av techkompetens

3) Ett fullt uppkopplat Sverige

4) Satsa på digital spjutspetsteknik 

5) Stärk informations- och cybersäkerheten 

6) Techpolicy utan onödiga hinder 

7) Techindustrin som möjliggörare för svensk konkurrenskraft 

8) Framtidssäkra välfärden och offentlig sektor med tech 

9) Tech för hållbar utveckling 

10) Avsätt resurser och skapa partnerskap med techbranschen 

Rapporten lanseras på TechSveriges event "En techagenda för Sverige -  förslag för en världsledande technation", kl 14:30-16:00 idag, tisdagen den 24 maj.

Följ seminariet live vi länken: En techagenda för Sverige seminarium 24 maj
Läs och ladda ner rapporten: En techagenda för Sverige rapport 2022

Nyckelord

Kontakter

Bilder

TechSveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg vill se en ny, ambitiös tech- och digitaliseringspolitik.
TechSveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg vill se en ny, ambitiös tech- och digitaliseringspolitik.
Ladda ned bild

Länkar

Om

TechSverige
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.techsverige.se/

TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla företag inom techsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk techbransch. Bland våra cirka 1 400 medlemsföretag – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige – återfinns allt ifrån startup bolag med få anställda, till stora, multinationella företag med tusentals anställda runtom i världen. TechSverige är en av nio samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer på techsverige.se

Följ TechSverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TechSverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum