Region Örebro län

Tobaksfria veckan: e-cigaretter ett allt större hot mot unga

Dela

Denna vecka är det tobaksfria veckan och Region Örebro län uppmärksammar det tobakspreventiva arbetet lite extra. På vårdcentraler och Folktandvårdskliniker kommer patienter att uppmärksammas på sina rökvanor och få extra råd och stöd. För personal inom hälso- och sjukvården hålls en utbildningsdag med bland annat en föreläsning om e-cigaretter. Användningen ökar bland unga. I Örebro län har drygt var fjärde niondeklassare någon gång rökt e-cigaretter (2017).

Media hälsas välkomna till en föreläsning om e-cigaretter med Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet.

Tid: 20 november kl. 13.30 – 14.30
Plats: Wilandersalen, USÖ

Louise Adermark har arbetat under flera år som forskare vid amerikanska National Institute of Health (NIH). Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län publicerade hon 2018 en kunskapssammanställning om elektroniska cigaretter, där hon sammanställt forskning rörande elektroniska cigaretter som produkt, och möjliga hälsoeffekter. I nya studier på området befaras användning av e­-cigaretter vara mer skadliga än vad man tidigare trott

Tobaksfria veckan - råd och stöd på Krämaren
På Gallerian Krämaren i Örebro kommer personal från Tobakspreventiva enheten och tobaksavvänjare från vårdcentral finns på plats fredagen den 22 november, kl. 10-16, för att prata rökning och tobaksbruk.

Samverkan om rökfritt Sverige 2025
Region Örebro län samverkar med Länsstyrelsen, NBV och flera kommuner i initiativet Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 med att höja kunskapen om tobak samt ge verktyg i det förebyggande arbetet.

Mer information:
Om råd och stöd för att sluta röka:
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Livsstil-och-halsa/Visst-kan-du-sluta-roka/

Om ungas rökvanor:
www.folkhalsodataorebrolan.se/

Om Louise Adermark:
https://gu.se/omuniversitetet/personal?userId=xadelo

Kontakt:
Annette Danesjö-Gustafsson, utredare och projektledare för ett Rökfritt Örebro län, Region Örebro län, tel. 019 – 602 7054
Jesper Hellberg, tobaksavvänjare Region Örebro län, tel. 019 – 602 5594
Carina Persson, Epidemiolog Region Örebro län, tel. 072 – 742 7482

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum