EnergimyndighetenEnergimyndighetenEnergimyndigheten

Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja

Dela

Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera Sveriges delar i en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier.

Myndigheterna lägger i en ny rapport tolv gemensamma förslag som är centrala för att adressera viktiga utmaningar och främja utvecklingen för en hållbar batterivärdekedja. Förslagen kompletterar varandra och myndigheterna har redan påbörjat arbetet med fyra av dem.

– Vi ser behov av att förstärka satsningar inom kompetensförsörjning, forskning och innovation för näringsliv, akademi och offentlig sektor. Insatserna för svensk konkurrenskraftig forskning behöver stärkas för att snabbt omsätta nya hållbara lösningar till marknad. Jag hoppas att regeringen skyndsamt beslutar om våra förslag. Vi vill bland annat fortsätta samverka proaktivt kring policyutveckling. Våra egna åtaganden har vi redan börjat med. säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Sverige har styrkeområden inom fordonsindustrin, battericelltillverkning och återvinning, automation, tillverkning och gruvindustri samt tillhörande konkurrenskraftig forskning. För att ta tillvara på dessa möjligheter behöver arbetet intensifieras..

– Den kommande batteriförordningen på EU-nivå är en viktig del i utvecklingen mot en hållbar batterivärdekedja. Vår gemensamma rapport visar att fler kompletterande insatser krävs för att etablera en hållbar batterivärdekedja med resurseffektiva och hållbara cirkulära flöden, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Utvecklingen går väldigt snabbt. Det planeras redan för tjugotalet nya storskaliga batterifabriker bara i Europa. I Sverige finns nu en i drift med cirkularitet och hållbarhet som självklara delar av affärsmodellen och fler är på gång.

– Den snabba utvecklingen medför bristande tillgång till råmaterial och ett strategiskt oberoende för EU blir allt viktigare utifrån det geopolitiska läget. Vi behöver därför se till att säkra tillgången på de hållbara råmaterial som behövs för batteritillverkningen inom EU. Där har Sverige goda förutsättningar att vara ledande inom både råmaterialförsörjningen och hela batterivärdekedjan. Vi behöver få konkreta uppdrag och satsningar för att kunna komma vidare och driva utvecklingen, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Våra förslag hittar du i rapporten: Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier, ER 2022:14 (pdf)


Länkar/mer information: Hållbar batterivärdekedja (energimyndigheten.se)

Nyckelord

Kontakter

Greger Ledung, sakkunnig batteriforskning, Energimyndigheten
016-544 21 21, greger.ledung@energimyndigheten.se

Anna Lock, styrmedelsanalytiker, Energimyndigheten
016-544 23 21, anna.lock@energimyndigheten.se

Jakob Rindegren, handläggare producentansvar för batterier, Naturvårdsverket
010-698 17 77, jakob.rindegren@naturvardsverket.se

Erika Ingvald, enhetschef mineralinformation och gruvnäring, Sveriges geologiska undersökning, 018-17 93 50, erika.ingvald@sgu.se

Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom, Sveriges geologiska undersökning
018-17 91 54, carolina.liljenstolpe@sgu.se

Bilder

Ladda ned bild
Batteriuppdragets tolv gemensamma förslag
Batteriuppdragets tolv gemensamma förslag
Ladda ned bild

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum