Trafikverket

Trafikverket rustar upp järnvägen i väst och syd under påsken

Dela
Trafikverket arbetar i flera järnvägsspår i Väst- och Sydsverige under påsken. Arbetena kommer på sikt att ge positiva effekter längs hela sträckor i järnvägssystemet, men just under påsken påverkas tågresenärerna av längre restider.

För att fler människor och godstransporter ska kunna resa punktligt, effektivt och klimatsmart rustar vi upp, moderniserar och bygger ut järnvägen. Alla arbeten utförs med syfte att på sikt skapa plats för fler tåg, fler resor och göra Sverige närmare.

- När Trafikverket är ute och rustar och bygger kan restiderna bli längre. Därför planeras så många arbeten som möjligt in under påskhelgen när färre pendlar till och från jobbet. Vi jobbar så ofta vi kan nattetid, men ibland behöver vi stänga av järnvägen och vistas i spåren även dagtid, säger Madelene Frödell, chef Trafikledningsområde Väst Trafikverket.

Under påskhelgen fortsätter arbetena med utbyggnaden av dubbelspåret på Västkustbanan både i Varberg och mellan Helsingborg och Ängelholm. På Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm bygger vi två förbigångsspår i närheten av Herrljunga och passar samtidigt på att utföra andra underhållsarbeten när trafiken är avstängd. Vidare utför Västlänken bland annat spår- och kabelarbeten i Olskroken. Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. Järnvägsspåren ska separeras till olika nivåer med hjälp av broar, vilket underlättar för all tågtrafik till och från Göteborgs central.

Ytterligare information om alla banarbeten under påskhelgen finns nedan. Tågbolagen har mer information om hur resorna påverkas.

Välkommen att kontakta Madelene Frödell, chef Trafikledningsområde Väst: 070-5087089.

Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30.

Banarbeten som påverkar resor i Västsverige under påsken

Göteborgsområdet

När: 6 – 10 april.

Trafikpåverkan: Pendeltågen kan ersättas med buss eller spårvagn på hela eller delar av sträckan.
Arbete: Västra stambanan, Bohusbanan och Norge/Vänerbanan stängs av i Olskroken till och från Göteborg central för bland annat spår- och kabelarbeten. En gjutning är också planerad för Olskroksbron. Hela ombyggnationen beräknas vara klar vid årsskiftet 2025/2026.

Olskroken planskildhet - www.trafikverket.se

Göteborg – Malmö
När:
13 mars – 10 april, stopp mellan Helsingborg och Ängelholm. 7 – 10 april, stopp mellan Falkenberg och Kungsbacka.
Trafikpåverkan: Tåg ersätts med buss på delar av sträckan mellan Göteborg och Malmö.
Arbete: Vi bygger dubbelspår mellan Ängelholm och Maria i Skåne. När dubbelspåret öppnar för trafik i december 2023 har banan bättre kapaciteten och får färre störningar. Vi bygger dessutom dubbelspår och en ny tågtunnel under centrum i Varberg. Hela utbyggnaden planeras vara klar för trafik december 2024. Planering pågår för dubbelspår för den sista delsträckan på Västkustbanan från Maria station till Helsingborg C.

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad - www.trafikverket.se

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra - www.trafikverket.se

Bussar kommer även att ersätta tågtrafiken på Viskadalsbanan mellan Varberg och Veddige under påskhelgen då vi genomför underhållsarbeten där.

Göteborg – Stockholm

När: 6 – 10 april.

Trafikpåverkan: Tåg ersätts med buss på delar av sträckan mellan Göteborg och Stockholm.

Arbete: Vi bygger två förbigångsspår på ömse sidor av befintliga spår mellan Hallebo och Remmene kyrka på Västra stambanan, för ökad kapacitet och effektivare tågtrafik på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde. Byggnationen startade 2021 och planeras att pågå till våren 2024. Under tiden som trafiken är avstängd genomför Trafikverket även andra underhållsarbeten på banan.

Förbigångspår Herrljunga Västra - www.trafikverket.se

Karlstad – Kristinehamn

När: 6 – 11 april.
Trafikpåverkan: Till och från Karlstad kan tågen ersättas med buss på hela eller delar av sträckan.
Arbete: Vi genomför arbeten vid Karlstad C. Arbetena är en del av en större ombyggnad av Karlstad C som omfattar bland annat spårområdet och den nya Vikenpassagen och Trädgårdslänken. I Väse arbetar vi även med utbyggnaden av mötesspåret. Detta görs för att fler tåg ska kunna mötas på sträckan mellan Karlstad och Kristinehamn. Det nya mötesspåret väntas öppna för trafik i maj 2023.

Karlstad C - www.trafikverket.se
Väse, ny mötesstation och planskild korsning - www.trafikverket.se

Nyckelord

Kontakter

För mer information


Madelene Frödel, chef Trafikledningsområde Väst: 070-5087089Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum