Träbyggnadskansliet

”Träskallarnas svar”

Dela

Med jämna mellanrum möter vi liknande kommentarer som det som presenterades i Expressens ledare den första januari 2018. Tyvärr vittnar de ofta om både okunskap och ovilja att erkänna det som redan erkänts; träets många positiva egenskaper. Tyvärr väljer också dessa skribenter ett angreppssätt där förespråkare för trä kallas för trä-talibaner eller träskallar. Inget undantag denna gång heller trots att Expressen delar med sig av sitt ledare-utrymme. Men med en akut situation vad det gäller både klimat och bostäder och med många alternativa fakta som cirkulerar, väljer vi att nu besvara denna ledare med önskan om en högre nivå på diskussionen.

Vi, Sveriges Träbyggnadskansli och Svenskt Trä, anser att detta är viktigt, inte bara för vår sak idag, utan också för kommande generationer. Visst, många gånger kan man fundera på om det verkligen stämmer. Det som den anonyma liberala skribenten kallar för säljklyschor. Trä kan ju för den som inte vet låta för bra för att vara sant. Men när man tittar närmare på dessa så kallade klyschor, testar dem mot forskning, pratar med industrin och byggare, kan vi konstatera att det faktiskt stämmer. Trä är naturligt, hälsosamt och hållbart. Det är det enda förnyelsebara byggmaterialet. Det har påvisade positiva effekter på såväl välmående, stress som inlärning. Det är också mer än klimatsmart – det är klimatpositivt i och med att det binder koldioxid.

Men för oss handlar det inte om det ena eller det andra. Det handlar om en total där alla värden måste in i kalkylen. Först då lägger vi en grund för rätt beslut som också är hållbara. Med den akuta situation som vi står inför idag – bostäder och klimat – måste val göras och nya beslut fattas, även när det gäller material. Satsningar på det som ger rätt effekt måste premieras. Framförallt om vi vill nå de höga mål och ambitioner vi har när det kommer till så väl klimat som bostadsförsörjning. Är det då fel att bredda utbudet i bygg-Sverige med fler alternativ som möter mer än en samhällsutmaning? Är det då också fel att vi börjar ersätta ändliga och mer energikrävande material med sådana som är nära, växande och förnyelsebara? Är omställning fel?

När kommuner väljer långsiktighet och hållbarhet i form av träbyggnadsstrategier är det inget unikt som endast kan tillskrivas Skellefteå, Växjö och Sunne. Förvisso har de tidigt visat vägen, redan från start, när funktionskraven ersatte materialkraven i och med vårt svenska EU-inträde.

Idag ser vi att träbyggnadsambitioner och strategier återfinns i hela Sverige, exempelvis i Stockholms stad som aktivt väljer att markanvisa för fler trähus. Men det är inte bara kommuner som vill bygga mer med trä. Det är också en nationell angelägenhet som anges i såväl statsbudget som regeringsförklaring. Tillsammans har detta lett till en stark utveckling av industrin, med fler innovationer, snabbare och billigare produktioner, ökad konkurrens, större kapacitet och arbetstillfällen i hela landet.

I traditionell mening kan man säga att tre delar har varit styrande när det kommer till bostadsbyggande. Det handlar om tid, kostnad och kvalitét. Här är trä på intet sätt sämre. Det Växjö, Skellefteå, Sunne med flera gjort är att addera en fjärde variabel – klimat, vilket inte bara är en positiv utveckling, utan också en nödvändighet. Att kalla det för säljklyschor är därför anmärkningsvärt. Och det är fler än bara ”träskallar” som anser att vi inte har råd att marginalisera det skenande klimatet som vi alla har sett resultaten av.

Att bygga med trä är att bygga med direkt-effekt på klimatet och att inte passivt vänta på något som kanske blir. Att kritisera träbyggande är att kritisera de som väljer långsiktighet framför kortsiktighet. Det vill säga de som väljer att driva utveckling framåt och de som väljer att ta det där extra steget mot något bättre – med mer trä som bygg- och konstruktionsmaterial.

Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
Mikael Eliasson, Svenskt Trä

Läs hela diskussionen här:
http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2018/01/replik-traskallarnas-svar/

Kontakter

Bilder

Om

Träbyggnadskansliet
Träbyggnadskansliet
Storgatan 19 (vån 3)
114 51 Stockholm

http://trabyggnadskansliet.se

Vi verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning 

på den svenska byggmarknaden.

Följ Träbyggnadskansliet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Träbyggnadskansliet

Spännande proposition ger trä unik position2.3.2018 00:00Pressmeddelande

Åter igen banar politiken väg för ett hållbart byggande där klimat, bostadsförsörjning och samhällsplanering kopplas samman med tvärpolitiska helhetsperspektiv. Denna gång handlade politiken om Gestaltad livsmiljö, men propositionen som stod i fokus inrymde betydligt mer än bara form, design och arkitektur. För trä-Sverige gav innehållet i det omfattande förslaget en tydlig signal: regeringen ser stor potential i trä och industriellt träbyggande, men det slutar inte där. Trä och träbyggande ses som centralt för en hållbar samhällsutveckling, för att nå högt uppsatta mål för klimatet och möta flera samhällsutmaningar. Enligt regeringen är träbyggnadsindustrin är en självklarhet och en nödvändighet; här för satt stanna, växa, skapa tillväxt och bygga hållbara livsmiljöer. En proposition som talar för trä Det var förra torsdagen (22/2) som de tre statsråden kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson p

Stefan Lindbäck tilldelades Trästadens Gnista22.2.2018 00:00Pressmeddelande

Under konferensen ”Det moderna träbyggandets myter, möjligheter och mervärden” på Grand Hôtel i Stockholm den 2 februari 2018 utdelade Trästad Sverige utmärkelsen Trästadens Gnista. Årets utmärkelse gick till Stefan Lindbäck, VD vid Lindbäcks Bygg. Med utmärkelsen vill Trästad Sverige uppmärksamma insatser som lett till framgångar och synlighet för svenskt träbyggande. Lindbäcks Bygg har satsat stort på världens mest moderna trähusfabrik och tar därmed det industriella byggandet till nya nivåer. Dessutom är det en satsning som satt fokus på jämställdhet inom byggbranschen och på stad och land genom fabrikens placering i Norrbotten. Juryns motivering Med mod, mänsklighet och medvetenhet har Stefan Lindbäck och Lindbäcks Bygg lett byggsverige in i en ny era. Genom satsningen på världens mest moderna trähusfabrik tar företaget det industriella byggandet till nya nivåer och höjder. Stefan Lindbäck nöjer sig inte med det som är utan gör allt för att hela tiden bli bättre, i såväl det stora

Rätt byggande för rätt hyresrätt – fastslår regeringen30.1.2018 00:00Pressmeddelande

Industriellt träbyggande öppnar för möjligheten att få fram bostäder snabbt och kostnadseffektivt, men utan att kompromissa på kvalitet och hållbarheten. Regeringen sätter inte minst fokus på att få till en fungerande hyresrätt till rimliga hyresnivåer. Det blir möjligt med rätt byggande. Det handlar helt enkelt en hyresbostad som någon vill kalla sitt hem, som fler har råd med och som samtidigt är intressant för byggbolag att producera. Med modernt industriellt träbyggande kan kommuner och andra aktörer välja att bygga snabbt, kvalitativt, kostnadseffektivt och samtidigt med så lite klimatpåverkan som möjligt. Som ofta annars är det forskning, innovation och utvecklingen av nya sätt att bygga som möter upp och kan lösa samhällets stora utmaningar. Och idag är träbyggnadstekniken beprövad och tidigare frågor kring problem med fukt, ljud och brandsäkerhet är besvarade med material- och byggnadsteknisk forskning. När frågor är besvarade återstår ett nytt byggande för en ny tid, eller hel

Viktigt samarbete för ett Fossilfritt Sverige29.1.2018 00:00Pressmeddelande

Sveriges träbyggnadskansli samarbetar med Fossilfritt Sverige. Initiativet Fossilfritt Sverige samlar svenska aktörer som vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Här spelar byggandet en viktig roll. Initiativet samlar nära 300 aktörer som alla har insett och antagit de utmaningar som krävs för att nå våra högt ställda klimatmål. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att olika branscher nu tar fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna kommer tillsammans att ge en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad. Självklart samarbete för Sverige träbyggnadskansli Eftersom byggsektorn står för en stor del av våra ko

30 år av innovation - på nio minuter29.1.2018 00:00Pressmeddelande

Idag är industriellt träbyggande en expansiv bransch och ett efterfrågat sätt att bygga. Allt fler inser materialets och byggsättets fördelar och vinster när det kommer till tid, kostnad, kvalitet och direkteffekt på koldioxidutsläpp. Men det har inte alltid varit så. Här ser du hela filmen om ett samarbete som skulle komma att rädda företaget, i stort sett uppfinna ett forskningsämne och samtidigt revolutionera sättet som vi kan bygga på. Lindbäcks bygg och Luleå tekniska universitet har samarbetar över 30 år för att utveckla industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Genom samarbetet har företaget gått från nära konkurs till att vara en marknadsledande, medan forskargruppen har gått från att mötas av skepsis till att vara världsledande och efterfrågade både i Sverige och internationellt. I början av nittiotalet befann sig företaget i en kris. Vi var tvungna att fatta ett beslut; gå ner i källaren eller göra någonting annat, som Stefan Lindbäck uttryckte det. Företaget valde att t

Rapport om byggandets klimatpåverkan29.1.2018 00:00Pressmeddelande

Höghus i trä är klimatsnåla. Eller snarare klimatvänliga. Det påvisar IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har i en ny studie analyserat klimatpåverkan för Sveriges högsta flerbostadshus byggt av trä. Det åtta våningar höga huset har bland den lägsta klimatpåverkan som experterna sett för ett flerbostadshus. Att bygga hus modern industriell träbyggnadsteknik är ett val som får direkteffekt på vår klimatpåverkan och svarar mot våra högt ställda klimatmål. Det här är inte framtidens byggande utan nutidens byggande som svarar mot våra stora utmaningar idag, menar Carl Wangel, kommunikationsansvarig på Sveriges Träbyggnadskansli. Studien är en detaljerad livscykelanalys av ett flerbostadshus som ligger i kvarteret Strandparken i Sundbyberg. Huset är byggt av trä, men har garage och källarvåning i betong. Studien är en uppföljning av en tidigare LCA-studie som gjordes på ett lågenergihus i Svenska Bostäders kvarter Blå Jungfrun i Hökarängen i Stockholm som byggdes med ytterväggar och stomme

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum