Träbyggnadskansliet

Trästad på Grand

Dela

Trästad på Grand

Den 2 februari är det dags för Föreningen Trästads årliga upplaga av Trästad på Grand. Under en heldag diskuteras det moderna industriella träbyggandets myter, möjligheter och mervärden. Lär dig mer om hur staden bygger landet och landet bygger staden, om hur industriellt träbyggande skapar sysselsättning och exportmöjligheter, bidrar till en bostadsmarknad i balans och bygger Sverige på rätt sätt i tiden med en modern och innovativ industri.

Intresset för modernt industriellt träbyggande har ökat kraftigt de senaste åren och allt fler kommuner väljer trä. I Bålsta planeras byggandet av världens högsta trähus, i Sundbyberg byggs världens största centrumkvarter helt i trä och i Skövde uppförs Sveriges största sammanhängande bostadsområde med byggnadsstommar i modern träbyggnadsteknik. I Gällivare planeras en multiarena som blir ett av landets största träbyggnadsprojekt och i Växjö har kommunen slagit fast att hälften av alla nya bostäder som byggs ska ha stomme av trä, detta efter att kommunen redan har märkt av träbyggandets fördelar med att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med direkt-effekt på klimatet. Detta är bara några exempel på det träbyggande som just nu tar plats och bygger Sverige.

Vårt moderna industriella träbyggande bidrar redan till att lösa våra samhällsutmaningar här och nu med bostäder, tillväxt och klimatmål. Utvecklingen går snabbt framåt och efterfrågan ökar, både i Sverige och internationellt. Svenskt industriellt träbyggande är redo att växla upp ytterligare, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande för föreningen Trästad.

Föreningen Trästads seminarium på Grand är en del i den kunskapsdelning som föreningen har som syfte, vilket är en viktig del i det gemensamma samhällsansvaret att möta behovet av fler bostäder, ökad tillväxt och samtidigt med så litet klimatavtryck som möjligt.

Idag står byggsektorn för mer än 40 procent av världens koldioxidutsläpp. För att bygga bort bostadskrisen och samtidigt ta ansvar för våra klimatavtryck och nå våra högt ställda klimatmål måste vi välja att bygga på rätt sätt och med rätt material. Industriellt producerade flerbostadshus med trästomme står för någonting som är snabbt och kostnadseffektivt men också högkvalitativt och klimatvänligt

Ett flerbostadshus i trä står för cirka hälften av koldioxidutsläppen jämfört med ett motsvarande hus i betong. Det är bara en av många fördelar med materialval och sättet som man kan bygga med trä, säger Carl Wangel, kommunikationsansvarig på föreningen Trästad.

Om Trästad:

Föreningen Trästads syfte är att inspirera till att utveckla träbyggnation och sprida kunskap om hur detta görs på bästa möjliga sätt – tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt. På sikt är syftet att bidra till framväxten av en europeisk och global marknad för svensk industriell träbyggnadsteknik, men inte minst bidra till att skapa förutsättningar för ett ökat träbyggande i Sveriges kommuner. Föreningen Trästad leds av landshövdingen i Västerbotten, Magdalena Andersson, och en styrelse med kansli.

Kontakter

Bilder

Om

Träbyggnadskansliet
Träbyggnadskansliet
Storgatan 19 (vån 3)
114 51 Stockholm

http://trabyggnadskansliet.se

Vi verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning 

på den svenska byggmarknaden.

Följ Träbyggnadskansliet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Träbyggnadskansliet

Spännande proposition ger trä unik position2.3.2018 00:00Pressmeddelande

Åter igen banar politiken väg för ett hållbart byggande där klimat, bostadsförsörjning och samhällsplanering kopplas samman med tvärpolitiska helhetsperspektiv. Denna gång handlade politiken om Gestaltad livsmiljö, men propositionen som stod i fokus inrymde betydligt mer än bara form, design och arkitektur. För trä-Sverige gav innehållet i det omfattande förslaget en tydlig signal: regeringen ser stor potential i trä och industriellt träbyggande, men det slutar inte där. Trä och träbyggande ses som centralt för en hållbar samhällsutveckling, för att nå högt uppsatta mål för klimatet och möta flera samhällsutmaningar. Enligt regeringen är träbyggnadsindustrin är en självklarhet och en nödvändighet; här för satt stanna, växa, skapa tillväxt och bygga hållbara livsmiljöer. En proposition som talar för trä Det var förra torsdagen (22/2) som de tre statsråden kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson p

Stefan Lindbäck tilldelades Trästadens Gnista22.2.2018 00:00Pressmeddelande

Under konferensen ”Det moderna träbyggandets myter, möjligheter och mervärden” på Grand Hôtel i Stockholm den 2 februari 2018 utdelade Trästad Sverige utmärkelsen Trästadens Gnista. Årets utmärkelse gick till Stefan Lindbäck, VD vid Lindbäcks Bygg. Med utmärkelsen vill Trästad Sverige uppmärksamma insatser som lett till framgångar och synlighet för svenskt träbyggande. Lindbäcks Bygg har satsat stort på världens mest moderna trähusfabrik och tar därmed det industriella byggandet till nya nivåer. Dessutom är det en satsning som satt fokus på jämställdhet inom byggbranschen och på stad och land genom fabrikens placering i Norrbotten. Juryns motivering Med mod, mänsklighet och medvetenhet har Stefan Lindbäck och Lindbäcks Bygg lett byggsverige in i en ny era. Genom satsningen på världens mest moderna trähusfabrik tar företaget det industriella byggandet till nya nivåer och höjder. Stefan Lindbäck nöjer sig inte med det som är utan gör allt för att hela tiden bli bättre, i såväl det stora

Rätt byggande för rätt hyresrätt – fastslår regeringen30.1.2018 00:00Pressmeddelande

Industriellt träbyggande öppnar för möjligheten att få fram bostäder snabbt och kostnadseffektivt, men utan att kompromissa på kvalitet och hållbarheten. Regeringen sätter inte minst fokus på att få till en fungerande hyresrätt till rimliga hyresnivåer. Det blir möjligt med rätt byggande. Det handlar helt enkelt en hyresbostad som någon vill kalla sitt hem, som fler har råd med och som samtidigt är intressant för byggbolag att producera. Med modernt industriellt träbyggande kan kommuner och andra aktörer välja att bygga snabbt, kvalitativt, kostnadseffektivt och samtidigt med så lite klimatpåverkan som möjligt. Som ofta annars är det forskning, innovation och utvecklingen av nya sätt att bygga som möter upp och kan lösa samhällets stora utmaningar. Och idag är träbyggnadstekniken beprövad och tidigare frågor kring problem med fukt, ljud och brandsäkerhet är besvarade med material- och byggnadsteknisk forskning. När frågor är besvarade återstår ett nytt byggande för en ny tid, eller hel

Viktigt samarbete för ett Fossilfritt Sverige29.1.2018 00:00Pressmeddelande

Sveriges träbyggnadskansli samarbetar med Fossilfritt Sverige. Initiativet Fossilfritt Sverige samlar svenska aktörer som vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Här spelar byggandet en viktig roll. Initiativet samlar nära 300 aktörer som alla har insett och antagit de utmaningar som krävs för att nå våra högt ställda klimatmål. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att olika branscher nu tar fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna kommer tillsammans att ge en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad. Självklart samarbete för Sverige träbyggnadskansli Eftersom byggsektorn står för en stor del av våra ko

Rapport om byggandets klimatpåverkan29.1.2018 00:00Pressmeddelande

Höghus i trä är klimatsnåla. Eller snarare klimatvänliga. Det påvisar IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har i en ny studie analyserat klimatpåverkan för Sveriges högsta flerbostadshus byggt av trä. Det åtta våningar höga huset har bland den lägsta klimatpåverkan som experterna sett för ett flerbostadshus. Att bygga hus modern industriell träbyggnadsteknik är ett val som får direkteffekt på vår klimatpåverkan och svarar mot våra högt ställda klimatmål. Det här är inte framtidens byggande utan nutidens byggande som svarar mot våra stora utmaningar idag, menar Carl Wangel, kommunikationsansvarig på Sveriges Träbyggnadskansli. Studien är en detaljerad livscykelanalys av ett flerbostadshus som ligger i kvarteret Strandparken i Sundbyberg. Huset är byggt av trä, men har garage och källarvåning i betong. Studien är en uppföljning av en tidigare LCA-studie som gjordes på ett lågenergihus i Svenska Bostäders kvarter Blå Jungfrun i Hökarängen i Stockholm som byggdes med ytterväggar och stomme

30 år av innovation - på nio minuter29.1.2018 00:00Pressmeddelande

Idag är industriellt träbyggande en expansiv bransch och ett efterfrågat sätt att bygga. Allt fler inser materialets och byggsättets fördelar och vinster när det kommer till tid, kostnad, kvalitet och direkteffekt på koldioxidutsläpp. Men det har inte alltid varit så. Här ser du hela filmen om ett samarbete som skulle komma att rädda företaget, i stort sett uppfinna ett forskningsämne och samtidigt revolutionera sättet som vi kan bygga på. Lindbäcks bygg och Luleå tekniska universitet har samarbetar över 30 år för att utveckla industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Genom samarbetet har företaget gått från nära konkurs till att vara en marknadsledande, medan forskargruppen har gått från att mötas av skepsis till att vara världsledande och efterfrågade både i Sverige och internationellt. I början av nittiotalet befann sig företaget i en kris. Vi var tvungna att fatta ett beslut; gå ner i källaren eller göra någonting annat, som Stefan Lindbäck uttryckte det. Företaget valde att t

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum