SBAB Bank

Trots flera tecken på en svalare marknad: majoritet av bostadsägarna tror på fortsatt stigande bostadspriser

Dela

En stor majoritet av de som äger sin bostad tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara det huvudsakliga skälet. Endast 4 respektive 3 procent tror på fallande bostadspriser på ett respektive tre års sikt.

SBAB har via Kantar Sifo frågat knappt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver. En klar majoritet (65 procent) tror att bostadspriserna stiger på ett års sikt, vilket är en marginell minskning jämfört med den förra mätningen, som gjordes före sommaren. 48 procent tror att priserna på ett års sikt kommer att öka med upp till 5 procent och 17 procent med mer än 5 procent. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara huvudförklaringen. 21 procent tror att priserna står stilla på ett års sikt medan endast 4 procent tror att de sjunker.

På tre års sikt tror 54 procent av de svarande att priserna kommer att öka med upp till 10 procent och 9 procent att de kommer att öka med mer än 10 procent. Även här bedöms ett högt efterfrågetryck vara huvudförklaringen. Endast 3 procent av de svarande tror på fallande priser på tre års sikt.

- Trots att det nu finns flera tecken på en betydligt svalare bostadsmarknad är optimismen stor om den framtida prisutvecklingen bland de som redan äger sin bostad, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Vårt index visar på en betydligt mindre nedgång i optimismen jämfört med SEB:s och Erik Olsson:s respektive index, som bygger på svar från delvis andra grupper. En jämförelse av de olika indexen över tid visar att de som redan äger en bostad generellt sett är mer optimistiska om prisutvecklingen än andra grupper. Denna gång tror jag dock att det även spelat in att vår uppdatering gjordes i början av september där stigande priser i augusti, efter en nedgång under juni-juli, påverkat förväntningarna, säger Robert Boije.

Tabell och diagrambilaga nedan 

Tabell 1. SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE)

Anm. Undersökningen genomförd av Kantar Sifo under vecka 35-36, 2021. Slumpmässigt urval viktat efter ålder och kön. Till följd av avrundningar behöver inte siffrorna summera till hundra procent.

Diagram 1. SBAB Booli indikator (HPE) jämfört med SEB:s och Erik Olssons

Kommentar till diagrammet: Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB/Booli frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de som går på bostadsvisningar.

Anm. SBAB Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB Booli Housing Market Index (HMI) som mäter läget för nyproduktionen av bostäder och SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder utifrån samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli. De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.

Kontakter

Bilder

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 288 000 och 391 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2021). Antal medarbetare (FTE) är 811. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Hög tid att se över prioriteringsordningen i bostadsbyggandet6.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det byggs för få villor i Sverige. I två av tre storstadslän – Stockholm och Skåne – råder underskott i produktionen och trenden går snabbt mot underskott även i Västra Götaland. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för andra kvartalet 2021. Indexet visar också att prioriteringsordningen i byggandet framöver för Sverige som helhet bör vara småhus, bostadsrätter och hyresrätter.

Efter-semestern-effekt: bostadspriserna upp på bred front i augusti2.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bostadspriserna vände upp på bred front i augusti efter mer dämpade sommarmånader. Lägenhetspriserna steg i samtliga regioner med undantag för i Storgöteborg där de stod mer eller mindre stilla. Villapriserna steg också, med undantag för i Storstockholm där de stod stilla och Mellersta Sverige där de sjönk svagt. I samtliga storstadsområden ligger priserna på både lägenheter och villor kvar under toppnoteringarna tidigare under året. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under augusti.

Reporäntan och de rörliga boräntorna kvar på nuvarande nivå till hösten 202319.8.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Riksbanken höjer reporäntan nästa gång i november 2023. Det får de rörliga boräntorna att ligga mer eller mindre stilla på nuvarande nivå fram till dess. De långa marknadsräntorna föll oväntat tillbaka under sommaren vilket talar för att de långa bundna boräntorna höjs senare än tidigare väntat. Det är mycket förmånligt att binda boräntan på lite längre tid och allt fler väljer att göra det. Det är dock viktigare än någonsin att vara vaksam på de stora skillnaderna mellan list- och snitträntorna. Det är några av slutsatserna i Boräntenytt nr 4, 2021.

SBAB sänker bolåneräntorna – ny rekordlåg bolåneränta från 0,84%6.8.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med fredag 6 augusti sänker SBAB alla listräntor för bolån. Listräntorna för bolån med bindningstid 3 månader och 1 år sänks med 0,05 procentenheter. För resterande bindningstider sänks listräntorna med 0,10 procentenheter. Ändringarna sker till följd av minskade upplåningskostnader. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är efter sänkningen rekordlåga 0,84 procent*.

Bostadspriserna föll på bred front i juli – kan inte förklaras av normala säsongsmönster3.8.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Lägenhetspriserna föll i samtliga regioner i Sverige i juli med undantag av Stormalmö. I Storstockholm backade lägenhetspriserna med 2,6 procent. Villapriserna föll med 3,4 respektive 4,4 procent i Storgöteborg och Stormalmö medan de stod mer eller mindre stilla i Storstockholm. Prisnedgångarna kan inte förklaras av normala säsongsmönster. Det visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under juli.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum