Umeå kommunUmeå kommunUmeå kommun

Umeå får ny innovationsplattform för hållbara städer

Dela

Umeå får nu Sveriges sjätte innovationsplattform för hållbara städer. Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat stöd till SPIS, Social Progress Innovation Sweden, med utgångspunkt från Umeå. Arbetet i Umeå ska i en första etapp pågå i tre och ett halvt år och kompletterar tidigare innovationsplattformar i Lund, Borås, Kiruna, Göteborg, Stockholm.

Huvudfokus i Umeås innovationsplattform är att etablera en stark och hållbar tvärsektoriell organisation, som kan koordinera pågående innovationsprocesser, och fungera som drivbänk för nya initiativ. Detta ska hjälpa den kommunala organisationen att möta framtida utmaningar genom att öka flexibilitet och förmåga att samverka med det civila samhället, andra kommuner och regioner, näringslivet samt akademin.

- Med SPIS vill vi utveckla fler modiga innovatörer och chefer som stöttar och står upp för sina medarbetare – och i förlängningen skapa en trygg innovationsmiljö i staden där vi med stolthet vågar testa nya innovativa prototyper och arbetssätt. Ett mål med detta är att skapa tydlighet för invånarna vilka överväganden som krävs för att nå social hållbarhet och klimatneutralitet, säger Carina Aschan, en av projektledarna för SPIS på Umeå kommun.

En av parterna i Umeås SPIS är forskningsinstitutet RISE som nu stärker sin närvaro i norra Sverige och rekryterar ny kompetens i Umeå inom bland annat samhällsbyggnadsområdet.  

- För RISE är projektet en viktig pusselbit i RISE och Umeå kommuns samarbete. Vi har ju tidigare samarbetat bland annat inom EUs Smart Cities Lighthouse-projekt RUGGEDISED. Utifrån det känns denna vidareutveckling och fokus på social hållbarhet, prototypande och organisationsutveckling mycket naturlig och viktig för Sverige, säger Magnus Johansson, som forskar om lärande och förändringsprocesser kopplat till hållbar stadsutveckling på RISE.

I Umeå har de senaste åren flera innovationsprocesser påbörjats i samarbete med nationella och internationella aktörer. Dessa processer behöver koordineras för att skapa synergier, stödja uppskalning och implementering med det långsiktiga målet att på sikt etablera ett internationellt konkurrenskraftigt lokalt innovationssystem. Detta lokala innovationssystem utgör i sin tur en viktig del i det regionala innovationssystem som växer sig allt kraftigare i norra Sverige. En majoritet av dagens samhällsutmaningar är konsekvenser av globala förändringsprocesser, till exempel migration, omstrukturering av arbetsmarknader och klimatförändringar. Umeås innovationsplattform kommer därför att ha ett starkt internationellt perspektiv. 

Nyckelord

Kontakter

Kontakt
Carina Aschan
Strategisk utvecklare i Umeå kommun
Projektledare för SPIS
+46 70 330 60 25
carina.aschan@umea.se

Magnus Johansson
Senior forskare, RISE Stadsutveckling
+46 70 278 56 56
magnus.johansson@ri.se

Albert Edman
Utvecklingschef, RISE Umeå
+46 70 297 18 19
albert.edman@ri.se

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum