Trafikverket

Underhållsbehov och klimatmål i fokus i Trafikverkets inriktningsunderlag

Dela
Trafikverket redovisar idag regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen.
− Därför är det mest effektivt att först vårda den infrastrukturanläggning vi redan har, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Foto: Elin Gårdestig.
− Därför är det mest effektivt att först vårda den infrastrukturanläggning vi redan har, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Foto: Elin Gårdestig.

Mest effektivt att först vårda den infrastruktur vi redan har 
En ökande befolkning och växande ekonomi driver på den framtida efterfrågan på person- och godstransporter. I inriktningsunderlaget lyfter Trafikverket fram ett ökande underhållsbehov på väg och järnväg. Trafikverkets analyser visar att vägarna bryts ner i snabbare takt, vilket kommer att påverka funktionen på både det låg- och högtrafikerade vägnätet. Även om stora infrastrukturinvesteringar kommer att färdigställas det kommande decenniet, innebär de ett relativt litet tillskott jämfört med den infrastruktur som redan finns. 

− Därför är det mest effektivt att först vårda den infrastrukturanläggning vi redan har, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

Trafikverket betonar också vikten av att göra insatser tidigt för att förhindra att ännu större underhållsåtgärder blir nödvändiga längre fram. 

− Underhåll i god tid lönar sig i längden, säger Lena Erixon.

Finansiering av nya stambanor utanför nationell plan frigör utrymme
Behoven i den statliga infrastrukturanläggningen är stora, och det kommer att krävas hårda prioriteringar i fördelningen av ekonomiska ramar. Nuvarande ekonomiska planeringsram räcker inte för genomförande av namngivna investeringsåtgärder, eller vidmakthållande för att upprätthålla vägarnas och järnvägens funktion.

− En finansiering av nya stambanor utanför nationell plan skulle möjliggöra en effektivare utbyggnad, samtidigt som det frigör utrymme för angelägna åtgärder, säger Lena Erixon.

Elektrifiering, biodrivmedel och högre bränslepriser för att nå klimatmålen
En central utgångspunkt i framtagningen av inriktningsunderlaget har varit att transportsektorns klimatmål ska nås. Trafikverkets analyser visar att målen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt med en omfattande elektrifiering, biodrivmedelsanvändning, i kombination med en dämpning av vägtrafikökningen genom högre bränslepriser.

En omfattande elektrifiering är nödvändig för att klara klimatmålen, vilket förutsätter en utbyggnad av laddinfrastruktur i närtid. Eftersom elektrifieringen tar tid krävs en ökad användning av biodrivmedel. Trafikverket rekommenderar därför regeringen att säkerställa en strategi för produktion och användning av biodrivmedel.

Inriktningsunderlaget utgör ett underlag, för ekonomiska ramar och prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen, inför en kommande infrastrukturproposition. Samtidigt som Trafikverket överlämnar inriktningsunderlaget till regeringen, går underlaget på extern remiss.

Läs mer i Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen 2022−2033/−37

Nyckelord

Kontakter

För mer information


Ulrika Karlsson, press- mediestrateg, 070-762 39 54


Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00. Öppettider: vardagar, klockan 08.00−16.30

Bilder

− Därför är det mest effektivt att först vårda den infrastrukturanläggning vi redan har, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Foto: Elin Gårdestig.
− Därför är det mest effektivt att först vårda den infrastrukturanläggning vi redan har, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Foto: Elin Gårdestig.
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum