Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ungdomspolitik i praktiken – Falköping och Rättvik berättar

Dela

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. I höst genomförs Ungdomsenkäten Lupp − lokal uppföljning av ungdomspolitiken − i 50 av landets kommuner. Det är fler än någonsin tidigare. Den 12 och 13 april hålls årets startkonferens i Stockholm inför höstens enkät. På scen finns representanter från Rättvik och Falköping för att berätta om hur de framgångsrikt arbetat med lokal ungdomspolitik.

Ungdomsenkäten Lupp är ett viktigt verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Enkäten ger svar på hur unga i en kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur de ser på sin egen framtid.

I 16 år har Sveriges kommuner haft möjlighet att genomföra ungdomsenkäten, totalt har 177 kommuner någon gång genomfört Lupp, många av dem flera gånger. Lupp är mer än en enkät, det är också ett välkänt verktyg runt om i landet för att få reda på vad unga tycker och tänker. Metoden har under åren också använts i andra länder.

−Unga har rättigheter som alla andra medborgare. De som ska fatta beslut behöver lyssna till vad unga själva tycker. Lupp är ett bra sätt att inhämta ny sådan kunskap, säger Cecilia Narby, t.f enhetschef vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Inte minst viktigt är det att omvandla resultaten från Lupp i praktiken. Vi har tagit fram bra stödmaterial för hur det kan gå till.

Resultaten från enkäten kan ge ett bättre beslutsunderlag kring frågor som rör unga och för att förbättra deras levnadsvillkor på det lokala planet. Lupp kan även vara starten på ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter i kommunerna.

−Kommunerna kan arbeta mer kunskapsbaserat och ta ett ordentligt kliv framåt i det egna utvecklingsarbetet, säger Cecilia Narby.

Enkäterna används i 50 kommuner runt om i Sverige och vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-25 år och finns tillgängliga på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Startkonferens 12 och 13 april i Stockholm, med identiskt program båda dagarna på grund av det stora intresset.

08.30–09.00 Frukost

09.00 Välkommen och check-in!

09.15–11.30 Lupp 2018 – Hur ser året ut och vad ska vi tänka på? Här går vi igenom årets olika faser och lärdomar från tidigare år.

11.30–12.30 Lunch

12.30–13.15 Så gjorde vi! Rättviks kommun. Så tog vi fram en ungdomspolitisk handlingsplan. Gäst: Annette Riesbeck, kommunalråd.

13.15–14.00 Så gjorde vi! Falköpings kommun. Vårt fortsatta arbete med ungdomspolitiken. Gäster: Sarha Eng, verksamhetsledare och Sarah Fagerström, ungdomssamordnare.

14.00–14.30 Diskussion och erfarenhetsutbyte i grupper

14.30–15.00 Fika

15.00–15.30 Diskussion och erfarenhetsutbyte i grupper

15.30–16.00 Sammanfattning av dagen och avslut.

Startkonferensen äger rum på Klara strand, Klarabergsviadukten 90, lokal: Ängsö.

http://mucf.se/startkonferens-lupp-2018

Läs mer om att arbeta med Lupp här:

http://www.mucf.se/publikationer/ett-ar-med-lupp

http://www.mucf.se/publikationer/analysera-lupp

För mer information om vilka kommuner som genomför i Lupp kontakta:

Cecilia Narby, t.f enhetschef

08-566 21 980

cecilia.narby@mucf.se

Presskontakt:

Ulla Tillgren

070-784 2397

ulla.tillgren@mucf.se

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s flytt klar: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger i Växjö16.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sommaren 2017 beslutade regeringen att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, från Stockholm till Växjö. Den 24 april inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind de nya lokalerna. - Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt. Men, vi har i dag en väl fungerande verksamhet i Växjö, med kunniga och engagerade medarbetare. Vi har också nya och ändamålsenliga lokaler, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års beslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheten från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten med ett 70-tal anställda flyttades. Efter att delar av verksamheten funnits i tillfälliga lokaler är, sedan februari i år, all verksamhet samlad i centrala Växjö. Nyligen skickade myndigheten också sin slutredovisning av arbetet med omlokaliseringen till regeringen. Den visar att myndigheten har rekryterat över 60 personer un

Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden14.3.2019 09:47:43 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer i myndighetens nya rapport Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum