Region Uppsala

Uppsala län har passerat 400 000 invånare

Dela

Nu har Uppsala län över 400 000 invånare. Det visar de senaste siffrorna om folkmängden i länet. Antalet invånare väntas fortsätta öka kommande år enligt Region Uppsalas befolkningsprognos.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Det bor nu över 400 000 invånare i Uppsala län visar de visar de senaste siffrorna om folkmängden i länet från Skatteverket. Det är en ökning med 4 974 personer jämfört med 2021.

– Det är mycket glädjande att vi blir fler invånare i Uppsala län, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande. En växande befolkning är ett kvitto på att Uppsala är en attraktiv region där många människor vill leva, bo och verka – idag och i framtiden.

– I Region Uppsalas uppdrag ingår det ett ansvar för att driva på för en hållbar regional utveckling i samverkan med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och akademi, säger Emilie Orring. Vi arbetar tillsammans för att utveckla Uppsala län genom att stimulera innovation, ny teknik, gröna lösningar för framtiden, ett förbättrat näringslivsklimat och stärkt kompetensförsörjning. Allt med syfte att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och fortsatt utveckling, både för dem som bor i länet idag och för kommande generationer.

Befolkningsprognos visar fortsatt ökning

Även Region Uppsalas senaste befolkningsprognos visar att Uppsala län växer och förväntas fortsätta växa i högre takt än rikssnittet. Prognosen visar att befolkningen i Uppsala län förväntas öka till 538 613 invånare år 2050. Det innebär en ökning med 39 procent mellan 2022 och 2050 och som jämförelse förväntas befolkningen i riket i stort växa med knappt 13 procent under samma period.

Invånarantalet i länet har ökat stadigt från 298 735 invånare år 2002 till dagens 400 000 invånare. Åldersfördelningen visar att andelen unga vuxna mellan 18 och 30 år är högre i Uppsala län jämfört med landet i stort, samtidigt som andelen personer över 35 år är något lägre än rikssnittet. Den växande folkmängden förklaras till stor del av ett positivt flyttnetto i kombination med ett positivt födelsenetto.

Enligt prognosen har Uppsala kommun den tredje högsta prognosticerade tillväxten inom länet mellan 2021 och 2050, 37 procent. Enköpings kommun förutspås öka med knappt hälften av dagens invånarantal under prognosperioden och Knivsta kommun väntas växa allra mest med 58 procent.

Kontakter

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen: 076-785 41 72
Stefanie Bastani, analytiker, avdelningen för regional utveckling: 072- 204 09 28

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Över 40 procent av unga män känner sig ensamma16.1.2023 08:02:35 CET | Pressmeddelande

42 procent av män mellan 18 och 29 år upplever besvär av ensamhet och isolering, 5 procent uppger svåra besvär. Motsvarande siffror för kvinnor mellan 18 och 29 år är 38 procent respektive 4 procent. Rökningen fortsätter att minska – och för första gången någonsin är det nu vanligare att kvinnor snusar än att de röker. Detta är några av resultaten från den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 20 december 202220.12.2022 17:24:24 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala genomför en förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader En förstudie om kompletterande sjukhusbyggnader för att säkra framtida verksamhetsbehov ska tas fram. Därtill en underhållsplan för Akademiska sjukhusets centralblock. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen i augusti 2023. En återrapport ska också ske vad gäller en analys av verksamhetsbehoven, detta till regionstyrelsen i augusti 2023. Bakgrunden är att sjukhusstyrelsen i augusti 2021 beslöt att genomföra en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset, med målet att ta fram en plan för hur renovering och eventuell nybyggnation kan utföras. Analyser visade ett ökat lokalbehov samt högre krav på lokalernas utformning. Begränsningar i konstruktion och takhöjd innebär exempelvis att det kommer att vara olämpligt att flytta tillbaka den ventilationskrävande operationsverksamheten till centralblocket. En slutsats är att sjukhu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum