Vision

Uppsats om bristande tillgänglighet belönas av Vision

Dela

Fackförbundet Vision delar årligen ut ett stipendium bland sina studentmedlemmar för uppsatser som bidrar med angelägen kunskap om den svenska välfärden. I år tilldelas stipendiet Lina Wahlgren som studerar globala och politiska studier vid Malmö Högskola och har skrivit en kandidatuppsats inom mänskliga rättigheter och funktionshinderpolitik.

I uppsatsen ”The problematisation behind the Swedish government view on inaccessibility” undersöker Lina Wahlgren hur propositionen till lagen om bristande tillgänglighet är utformad. Genom att utgå från olika teorier om funktionsnedsättningar och barn har hon försökt att se brister eller områden som kräver vidare utveckling. Fokus ligger främst hos barn men även funktionsnedsättningar utöver de fysiska så kallade ”osynliga funktionsnedsättningar” så som exempelvis dyslexi.

- Mina egna drivkrafter till att skriva om ämnen är dels en personlig erfarenhet av dyslexi, dels att lagen om bristande tillgänglighet var ny när jag skrev uppsatsen, berättar Lina Wahlgren.

Syftet med uppsatsen - att får svar på vilka underliggande antaganden som legat till grund för lagens utformning och påverkat regeringens förslag till lösningar - uppnåddes delvis. Speciellt om underliggande antaganden i vilket man kan se att regeringen utgår från en medicinsk uppfattning av funktionsnedsättningar, menar Lina Wahlgren.

Hon hoppas att de som läser uppsatsen får en bättre förståelse för frågan om bristande tillgänglighet.

- Jag hoppas även att de som läser uppsatsen får en förståelse för hur man kan uppfatta funktionsnedsättningar. Samt hur Sveriges regerings uppfattning i propositionen är problematisk när det gäller att kunna uppnå syftet med lagen, säger Lina Wahlgren.

I Visions jurys motivering står bland annat:

I uppsatsen "The problematisation behind the Swedish government view on inaccessibility” analyserar Lina Wahlgren hur bristande tillgänglighet problematiseras i ett lagförslag från 2014.

Tillgänglighet är en viktig fråga som genom uppsatsen lyfts fram och belyses på ett intresseväckande sätt. Det är angeläget att ständigt påminna om frågor som tar arbetet med lika rättigheter och möjligheter framåt, och det är precis vad uppsatsförfattaren gör. Författaren går igenom teoribildningen kring synen på funktionsnedsättning på ett klarläggande sätt. Uppsatsen aktualiserar frågor om vad som anses vara normalt och tar upp frågan om osynliga funktionsnedsättningar, vilket gör den intressant i diskussionen om hur arbetslivet kan bli mer mänskligt. De resonemang som handlar om att insatser för ökad tillgänglighet gynnar många är högaktuella i diskussionen om hur vi skapar en arbetsplats för alla.

Visions stipendium är på 20 000 kronor.

För ytterligare kommentarer kontakta Lina Wahlberg, tfn 070- 956 01 75.

Läs mer om Visions samhällsvetarstipendium https://vision.se/for-dig-som-ar/Student/Allt-det-har-far-du/Stipendier/samhallsvetarstipendium/

Kontakter

Bilder

Lina Wahlgren
Lina Wahlgren
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 197 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Internationellt seminarium: Ska facket driva frågor om mens och migration?10.10.2018 10:24Pressmeddelande

Välkommen till ett seminarium fredagen den 12 oktober där Visions förbundsordförande Veronica Magnusson pratar om sin syn på fackligt internationellt solidaritetsarbete. Veronica Magnusson från Valdemarsvik jobbade tidigare inom socialtjänsten i Norrköpings kommun. Idag är hon vice ordförande i en av världens största fackliga organisationer, Public Services International (PSI), med 20 miljoner medlemmar i 150 länder.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum