Lindholmen Science Park

Uppväxling av innovativa transportlösningar för hållbar stadsutveckling

Dela

Nu är det klart att hela 26 partners från flera branscher tillsammans kan fortsätta utveckla, testa och framförallt implementera nya transportlösningar för våra alltmer förtätade städer. DenCity-projektet vill i nästa steg genom radikalt nytänkande vända utmaningarna i framtidens städer till möjligheter.

Bild: DenCity
Bild: DenCity

- Detta är ett strategiskt viktigt område och genom samverkan på ett nationellt plan tar vi ett systemperspektiv och utvecklar innovativa, hållbara lösningar - dels för gods- samt avfallstransporter och dels för persontransporter, säger Lovisa Westblom, en av två projektledare för DenCity på CLOSER.

- Det är otroligt positivt att vi nu kan ta vidare resultaten från tidigare faser av DenCity, och dra igång implementeringsprojekt tillsammans med ännu fler engagerade partners. Bland annat har viktiga aktörer inom fastighets- och stadsutveckling anslutit, vilket är betydelsefullt, säger Lina Olsson, som projektlett DenCity sedan starten 2015.

Projektet kommer att löpa över två år med en budget på 30 miljoner kronor. Finansiering sker av Vinnova inom området ”Utmaningsdriven innovation” samt ingående partners.

- DenCity har en mycket stark och bred aktörskonstellation som utifrån ett tydligt systemperspektiv angriper hur transporter kan samordnas och effektiviseras i den täta staden. Vinnova bedömer att projektet har stor potential att bidra med lösningar som driver transport- och stadsplanering i en långsiktigt hållbar och klimatsmart riktning, i linje med målsättningarna i Agenda 2030, säger Gustav Malm, handläggare på Vinnova.

Projektet kommer konkret att leverera: 

  • En påbörjad implementering av fem kompletterande koncept: 
"mobility broker” (mobilitet som en del av hyran), transport och leveranstjänster, stadsdelsnära samlastning, elektrifierade gods- och avfallstransporter samt gods- och avfallstransporter på urbana vattenvägar
  • Validerade arbetssätt för integrering av transportfrågor i stadsplanering
  • Riktlinjer för implementering och uppväxling av utvecklade lösningar

Brett partnerskap
Projektet har en mångfacetterad inriktning och leveranserna kommer kunna realiseras tack vare aktivt engagemang från ett flertal olika branscher: 

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar, med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. 
DenCity startade 2015 och fas 2 av projektet avslutades i augusti 2018. Inför steg 3 består samverkansprojektet av 26 partners och leds av CLOSER.

Projektet knyter an till Agenda 2030, för förändring mot ett hållbart samhälle, och specifikt nummer 11 av de Globala målen - Hållbara städer och samhällen.

Läs mer:
Globala målen >
DenCity steg 2 - resultat >
CLOSER >
Vinnova - Utmaningsdriven Innovation >

Nyckelord

Bilder

Bild: DenCity
Bild: DenCity
Ladda ned bild

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

CLOSER är en nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet. Resultaten från vårt arbete är nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Vi erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling. I snart 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

Följ Lindholmen Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Lokala politiska nyheter når fler20.5.2019 16:37:13 CESTPressmeddelande

De lokala nyhetsmedierna har tappat sin dominerande position som nyhetsförmedlare under valrörelser. Sociala mediekanaler och framförallt Facebook har tagit en framträdande position, visar en ny unik rapport. – Hur nyheter sprids har radikalt förändrats, säger Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Men avgörande för människors engagemang i medierna är att det finns lokala heta stridsfrågor.

Beta Borås-projektet tar ett nytt steg1.4.2019 13:22:46 CESTPressmeddelande

Det uppmärksammade forsknings- och innovationsprojektet kring testredaktionen Beta Borås får en uppföljare. I april startar Beta Borås 2 som ännu skarpare ska driva innovation kring lokal samhällsjournalistik för målgruppen 25-35 år. – Hur man når den här åldersgruppen med relevant samhällsjournalistik är en av de viktigaste frågorna för hela mediebranschen just nu, säger Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum