Lindholmen Science Park

Utökad satsning på prehospital e-hälsa

10.3.2016 08:00 | Lindholmen Science Park

Dela

Vård och beslut innan en patient kommer till sjukhuset förväntas få en allt viktigare roll inom sjukvården. Ny teknik, så kallad e-hälsa, kan stödja och förbättra denna viktiga utveckling. Därför satsar Västra Götalandsregionen på prehospital e-hälsa genom att fortsätta och utöka finansieringen av Prehospital ICT Arena så att arenan kan vidareutveckla och expandera verksamheten.

Prehospital ICT Arena är ett öppet, nationellt samarbete för e-hälsa inom den prehospitala sjukvården, det innebär ofta akut vård som utförs innan en patient har hamnat på rätt vårdinstans. Inom arenan samarbetar vårdaktörer, näringsliv och akademi för att ny teknik ska utnyttjas på bästa sätt inom prehospital sjukvård.

– Sjukvården står inför stora utmaningar och en del av lösningen är att vi bättre tar tillvara på möjligheterna med ny teknik. Det kräver att alla aktörer inom en bransch, till exempel prehospital sjukvård, samordnar sig och arbetar mot gemensamma mål. Prehospital ICT Arena är en neutral samarbetsplattform med detta syfte och där parterna kan diskutera utmaningar, sprida och generera kunskap. Till exempel genom att testa lösningar i samverkansprojekt, säger Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för Prehospital ICT Arena vid Lindholmen Science Park.

Satsningen från Västra Götalandsregionens utvecklingssekretariat gör att arenan kan fortsätta arbetet men också ta nya initiativ för att utveckla och expandera verksamheten ytterligare.

– I den prehospitala vården samverkar många parter och system som inte alltid länkas samman på bästa sätt. Därför har vi i arenan tillsammans startat projektet PrehospIT-Stroke. Fokus är här att finna ett gemensamt sätt att hantera och kommunicera information som förbättrar omhändertagandet av den akuta strokepatienten, från larm till 112 via ambulans till vård på rätt sjukhus. Det kan exempelvis handla om datoriserade besluts- och dokumentationsstöd, säker tillgång till information från patientjournaler och andra system, eller video-konsultation för distansbedömning av patienter. Ett väl utformat system ger också större möjligheter till uppföljning och verksamhetsutveckling, förklarar Bengt Arne Sjöqvist

En annan utmaning är att se till att patienter hamnar på rätt vårdinstans direkt.

– Alla ska inte till närmsta sjukhus eller akuten. I vissa fall kan patienten hänvisas till vårdcentral, specifik vårdavdelning eller färdigbehandlas i hemmet. Det minskar belastningen på akutvården och minskar vårdkostnaderna samtidigt som patienten får det bästa omhändertagandet. Det ställer också krav på bra IT-stöd, det vill säga e-hälsa, säger Bengt Arne Sjöqvist.

Prehospital ICT Arena drivs av Lindholmen Science Park tillsammans med ett trettiotal aktörer runt om i Sverige. Finansieringen från Västra Götalandsregionens utvecklingssekretariat omfattar två miljoner kronor över två år.

För mer information kontakta

Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig Prehospital ICT Arena, Lindholmen Science Park, via epost bengt.arne.sjoqvist@lindholmen.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se
Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.Vi erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Följ Lindholmen Science Park

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Effektivare prehospital akutvård med eHälsa – fullskaliga simuleringar visar på nyttan1.11.2016 14:51Pressmeddelande

Under två veckors tid har för första gången fullskaliga simuleringar av en komplett ICT-stödd akut prehospital strokevårdkedja genomförts i projektet PrehospIT-Stroke. Team från olika ambulansorganisationer har fått testa att använda ICT-stöd under hela förloppet och alla moment har registrerats. Projektet vill på ett helt nytt sätt påvisa nyttan med samverkande ICT-lösningar, men försöken ger också en möjlighet att studera påverkan på arbetsprocesser samt samspelet med patienten och andra aktörer i vårdkedjan. Resultaten kommer att göras tillgängliga för hela branschen.

Pressinbjudan: Lindholmen Software Development Day 28 oktober, 2016 - Omvälvande förändringar inom ICT, digitalisering och automation diskuteras av branschens toppnamn21.10.2016 10:42Pressinbjudan

”Disruptive Innovation - Opportunities and threats in a new business environment” är temat för årets Lindholmen Software Development Day, som den 28 oktober anordnas för tolfte året i rad. På plats som både talare och besökare finns en stor del av landets spetskompetens inom mjukvaruutveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum