Statens Institutionsstyrelse

Utökade anslag för SiS i budgetpropositionen

Dela

I regeringens budgetproposition för 2022 föreslås 100 miljoner kronor extra till Statens institutionsstyrelse (SiS). Dessutom föreslås 484 miljoner kronor för subventionering av kommunernas LVU-placeringar. De utökade anslagen väntas leda till stärkta utvecklingsmöjligheter och förbättrad planering för myndigheten kommande år.

– SiS har ett brett uppdrag och många målgrupper. För mig som generaldirektör är det naturligtvis glädjande att regeringen ger oss utökade möjligheter att fortsätta vårt utvecklingsarbete och stärka våra möjligheter till en långsiktig planering. De extra tillskotten är en tydlig indikation på den viktiga roll vi som myndighet spelar i samhället, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse.

De höjda anslagen innebär att SiS arbete för att öka kvaliteten i vård och behandling, stärka säkerheten samt höja kompetensen bland medarbetarna kan intensifieras kommande år. Eftersom tillskotten inte är tillfälliga ger de myndigheten goda planeringsmöjligheter.

Utöver höjda anslag om 100 miljoner kronor för 2022 får Statens institutionsstyrelse även subventioner inom LVU-området (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) om 484 miljoner kronor. Detta för att för att kunna subventionera de avgifter som kommunerna betalar för placering av ungdomar hos SiS.

– Vi är glada över att regeringen har lyssnat på kommunernas oro över höjda avgifter med tanke på de omfattande investeringar som SiS behöver göra de kommande åren, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Mot bakgrund av vissa föreslagna straffskärpningar för sexualbrott gör regeringen bedömningen att fler kommer att dömas till sluten ungdomsvård. Detta kommer i sin tur att medföra ökade kostnader för SiS. För ändamålet föreslås SiS tillföras 8 miljoner kronor 2022, och 17 miljoner kronor per år från och med 2023. Regeringen föreslår även ytterligare 1 miljon kronor extra för att stärka avhopparverksamhet.

För år 2023 och 2024 beräknar regeringen att SiS ramanslag ska öka med 140 miljoner kronor, samt ytterligare 17 miljoner kronor för en stärkt sluten ungdomsvård.

Kontakter

Bilder

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

Två av SiS ungdomshem får en ny högsta säkerhetsnivå18.1.2021 11:08:26 CET | Pressmeddelande

SiS höjer säkerheten på sina ungdomshem. Det presenterar SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark och socialminister Lena Hallengren på en pressträff idag. Två av hemmen, Tysslinge i Södertälje och SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix, får högre nivå på säkerheten än vad som funnits tidigare på SiS. Dessutom ska LVU- och LSU-ungdomar separeras så att de aldrig är på samma avdelning.

SiS satsar stort på vård och behandling för flickor och kvinnor28.10.2020 08:49:21 CET | Pressmeddelande

Nu har SiS generaldirektör fattat beslut om intagningsstopp på SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg. Det handlar om att säkra en trygg och säker vård och behandling i en fungerande miljö. Samtidigt tillsätter Statens Institutionsstyrelse SiS en utredning för att se över möjligheten att minska storleken på alla myndighetens avdelningar för flickor och kvinnor. Det ska leda till ökad säkerhet och trygghet samt höjd kvalitet på vården och behandlingen. Syftet är även att förbättra arbetsmiljön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum