Solna stad

Utökade cykelsatsningar i Solna 2021

Dela

Arbetet fortsätter med att bygga ut Solnas cykelvägnät. I budgeten för 2021 avsätts ytterligare 17 miljoner kronor för arbetet med att utveckla cykelinfrastrukturen i Solna.

Det pågår ett stort arbete i Solna med att rusta upp och förbättra Solnas cykelvägar. I budgeten för 2021 avsätts ytterligare 17 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att utveckla de regionala cykelstråken och huvudcykelstråken i Solna. Det långsiktiga målet är att resandet med cykel ska stå för 20 procent av det totala antalet resor.

– Under 2021 fortsätter vi det viktiga arbetet med att bygga ut Solnas cykelvägnät. Det ska vara enkelt att välja cykel som transportmedel i Solna. Det är bra för både klimatet och folkhälsan, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Planerade cykelsatsningar 2021

Breddad gång- och cykelbana längs Ekelundsvägen

Det befintliga cykelstråket längs Ekelundsvägen mellan Pampas Marina och Ekelundsbron får en breddad dubbelriktad cykelbana. Sträckan är en del av det så kallade Sundbybergsstråket som är en viktig förbindelse mellan de centrala delarna av Sundbyberg och Stockholms innerstad. Sundbybergsstråket ansluter till Stockholms cykelvägnät vid Ekelundsbron.

Breddad gång- och cykelväg i Bergshamra

Cykelvägnätet i södra Bergshamra förbättras genom att cykelvägen söder om Bergshamraleden breddas. Cykelvägen är en del av det regionala cykelstråket Hjulsta- Bergshamrastråket, som är en viktig öst-västlig förbindelse som binder samman Täbystråket med Järvafältet.

Separerad gång- och cykelbana på Evenemangsgatan

Evenemangsgatan från Råsta strandväg till Vintervägen får en separerad gång- och cykelbana. Sträckan är en del av ett huvudcykelstråk som startar vid Frösundavik och ansluter till Arenastaden via Kolonnvägen.

Ny koppling mellan Hagalundsparken och Märstastråket

Cykelvägen öster om Hagalundsparken breddas och separeras från andra trafikslag. Cykelvägen kopplar Hagalundsparken till det regionala Märstastråket. Märstastråket går från Märsta i Sigtuna till Solna via Överjärva gård, Ulrikdals station, Ritorp, Kolonnvägen, Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde. Stråket är en viktig förbindelse mellan Stockholms innerstad och Kista-Sollentunaområdet.

Breddning av cykelväg vid Ulriksdalsskolan

Cykelvägen söder om Ulriksdalsskolan kommer att breddas. I projektet ingår även förbättrad belysning och röjning av buskage för ökad trygghet.

Nya cykelfält längs Östervägen

Arbetet med att anlägga nya cykelfält längs Östervägen och S:t Ansgars väg kommer att fortsätta in på 2021. Arbetet omfattar en sträcka av cirka en kilometer och påbörjades under hösten. De breda befintliga gångbanorna längs Östervägen kommer att behållas.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Cykelsatsningar i Solna 2021
Cykelsatsningar i Solna 2021
Ladda ned bild

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum