Skogsstyrelsen

Utredning om ersättning i fjällnära skog dröjer

Dela

Skogsstyrelsen utreder tillsammans med Kammarkollegiet och Naturvårdsverket frågan om intrångsersättning i fjällnära skog. Utredningen var tänkt att vara klar i slutet av mars men komplexiteten i frågan gör att det dröjer fram till juni innan Skogsstyrelsen kan lämna ett ställningstagande.

Skogsstyrelsen beslutade i november förra året att tillfälligt stoppa arbetet med ersättning till markägare som fått nekat tillstånd att avverka fjällnära skog. Anledningen var att det uppkommit frågetecken kring hur markägarens rätt att använda skogsfastigheten påverkas vid sådana beslut. Detta påverkar i sin tur också ersättningen. 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att frågan är betydligt mer komplex än vad Skogsstyrelsen tidigare trott. Frågan kopplar även till ersättningshantering vid andra typer av beslut. Därför behöver myndigheterna utreda frågan ytterligare och räknar med att komma med ett klargörande ställningstagande i slutet av juni.

Kammarkollegiet har i ett ärende som gått till domstol varit tvungen att ta ställning till ersättningsfrågan utan att invänta resultatet av den fördjupade utredningen. Deras ställningstagande, i detta enskilda ärende, är att föryngringsavverkning i fjällnära skog inte räknas som pågående markanvändning och att det därför inte är aktuellt med någon intrångsersättning.

I sitt svaromål ber Kammarkollegiet Mark- och miljödomstolen att skicka frågan, om föryngrinsgavverkning i fjällnära skog är pågående markanvändning, vidare direkt till Högsta domstolen för avgörande.   

Vidare anser Kammarkollegiet att om det handlar om pågående markanvändning ska ersättningsnivån vara betydligt lägre än den Skogsstyrelsen tidigare utgick ifrån.

Skogsstyrelsen ser positivt på att frågan prövas vid domstol, men kan inte invänta domen i sin utredning. 

- Kammarkollegiets ställningstagande visar på komplexiteten i frågan och behovet av fortsatt utredning och även vägledande domar. Vi fortsätter därför att utreda frågan tillsammans med Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för att landa i ett ställningstagande som utgår från hur vi tolkar de regelverk som gäller, säger Göte Eriksson, enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd.

 

För mer information kontakta:

Göte Eriksson, enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd, 090-158 308

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036-35 94 38

www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen, Vallgatan 8, 551 83 Jönköping, tfn 036-35 93 00, fax 036-16 61 70,

e-post skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum