Diskrimineringsombudsmannen

Utvecklad guide hjälper arbetsgivare med arbetet att förebygga diskriminering

Dela

En ny version av DO:s digitala guide med konkreta tips och exempel ska vägleda chefer och hr-ansvariga i deras arbete för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.

Nu lanseras en mer utvecklad digital guide som ska stödja arbetsgivare i deras lagstadgade skyldigheter att med aktiva åtgärder motverka diskriminering. En första grundläggande version av guiden kom 2019 och fick under året totalt över 50 000 besökare.

Den nya mer utvecklade guiden förklarar inte bara vad arbetsgivare ska göra enligt lagens bestämmelser utan också varför. Guiden ger även exempel på hur ett arbete med aktiva åtgärder kan gå till.

– Vår förhoppning är att guiden kommer att underlätta och vara ett bra stöd i det viktiga arbetet för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatserna, säger Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman.

Det finns ingen universell lösning på hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till utan det måste utgå från de lokala förhållandena på arbetsplatsen. Det handlar om att undersöka och analysera vilka risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter som kan finnas i den egna verksamheten för att kunna vidta de åtgärder som behövs, och slutligen att kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetet.

– Det är arbetsgivare och arbetstagare tillsammans som har kunskapen om hur det ser ut och vilka behov som finns på arbetsplatsen, säger Lovisa Strömberg.

Besök guiden till aktiva åtgärder mot diskriminering

Bakgrund: Många arbetsgivare saknar kunskap

DO har tidigare identifierat problemet att arbetsgivare inte har tillräckliga kunskaper om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. De saknar också kunskap om vad som kan utgöra risker för diskriminering och hur de kan bedriva ett ändamålsenligt arbete med aktiva åtgärder.

DO har också i sin tillsyn konstaterat att arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder. DO:s granskning under 2019 visade till exempel att 80 procent av 472 arbetsgivare inom branscherna bygg- och anläggning, IT samt hotell och restaurang brast i sina riktlinjer och/eller rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Sedan diskrimineringslagen ändrades 2017 har DO genomfört insatser för att öka arbetsgivarnas kunskaper om deras skyldigheter att bedriva ett förebyggande och främjande arbete enligt lagens krav på aktiva åtgärder.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka8.6.2020 09:11:00 CESTPressmeddelande

Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av DO:s stora granskning av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018.

Bristande utredningsåtgärder får kritik av DO31.1.2020 10:06:23 CETPressmeddelande

DO har nu avslutat ett av tre tillsynsärenden som har koppling till uppgifter om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion vid Karolinska universitetssjukhuset. I det aktuella beslutet konstaterar DO att Karolinska i flera avseenden har brustit i sin skyldighet att utreda påtalade trakasserier. Bristerna innebär att Karolinska inte har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum