Vänsterpartiet Skåne

V: Lägg inte ner Flyktinghälsan!

Dela

Flyktinghälsan är en vårdcentral som sedan 2006 erbjudit hälsomottagning för asylsökande och patienter utan uppehållstillstånd i Malmö med omnejd. De genomför bland annat obligatoriska hälsokontroller för nyanlända personer och adopterade barn och undersöker behov av tand- och sjukvård. Förra veckan kom Region Skånes förvaltnings förslag på att lägga ner verksamheten, och det redan till sommaren.

- Från Vänsterpartiet ser vi förslaget om avveckling som mycket oroande, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Flyktinghälsan är en välfungerande mottagning och en stor tillgång för patienter i en målgrupp som redan innan kan ha svårt att hitta till och få förtroende för sjukvården, trots hög risk för ohälsa. Det finns ingen annan samlad mottagning med samma uppdrag och inriktning i hela Skåne. Om man stänger ner riskerar man betydligt sämre tillgång till vård för asylsökande i Skåne, säger hon. 

Mottagningen Fyktighälsan har lång erfarenhet inom rättighetsupplysning och hälsovård och är välkänd bland samarbets- och civilsamhällesorganisationer som regelbundet hänvisar sökanden till mottagningen. Upparbetade samarbeten finns med bl.a. röntgenmottagning inom Region Skåne, Stadsmissionen och Migrationsverket. Det finns också forsknings- och utbildningssamverkan med bl.a. regionala kunskapscentra och Malmö Universitet. Flyktinghälsan har väl inarbetade samarbeten med tolkar inom ett flertal språk, och är ofta det enda hälsoalternativet för exempelvis asylsökanden som inte har rätt att lista sig vid andra vårdcentraler. 2020 hade mottagningen över 1200 inskrivna patienter i mottagningssystemet, varav ca 50 var ensamkommande barn.

-  Att dessutom genomföra detta under en pandemi och mitt i vaccinationsprocessen är upprörande, vi hoppas att alliansen ser de stora problem som detta förslag innebär och instämmer i att det enda rimliga är att stoppa planerna, säger Sara Svensson.

Vänsterpartiet har skickat in en interpellationsfråga i ärendet. Debatten kommer att tas upp på Regionfullmäktige 13/4. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

V motionerar om tillit - Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!19.3.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som ofta används i samtal om styrning inom offentliga organisationer, men steget mellan att uppskatta idén och att använda den inom den egna verksamheten är många gånger långt. Nu vill Vänsterpartiet att Region Skåne gör gemensam sak med fackförbunden och tar fram en strategi för att öka personalens möjligheter till inflytande och makt i verksamheterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum