Vänsterpartiet Skåne

V motionerar: Gör alla sjukvårdens resurser tillgängliga vid kris!

Dela

Coronapandemin har varit och är en stor utmaning för sjukvården på många sätt. Alla samhällets instanser har prövats i förmåga att prioritera och samarbete. På många sätt har svaga punkter blivit belysta samtidigt som ett enormt jobb utförts och många gånger fungerat väl. I ett sjukvårdssystem som är uppdelat med vårdval och privata vårdgivare är regleringen av de privata företagens förmåga att hjälpa till och styra om sina resurser en viktig fråga. Hur kan vi alla bäst hjälpas åt för att ta oss igenom pandemin?

- Runt om i landet har en del privata vårdgivare frivilligt lagt sina egna verksamheter på is för att friställa personal till akutsjukhusen. Andra har inte gjort det, konstaterar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Behovet av tydligare avtalsskrivningar än de som finns idag i Region Skånes avtal och regler kring höjd beredskap och kris är tydliga. Det blir inte rimligt att offentligt finansierad privat vård kan välja om de vill delta i ett samhällsomfattande krisarbete eller inte. Det behöver regleras för att samhällets totala sjukvårdskapacitet ska kunna användas. Vi föreslår nu att det görs för Region Skåne, säger hon.

Förslaget innebär att regionen skriver in en skyldighet i underlag och avtal med privata vårdgivare att vid kris, allvarlig händelse eller katastrof låta kompetens- och materialinventera sina verksamheter, för att kunna bistå efter behov. Detta skulle vara möjligt genom aktiverande av katastrofklausuler som styr vården som helhet.

- Många nya samarbeten har etablerats i vården under Corona och stuprör mellan verksamheter har rivits. Man har kunnat fokusera på det viktiga: att hjälpa svårt sjuka patienter, säger Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Det är en av de viktiga lärdomarna att ta med sig framöver. Men vi ser också vad som behöver förändras och förstärkas. Detta förslag är ett sätt att använda erfarenheterna från pandemin till att stärka sjukvårdens förutsättningar att klara framtida kriser. Alla resurser måste kunna användas när det blir kris, för att vi som samhälle ska kunna tillgodose människors behov av vård, avslutar Agneta.

Läs hela motionen  här.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

V motionerar om tillit - Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!19.3.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som ofta används i samtal om styrning inom offentliga organisationer, men steget mellan att uppskatta idén och att använda den inom den egna verksamheten är många gånger långt. Nu vill Vänsterpartiet att Region Skåne gör gemensam sak med fackförbunden och tar fram en strategi för att öka personalens möjligheter till inflytande och makt i verksamheterna.

V motionerar: Satsa på sammanhållen vård för psykisk ohälsa!12.3.2021 11:15:00 CET | Pressmeddelande

Med dagens vårdvalssystem för psykoterapi är vården uppdelad på många olika bolag, privatpersoner och stiftelser och tillgången är ojämn över Skåne. Vänsterpartiet menar att det inte bara försvårar vägen till en fungerande terapeutiskt vård för patienten, utan att det också kan leda till att det är svårt att veta om patienter överhuvudtaget får det stöd de är i behov av och har rätt till. Därför motionerar Vänsterpartiet i Region Skåne idag om att avskaffa detta vårdval för att istället kunna organisera arbetet på ett sammanhållet sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum