Vänsterpartiet Skåne

V vill satsa på bred uppsökande verksamhet inom sexuell hälsa – får nej

Dela

Under dagens möte med Hälso- och Sjukvårdsnämnden lyftes Vänsterpartiets initiativärende om en buss som kan arbeta uppsökande i Skåne med sexuell och reproduktiv hälsa. En utredning rekommenderades också för att se om det finns socioekonomiska skillnader i vilka som nås av nuvarande åtgärder. Alliansen väljer dock att se ärendet som redan täckt – utan att varken utreda behoven eller se på möjligheter för en buss lastad med bred kompetens.

- All forskning visar att det finns grupper som inte nås av förebyggande vård och av enkla behandlingar som finns inom sjukvården. Uppsökande verksamhet, som med en buss, kan nå dessa. Att som idag testa för cellprovsförändringar med utskick till hemmet är bra, men vi vet inte om detta når grupper som står långt från vården. Vi skulle vilja titta på det. Istället hänvisar Alliansen till att eftersom man sålt ut barnmorskemottagningens uppdrag går en praktisk lösning inte att genomföra då det skulle krocka med vårdcentralernas uppdrag. Det är ett typexempel på hur upphandlingar splittrar verksamheter som annars kunnat samverka på ett enklare sätt, säger Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Skåne har tidigare haft en mobil uppsökande mottagning för cellprovtagning, den så kallade cellprovsbussen, under åren 2010-2011 och 2013-2016. Bussen erbjöd kostnadsfri cellprovtagning för kvinnor i åldrarna 23-65 år, ett bra sätt att göra det enkelt att delta. När hälsoval för mödravården infördes försvann cellprovsbussen från Skåne.

Den 30:e september 2020 skickade regionen själv ut ett pressmeddelande om cellprovsscreening där det konstaterades att det  ”Trots de fina siffrorna finns mer arbete att göra. I vissa socialt utsatta områden är hörsamheten till screeningen låg”.

-  Vi vill att bussen kommer tillbaka med ett ännu bredare uppdrag kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter! Personalen skulle kunna hjälpa till med HIV-tester och könssjukdomar/STI, två områden där uppsökande verksamhet bevisat fungerar mycket väl. En buss skulle kunna användas över hela Skåne där vi kan se att behov finns. Vi hade velat se möjlighet till personal med språkkompetens utöver svenska och engelska för att bära ett informationsuppdrag och utföra tester i områden där många inte har svenska som förstaspråk. Man skulle kunna samverka med ungdomsmottagningar, socialtjänst, elevhälsa och flera andra instanser för att nå många grupper, men det kräver att vi ser möjligheter istället för att fokusera på tekniska hinder och problem i huvudmannaskap. Om vi verkligen vill ha en förebyggande vård utefter behov är det ett måste att arbeta mer sammanflätat, avslutar Peter Ahlbom, även han representant för Vänsterpartiet i Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Läs hela initiativärendet här.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V: Samverkan kring barn och unga - de som gör jobbet måste få förutsättningarna de behöver6.5.2021 15:13:29 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne lämnade nämnden ett yttrande angående Region Skånes revisorers granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Vänsterpartiet vill understryka att samverkan inte är bara en central åtgärd, utan bygger på att kunskap om förutsättningarna ges till alla de som jobbar med barnen.

V tar initiativ för ökat arbetsgivaransvar för våldsutsatta29.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Förekomst av våld är alltför vanligt. På tre veckor har fem kvinnor i Sverige mördats av män. För att förebygga att män överhuvudtaget tar till våld krävs ett långsiktigt normförändrande arbete, men det behövs också direkta åtgärder här och nu för att upptäcka och erbjuda skydd till våldsutsatta. Inga fler ska behöva dö innan samhället agerar, menar Vänsterpartiet, som nu tar initiativ till förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum