Vänsterpartiet Skåne

V vill satsa på bred uppsökande verksamhet inom sexuell hälsa – får nej

Dela

Under dagens möte med Hälso- och Sjukvårdsnämnden lyftes Vänsterpartiets initiativärende om en buss som kan arbeta uppsökande i Skåne med sexuell och reproduktiv hälsa. En utredning rekommenderades också för att se om det finns socioekonomiska skillnader i vilka som nås av nuvarande åtgärder. Alliansen väljer dock att se ärendet som redan täckt – utan att varken utreda behoven eller se på möjligheter för en buss lastad med bred kompetens.

- All forskning visar att det finns grupper som inte nås av förebyggande vård och av enkla behandlingar som finns inom sjukvården. Uppsökande verksamhet, som med en buss, kan nå dessa. Att som idag testa för cellprovsförändringar med utskick till hemmet är bra, men vi vet inte om detta når grupper som står långt från vården. Vi skulle vilja titta på det. Istället hänvisar Alliansen till att eftersom man sålt ut barnmorskemottagningens uppdrag går en praktisk lösning inte att genomföra då det skulle krocka med vårdcentralernas uppdrag. Det är ett typexempel på hur upphandlingar splittrar verksamheter som annars kunnat samverka på ett enklare sätt, säger Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Skåne har tidigare haft en mobil uppsökande mottagning för cellprovtagning, den så kallade cellprovsbussen, under åren 2010-2011 och 2013-2016. Bussen erbjöd kostnadsfri cellprovtagning för kvinnor i åldrarna 23-65 år, ett bra sätt att göra det enkelt att delta. När hälsoval för mödravården infördes försvann cellprovsbussen från Skåne.

Den 30:e september 2020 skickade regionen själv ut ett pressmeddelande om cellprovsscreening där det konstaterades att det  ”Trots de fina siffrorna finns mer arbete att göra. I vissa socialt utsatta områden är hörsamheten till screeningen låg”.

-  Vi vill att bussen kommer tillbaka med ett ännu bredare uppdrag kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter! Personalen skulle kunna hjälpa till med HIV-tester och könssjukdomar/STI, två områden där uppsökande verksamhet bevisat fungerar mycket väl. En buss skulle kunna användas över hela Skåne där vi kan se att behov finns. Vi hade velat se möjlighet till personal med språkkompetens utöver svenska och engelska för att bära ett informationsuppdrag och utföra tester i områden där många inte har svenska som förstaspråk. Man skulle kunna samverka med ungdomsmottagningar, socialtjänst, elevhälsa och flera andra instanser för att nå många grupper, men det kräver att vi ser möjligheter istället för att fokusera på tekniska hinder och problem i huvudmannaskap. Om vi verkligen vill ha en förebyggande vård utefter behov är det ett måste att arbeta mer sammanflätat, avslutar Peter Ahlbom, även han representant för Vänsterpartiet i Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Läs hela initiativärendet här.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V motionerar: Gör alla sjukvårdens resurser tillgängliga vid kris!1.3.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Coronapandemin har varit och är en stor utmaning för sjukvården på många sätt. Alla samhällets instanser har prövats i förmåga att prioritera och samarbete. På många sätt har svaga punkter blivit belysta samtidigt som ett enormt jobb utförts och många gånger fungerat väl. I ett sjukvårdssystem som är uppdelat med vårdval och privata vårdgivare är regleringen av de privata företagens förmåga att hjälpa till och styra om sina resurser en viktig fråga. Hur kan vi alla bäst hjälpas åt för att ta oss igenom pandemin?

V: HH-förbindelsen är ett statligt ansvar4.2.2021 14:10:59 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Regionstyrelsen var frågan om Region Skånes medverkan i det konsortium som ska finansiera en tunnelförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör uppe. Vänsterpartiet vill betona vikten av att se Öresundsregionen som en helhet där det bör läggas stor tyngd vid hållbara lösningar för både godstransporter, fjärrtåg och persontrafik framöver, där HH-förbindelsen är en viktig del. Regionen bör vara med och driva på för detta, men ansvaret för att finansiera satsningen bör ligga på nationell nivå, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum