Region Uppsala

Vaccination av 12-15-åringar startar 11 oktober

Dela

Nu är det klart att Region Uppsala börjar vaccinera 12-15-åringar mot covid-19 den 11 oktober. Till att börja med kommer barnen tillsammans med sina vårdnadshavare att erbjudas att boka tid eller komma på drop-in. De som inte vaccinerar sig inom en viss tid kommer i stället att få en kallelse med förbokade tider.

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala
Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala

- Vi vill börja vaccinera så snart det är möjligt för att minska risken för smittspridning och använda allt vaccin vi har på ett effektivt sätt. Många har gått och väntat på att få bli vaccinerade. Genom att erbjuda drop-in och egenbokade tider kan vi komma igång snabbt, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Vaccinationerna med drop-in och egenbokade tider pågår under hela oktober. De som ännu inte har vaccinerats eller bokat tid i början av november kommer att få en kallelse med förbokad tid för vaccination.

- Det är viktigt att vi får en hög vaccinationstäckning och att vaccination erbjuds till alla på lika villkor. Vi har sett att kallelser med förbokade tider är en bra metod för att nå ut till alla, och därför fortsätter vi att använda den metoden. Men vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att vaccinera sig redan i oktober, säger Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Region Uppsala har valt att fortsätta att vaccinera i särskilda vaccinationslokaler i stället för på skolor.

- Vi har samrått med kommunerna och det har visat sig att det finns praktiska svårigheter att hantera en storskalig vaccination i skolans lokaler. Men vi kommer att ha ett nära samarbete med elevhälsan. De är viktiga om vi ska nå ut till barn och vårdnadshavare som är oroliga och tycker att de behöver mer information.

Vaccinationerna av 12-15-åringar i Region Uppsala

Vaccinationen av 12-15-åringar genomförs i tre steg:

  1. Den 11 oktober börjar Region Uppsala vaccinera i de befintliga vaccinationslokalerna. Egenbokningen via 1177.se öppnar på eftermiddagen den 8 oktober och för att boka krävs det att 13–15-åringen har e-legitimation. För 12-åringar behöver vårdnadshavaren agera ombud och boka tiden. Det är också möjligt att ringa och boka tid eller att komma till lokalerna på drop-in.
  2. I början av november kallas de barn som ännu inte vaccinerats eller bokat tid för vaccination via brev med förbokade tider.
  3. I början av december kommer regionen i nära samarbete med elevhälsan att ytterligare utöka ansträngningarna att erbjuda ännu ovaccinerade barn och deras vårdnadshavare vaccination och på olika sätt underlätta genomförandet.

Om en vårdnadshavare följer med till vaccinationen krävs det inte något skriftligt samtycke. Om 12-15-åringen kommer utan vårdnadshavare behövs en så kallad samtyckesblankett. I de fall där det finns två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Nyckelord

Kontakter

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala, kontakt går via presschef Jessica Elgenstierna, tel 070-611 39 51.

Bilder

Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala
Margareta Öhrvall, vaccinationssamordnare Region Uppsala
Ladda ned bild

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 juni21.6.2022 16:52:45 CEST | Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon får tillgång till Cosmic 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till patientjournalsystemet Cosmic, i sina kontakter med vårdsökande patienter inom Region Uppsala. Detta beslutade vårdstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är att vårdstyrelsen i februari fattade ett beslut om att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle utreda möjligheterna för att 1177 Vårdguiden på telefon ska få tillgång till Cosmic. Vid tisdagens sammanträde redovisade företaget Sirona Health Solutions sin utredning av förutsättningarna och möjligheterna för ett införande. Företagets slutsats blev att Region Uppsala omgående ska ge 1177 Vårdguiden på telefon tillgång till Cosmic, vilket också blev vårdstyrelsens beslut. Införandet kommer dock att ske i två steg. Införandet av läsbehörighet kan ske på en gång och innebär inte heller några kostnader. Införandet av en automatiserad lösning för överföring av journalanteckningar kräver dock mer utredning innan det kan bli verklighet. I denna del

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 juni 202220.6.2022 15:50:23 CEST | Pressmeddelande

Fler bussturer till Skölsta och Krägga Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att under perioden december 2022- decemer 2023 utöka antalet bussturer på linjerna 119 till Skölsta och 310 till Krägga. Det innebär att Linje 119 utökas från 12 till 20 dubbelturer måndag- fredag och från 3 till 10 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjen får också en delvis ändrad sträckning. För att kunna trafikera området nya Skölsta och minska restiden, kommer bussen inte längre köra sträckan Lunda- Norrhällby. Det finns bra kollektivtrafik i båda ändar av sträckan och skolbusslinje 199 ska fortfarande trafikera sträckan. Linje 310 utökas från 10 till 19 dubbelturer på vardagar och från 2 till 8 dubbelturer under helger och helgdagar. Linjesträckningen förändras så att bussen kör samma sträcka i båda riktningarna. Det innebär att den 3,3 km långa sträckan Nyckelby- Ekilla blir utan linjetrafik, men de skolanpassade turerna ska fortfarande köra sträckan. Planeringen av tågtrafiken 2024

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 juni20.6.2022 14:56:19 CEST | Pressmeddelande

Förstudie för tillfällig sterilenhet får grönt ljus En förstudie för att bygga en tillfällig lösning för sterilenheten på Lasarettet i Enköping ska genomföras. Programarbetet för den tillfälliga lösningen för sterilenhet tillstyrks även den. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden till beslutet är att steriltekniska enhetens lokaler på Lasarettet i Enköping är för små, även för redan idag befintlig produktion av vård. I förlängningen behövs, enligt tjänsteutlåtandet, fortfarande nya lokaler för verksamheten, men i väntan på en större ombyggnad krävs mer akuta åtgärder. Dessa gäller förråd och utbyte av så kallad autoklaver (en form av tryckkokare för sterilisering av gods). Nytt vårdval för privat psykoterapi ställer krav på journalsystem Från den 1 januari 2023 införs ett nytt vårdval för privat psykoterapi där krav ställs på att vårdgivaren ska använda sig av journalsystemet Cosmic. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Vårdgivare som redan har avtal med Region Uppsala f

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum