Örnsköldsviks Kommun

Val av sträckning viktigt steg för Åsbergstunnelns förverkligande

Dela
Trafikverkets val av korridor genom Åsberget i Örnsköldsvik
Trafikverkets val av korridor genom Åsberget i Örnsköldsvik

- Det är positivt att Trafikverket nu har valt den sträckning vi har förordat, säger kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik Glenn Nordlund om Trafikverkets val av E4-sträckning genom Åsberget. Detta är ett viktigt och nödvändigt steg för att Åsbergstunneln ska få sin rättmätiga plats i den nationella planen för transportsystemet.

Trafikverket meddelade idag att E4 Örnsköldsvik kommer att gå i den norra av de två föreslagna korridorerna. Det är det alternativ som leder bort mest trafik från centrum och därmed har större positiv inverkan på säkerhet, buller och luft. Det norra alternativet ger också större möjligheter till smidiga trafikplatser både norr och söder om tunneln och kopplingen till det lokala vägnätet i Örnsköldsvik blir mycket bra.

E4-trafiken genom stadscentrum är ett påtagligt problem och hämmande för utvecklingen av Örnsköldsviks centrala delar där ambitionen är bland annat att fortsätta att möjliggöra bostadsbyggande. Förutom de miljömässiga problem trafiksituationen medför i form av buller och hälsomässiga risker innebär även överskridanden av miljökvalitetsnormerna svårigheter att anta nya detaljplaner i området. Trafikverket har också klargjort att en ny förbifart i en tunnel utanför centrum är den enda lösningen på problemen med nuvarande E4-sträckning. En E4-tunnel skulle ta 55 procent av trafiken, där den tunga trafiken omfattar 15 procent och är besvärande för attraktivitet och trivsel kring centralesplanaden genom staden.

- En ny trafiklösning är nödvändig för både miljö och för framtida utveckling, säger Glenn Nordlund vidare, och därför är det nu bra att Trafikverket valt sträckning. Nu måste staten bestämma sig för hur tunneln ska finansieras. Det jobbar vi vidare på.

Den nationella transportplanen omfattar en period om tolv år, och uppdateras vanligen vart fjärde år. Den nu gällande planen är den för åren 2014-2025, och arbete pågår alltså med en ny nationell transportplan för åren 2018-2029. Regeringen väntas fatta beslut om den nya transportplanen under våren 2018.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Trafikverkets val av korridor genom Åsberget i Örnsköldsvik
Trafikverkets val av korridor genom Åsberget i Örnsköldsvik
Ladda ned bild

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum