Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Valår i politiken - valår i skolan

Dela

Prata politik med eleverna!

2018 är det valår i Sverige vilket också innebär att det är valår i skolan. Att öka förtroendet för demokratin och politiken i Sverige är en viktig uppgift. För att unga ska få chans att möta politiken och ta del av det politiska samtalet finns det olika metoder att använda sig av.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram ett metodmaterial för lärare och skolpersonal som heter Prata politik! Det är ett stöd för att öka engagemanget för politiken och valdeltagandet. I materialet finns det förslag på hur skolan kan anordna debatter och göra värdegrundsövningar, tips på diskussionsfrågor samt hur det går till att bjuda in politiska partier till skolan.

- Allt för få unga är nöjda med sin möjlighet att påverka lokalt och ännu färre är medlemmar i ett politiskt parti men intresset hos unga för politik och politiska frågor är ganska stort. Materialet som vi har tagit fram är ett stöd i att ta tillvara på det intresset, säger Cecilia Narby, t.f enhetschef vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Materialet finns att beställa på myndighetens webbplats: www.mucf.se/publikationer/prata-politik

För mer information om Skolval 2018: www.skolval2018.se

För ytterligare information kontakta: 

Cecilia Narby, t.f enhetschef, cecilia.narby@mucf.se, 08 566 21 980

Emelie Lundqvist, kommunikatör, emelie.lundqvist@mucf.se, tel 070 566 41 93

Presskontakt: Anna Magnusson, anna.magnusson@mucf.se, 010 160 10 20

Nyckelord

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s flytt klar: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger i Växjö16.4.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sommaren 2017 beslutade regeringen att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, från Stockholm till Växjö. Den 24 april inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind de nya lokalerna. - Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt. Men, vi har i dag en väl fungerande verksamhet i Växjö, med kunniga och engagerade medarbetare. Vi har också nya och ändamålsenliga lokaler, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års beslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheten från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten med ett 70-tal anställda flyttades. Efter att delar av verksamheten funnits i tillfälliga lokaler är, sedan februari i år, all verksamhet samlad i centrala Växjö. Nyligen skickade myndigheten också sin slutredovisning av arbetet med omlokaliseringen till regeringen. Den visar att myndigheten har rekryterat över 60 personer un

Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden14.3.2019 09:47:43 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer i myndighetens nya rapport Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum