Naturskyddsföreningen

Världens längsta blomsteräng ska skapas

Dela

Utmed vägar och cykelbanor ska Naturskyddsföreningen skapa världens längsta blomsteräng och samtidigt göra vägkanterna till ett paradis för pollinatörer och andra arter. Minst 1 000 kilometer ska prunka i projektet.

– Genom att skapa blomsterängar på alla tusentals kilometer vägrenar och cykelbanor som finns i Sverige får vi både bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden och en möjlighet att sprida kunskap om den kris som naturen befinner sig isäger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.  

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt har pollinatörer som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre eftersom deras föda försvinner. Men med smartare skötsel av Sveriges vägkanter kan ett bidrag till den biologiska mångfalden göras genom att förvandla vägkanterna från bortglömd spillyta till ett blomstrande nätverk som surrar av liv.  

– Naturkrisen med en alltmer utarmad biologisk mångfald är ett faktum. Vi måste göra allt vi kan för att vända trenden. Med det här projektet hoppas vi att skapa en bättre miljö för pollinatörer och andra viktiga arter i vår natur, säger Karin Lexén.  

Tillsammans med engagerade aktörer runt om i Sverige ska Naturskyddsföreningen skapa demonstrationssträckor längs vägkanter där avklippt gräs samlas upp, lokala ängsfröer sås och invasiva arter bekämpas. Med dessa långa band av ängsmark, så kallade slåtterkorridorer, utnyttjas mark som tidigare setts som oanvändbar. Med blommande vägkanter lockas pollinerande insekter och vackra, färgsprakande vägar skapas vilket ger förutsättningar för en rikare biologisk mångfald. Samtidigt ska minst en miljon svenskar få information om den kris naturen står inför och vikten av biologisk mångfald. 

Projektet är startar hösten 2021 och ska pågå i fyra år.  

Världens längsta blomsteräng finansieras av Postkodlotteriet, och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet varje år. Projektet tilldelas drygt 14 miljoner kronor.  

Kontakter

Bilder

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Historiskt med ny klimatlag i EU – men målet är otillräckligt21.4.2021 14:32:45 CEST | Pressmeddelande

Nu är EU:s nya klimatlag på plats. Lagen slår fast att koldioxidutsläppen ska ner med minst 55 procent till 2030, vilket är ett framsteg – men fortfarande helt otillräckligt för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Beslutet att delvis få räkna in kolsänkor i utsläppsminskningarna riskerar att urholka målet ytterligare. Sveriges regering måste nu trycka på i EU för att höja ambitionen ytterligare i klimatarbetet.

Tusentals räddningsinsatser över hela landet för att rädda bina12.4.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bin är livsviktiga för oss människor. En stor del av den mat vi äter pollineras av bin och andra insekter. Men bina är hotade – i Sverige är en tredjedel av de vilda biarterna på väg att försvinna. Genom kampanjen Operation: Rädda bina driver Naturskyddsföreningen på för en mer bivänlig politik och uppmuntrar till konkreta räddningsinsatser för att rädda vilda bin. De senaste åren har nästan 22 000 räddningsinsatser rapporterats in.

Inga nya krav på utsläppsminskningar för industrin1.4.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimaträttsutredningen lyckas inte med sitt viktigaste uppdrag – att se till att utsläpp av växthusgaser från den befintliga industrin minskar. Den industri som står för hälften av alla klimatutsläpp i Sverige slipper fortsatt undan. Det skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Dagens Industri idag. Föreningen kräver nu att regeringen ser till att alla tillstånd till alla verksamheter som använder fossila bränslen omprövas så att klimatkrav kan ställas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum