Universitetssjukhuset Örebro

Verktyg som ger hand- och armvibrationer ökar risken för skador

Dela

Dagligen utsätts många i arbetslivet för hand- och armvibrationer från olika verktyg. Specialistläkaren Per Vihlborg har i sin forskning sett att arbete med vibrerande verktyg kan vara förenat med skador. ”Personer, redan under 30 år, kan få vibrationsskador orsakade av arbete med vibrerande verktyg”, säger han.

Att arbeta med vibrerande verktyg kan vara förenat med skador. Foto: privat.
Att arbeta med vibrerande verktyg kan vara förenat med skador. Foto: privat.

Cirka 400 000 svenskar kommer via sitt arbete i kontakt med hand- och armvibrationer från verktyg mer än två timmar per dag. Arbetsplatser där personalen kan komma i kontakt med hand- och armvibrerande verktyg kan exempelvis vara mekaniska- och bilverkstäder, bygg och anläggning och inom skogsbruket.

– I mina studier framkom det att många som utsätts för hand- och armvibrationer i arbetslivet har stora besvär från sina händer. Det är ett dolt problem och män är mest utsatta, säger Per Vihlborg, specialistläkare i Närsjukvårdsteamet på geriatriska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

I en av sina studier har han undersökt en typ av nervinklämning, så kallat karpaltunnelsyndrom, som är förknippat med arbete med vibrerande verktyg. Resultatet visade att redan vid ganska låga nivåer så ökade besvären. Gränsvärdena för vilka nivåer som är tillåtna är bestämda av Arbetsmiljöverket. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att verktygen håller sig inom de lagstiftande värdena.

– Yngre män har 2,5 gånger högre risk att få karpaltunnelsyndrom om de arbetar med vibrerande verktyg. Det är därför viktigt att kolla upp om man får besvär, i första hand kontakta sin företagshälsovård eller vårdcentral. Det finns även hjälp att få på Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro, säger han.

Vibrationsskadade fingrar blir vita och tål kyla sämre

Händer som exponeras för vibration kan få skador på handens kärl och leda till att fingrarna blir vita. Det kallas Raynauds fenomen, vita fingrar, och kan uppkomma redan efter fem års exponering för hand-och armvibrationer i arbetslivet.

– Med magnetisk resonansangiografi studerades hur blodkärlen ser ut i händerna hos personer med vibrationsorsakade vita fingrar. Där har vi sett att det förekommer  kärlförändringar i händerna hos personer som har arbetat med vibrerande verktyg, vilket skulle kunna vara en riskfaktor för att utveckla besvär, förklarar han.

Idag finns inte möjlighet att upptäcka påverkan på blodkärlen och deras funktion av hand-och armvibrationer genom blodprover. I forskningen analyserades små blodmolekyler hos vibrationsexponerade personer med skador på handens kärl. Det framkom att de som besväras av vita fingrar har en annan sammansättning av dessa blodmolekyler jämfört med de som utsätts för vibrationer, men inte har vita fingrar.

– Ett förstadium till vibrationsorsakade vita fingrar kan vara att man upplever att fingrarna tål kyla sämre. Vid blodanalysen visade det sig att individer med nedsatt tolerans för kyla har liknande sammansättning av dessa blodmolekyler som de med vita fingrar. Detta är unika fynd, som kan ligga till grund för fortsatt forskning om hur vita fingrar uppkommer och hur vi tidigt kan upptäcka att en skada håller på att utvecklas, avslutar Per Vihlborg.

Vid frågor kontakta
Per Vihlborg
Specialistläkare
Geriatriska mobila närsjukvårdsteamet
Geriatriska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: per.vihlborg@regionorebrolan.se
Telefon: 070 – 760 85 37

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Att arbeta med vibrerande verktyg kan vara förenat med skador. Foto: privat.
Att arbeta med vibrerande verktyg kan vara förenat med skador. Foto: privat.
Ladda ned bild
Vita fingrar, foto: privat.
Vita fingrar, foto: privat.
Ladda ned bild
Forskaren Per Vihlborg. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Per Vihlborg. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation3.5.2022 09:31:14 CEST | Pressmeddelande

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre, sköra och multisjuka. Att behöva genomgå en operation innebär ett extra stresspåslag som kan vara tufft för en äldre person, vilket kan vara en förklaring till den höga dödligheten efter höftfrakturkirurgi. Forskaren Ahmad Mohammad Ismail visar i sina studier att betablockad tycks vara kopplat till en minskad risk för död efter operation.

Mår du psykiskt dåligt på grund av ditt jobb?25.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbets- och miljömedicin erbjuder nu digitala vårdbesök för personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Det kan vara på grund av hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter med chef eller medarbetare, upplevelser av kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum