Skogsstyrelsen

Viltskadorna i skogen kvar på för hög nivå

Dela

Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet. Det visar årets inventering av skogsskador som orsakats av älg och andra hjortdjur. Därför uppmanar Skogsstyrelsen nu landets jägare att nå avskjutningsmålen i älgjakten för att minska viltskadorna i skogen, som kostar skogsnäringen minst sju miljarder kronor per år.

Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet.  Foto: Åke Sjöström
Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet. Foto: Åke Sjöström

För att klara det långsiktiga åtagandet får max fem procent av tallarna årligen skadas av vilt. Det är idag bara tre av landets 132 älgförvaltningsområden som klarar den nivån. Två av dem ligger i Gävleborgs län, det tredje området i Östergötland.

– Det finns tyvärr många områden där skadorna fortfarande ligger på katastrofala nivåer, det vill säga där mer än var femte tall skadas under ett enskilt år, säger viltspecialist Christer Kalén på Skogsstyrelsen och fortsätter:

– De flesta av dessa områden ligger i Götaland men flera finns även i Svealand. Det är på tiden att alla parter nu samverkar mer effektivt för att vända på skutan i dessa områden. Det långsiktiga målet är att 7 av 10 tallar ska vara oskadade då skogen växer förbi den höjd som älgar klarar av att beta. Det är en lång bit kvar innan det målet är uppfyllt.

Ekonomiska förluster
Skadorna leder till minskad tillväxt i skogen, försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren. I värsta fall dör trädet helt. Enligt beräkningar som Skogsstyrelsen gjort uppskattas betesskadorna orsaka skogsnäringen förluster motsvarande minst 7,2 miljarder varje år.

– De senaste årens ökning av betesskador på skogen har visserligen vänt, vilket är en ljusglimt i sammanhanget, men antalet skador ligger ännu långt från det nationella målet, säger Christer Kalén och fortsätter:

– Positivt är att markägarna satsar mer på tall i föryngringen. Det kommer att göra skillnad på sikt. På många håll har jägarna också minskat älgstammen, men minskningen behöver fortsätta ytterligare.

Underlag till älgjakten
Inventeringen genomförs varje försommar i ungefär hälften av Sveriges 132 älgförvaltningsområden där cirka 8000 ungskogar besöks av professionella inventerare. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper.

På Skogsstyrelsens nya portal på webbplatsen går det att läsa om viltskadorna för alla förvaltningsområden, län, landsdelar och för landet som helhet.

Alla resultat från inventeringarna går att ta del av på Skogsstyrelsens webbplats: 
www.skogsstyrelsen.se/abin

Mer information:
Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen, 033-48 25 24, 070-517 73 70,
christer.kalen@skogsstyrelsen.se

AnnaLena Olausson, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, annalena.olausson@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet.  Foto: Åke Sjöström
Skogen i Sverige har fortfarande för stora viltskador, och bara tre områden i landet klarar det nationella målet. Foto: Åke Sjöström
Ladda ned bild
Älgbetesskadad tall. Foto: Anna Pettersson
Älgbetesskadad tall. Foto: Anna Pettersson
Ladda ned bild
För att klara det långsiktiga åtagandet får max fem procent av tallarna årligen skadas av vilt och det är idag bara tre av landets 132 älgförvaltningsområden som klarar den nivån.
För att klara det långsiktiga åtagandet får max fem procent av tallarna årligen skadas av vilt och det är idag bara tre av landets 132 älgförvaltningsområden som klarar den nivån.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik1.10.2020 10:32:37 CESTPressmeddelande

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat blir det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum