C.F. Møller Architects

Vision för framtidens Uppsala C presenteras

Dela
Idag presenteras utvecklingsplanen för en ny centralstation i Uppsala som C.F. Møller Architects tagit fram tillsammans med konsultföretaget WSP. Genom en ny utvecklingsplan för Uppsala C ska hjärtat i staden bli en levande mötesplats, och samtidigt en effektiv trafiknod. Planen omfattar en ny tågstation, spårområdet och stadskärnan i anslutning till stationsområdet.
Visual: PLACES
Visual: PLACES

Uppsala växer och allt fler rotar sig i staden, vilket innebär att nya bostäder måste byggas och fler verksamheter måste få plats. Samtidigt är en utökad kapacitet för spårtrafik till området grundläggande för att en välmående och långsiktig stadsutveckling ska bli möjlig. Ostkustbanan behöver två nya spår, kollektivtrafiken måste byggas ut och i centrum för allt detta står Uppsala central.

– Vi är glada och hedrade över att fått möjligheten att bidra till ett av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt i så nära samarbete med kommunens tjänstemän och politiker. Planen utgår från Uppsalas stora värde som Sveriges främsta universitetsstad, och sätter människa och hållbara mobilitetslösningar som cykel i centrum. Att utveckla stationsnära och centrala områden med utgångspunkt i platsen är en av nycklarna för en hållbar stadsutveckling i framtidens storstäder, säger Mårten Leringe, VD och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Utvecklingsplanen för Uppsala C är en långsiktig stadsutvecklingsstrategi som går hand i hand med såväl Uppsalas mål om en sammanhållen, hållbar och attraktiv stad. Samt Sveriges transportpolitiska vision om ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem. Visionen för Uppsala C har satts i nära dialog med medborgare, politiker och tjänstemän.

– Nu tar vi i politiken emot en gedigen utvecklingsplan för Uppsala C för fortsatt beredning. När vi blir fler i Uppsala behövs en större centralstation som har plats för fyra spår och fler passagerare, därför är det angeläget att fatta beslut om detta så snart som möjligt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.  

WSP har bland annat bidragit med kompetens inom fastighetsutveckling, kommersiella analyser, trafikplanering och konstruktionsfrågor samt global expertis inom exempelvis överdäckningar.

– Vi har haft ett väldigt fint samarbete i projektet där vi på WSP kunnat bidra med flertalet specialistkompetenser i kombination med specifik lokalkännedom och global expertis. Uppsala kommer att fortsätta sin utveckling och tillväxt under kommande år och utvecklingen av Uppsala C kommer att visa på den höga ambition som staden har, en ambition där Uppsala ska vara i framkant inom stadsutveckling och skapa attraktiva och hållbara platser för människor, säger Emelie Arnoldsson, uppdragsansvarig på WSP.

Dubbelt så många tågresenärer 2050

Varje dag rör sig mer än 100 000 personer inom stationsområdet, av dem reser cirka 45 000 personer med tåg. År 2050 väntas Uppsala ha uppemot dubbelt så många tågresenärer, vilket är i linje med ambitionen att Uppsala kommun ska vara fossilfri 2030 och klimatpositiv 2050.

Utvecklingsplanen föreslår en ny stationsbyggnad med kontor, stationsfunktioner, mötesplatser, restauranger och affärer, samt ett nytt modernt cykelgarage för Uppsalas alla pendlare i direkt koppling till spåren. Med levande bottenvåningar och framsidor åt alla håll, skapas en trivsam och trygg plats även under lågtrafik. Tillsammans med förslag på andra tillkommande kontorsbyggnader intill Uppsala C, och en serie nya platsbildningar, ökas trygghet i och med att skapa ytterligare rörelse fler personer kommer att röra sig i området.

En framtidssäkrad plan med fokus på gröna strategier

Det nya stationsområdets vision utgörs av en urban, levande, hållbar och grön stadsmiljö. Att planera med de gröna stadsbyggnadselementen i åtanke är en viktig förutsättning för en hållbar stadsplanering och för målet att bromsa klimatförändringarna. Planen föreslår en mångfald av grönblå lösningar som tillsammans bidrar till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar stad. Till exempel återetableras stationsparken som en plats för människa och grönska, och Bergsbrunnaparken kopplas tillsammans med Frodeparken till stråk genom stationsområdet.

Utvecklingsplanen beskriver således en vision där Uppsala C är sammankopplad med stadens målpunkter via grönskande stråk. I anslutning till stationsområdet skapas målpunkter och platsbildningar där social interaktion och verksamhetsmöjligheter står i centrum. De offentliga miljöerna tillgodoser en variation av aktiviteter där människor i alla åldrar trivs och känner sig trygga. Torg, gator och parker ska bädda för en levande stadsmiljö, samtidigt som befintliga naturvärden bevaras och nya värden som integrerade ekosystemtjänster och stillsam vistelse tillförs.

Detaljplaner nästa steg

Arbetet med utvecklingsplanen startade 2019, och hösten 2020 vann C.F. Møller Architects tillsammans med WSP en tilldelning i stadsutvecklingsuppdraget Uppsala C ”Uppsalapaketet”, som är ett samarbete mellan Uppsala kommun, staten och Region Uppsala. I arbetsgruppen har även Jernhusen, Trafikverket och fastighetsutvecklare deltagit.

En utvecklingsplan är en konkret och vägledande plan för utvecklingen av ett område, som sedan ligger till grund för detaljplaner. Arbetet med detaljplaner börjar så snart kommunstyrelsen godkänt utvecklingsplanen. Kommunstyrelsen tar beslutet den 15 juni.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Visual: PLACES
Visual: PLACES
Ladda ned bild
Visual: PLACES
Visual: PLACES
Ladda ned bild
Visual: PLACES
Visual: PLACES
Ladda ned bild
Visual: PLACES
Visual: PLACES
Ladda ned bild
Visual: PLACES
Visual: PLACES
Ladda ned bild
Visual: PLACES
Visual: PLACES
Ladda ned bild
Visual: PLACES
Visual: PLACES
Ladda ned bild
Visual: PLACES
Visual: PLACES
Ladda ned bild
Mårten Leringe, VD och arkitekt på C.F. Møller Architects.
Mårten Leringe, VD och arkitekt på C.F. Møller Architects.
Ladda ned bild

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, Berlin, Århus, Köpenhamn och Ålborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum