Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen uppnår ett stabilt resultat 2021 och driver på omställningen mot NEW AUTO

Dela

Volkswagen-koncernens affärsmodell var stabil under 2021. Företaget stärkte sin totala uthållighet och förbättrade sin förmåga att hantera störningar. Omkostnader minskades framgångsrikt, kostnadsmedvetenheten var hög och break-even sänktes. Samtidigt drev Volkswagen sin omställning mot NEW AUTO framåt.

  • Stabilt resultat och rörelsemarginal trots brist på halvledare och 2,4 miljoner färre sålda fordon jämfört med 2019
  • Omsättningen ökade med 12 procent jämfört med föregående år till 250,2 miljarder euro tack vare bättre mix och gynnsam prissättning
  • Rörelseresultatet före engångsposter nästan fördubblades till 20,0 miljarder euro
  • Sänkta omkostnader, en hög kostnadsmedvetenhet har medfört att break-even ligger på en lägre nivå
  • Stark Automotive Division: nettokassaflöde upp med 35 procent till 8,6 miljarder euro jämfört med föregående år; solid nettolikviditet med 26,7 miljarder euro, en ökning med mer än 5 miljarder euro jämfört med slutet av 2019 trots omfattande omställning
  • Koncernledningen och styrelsen föreslår en ökad utdelning på 7,50 euro per stamaktie och 7,56 euro per preferensaktie, vilket motsvarar en utbetalningskvot på 25,4 procent
  • Utsikterna för 2022: leveranserna väntas öka med mellan 5 och 10 procent, och försäljningsmarginalen ligger på mellan 7,0 och 8,5 procent. Denna förväntade utveckling är dock avhängig av utvecklingen av kriget i Ukraina och dess påverkan på koncernens leveranskedjor och den globala ekonomin som helhet.

Volkswagen-koncernens affärsmodell var stabil under 2021. Företaget stärkte sin totala uthållighet och förbättrade sin förmåga att hantera störningar. Omkostnader minskades framgångsrikt, kostnadsmedvetenheten var hög och break-even sänktes. Samtidigt drev Volkswagen sin omställning mot NEW AUTO framåt. Ett stabilt resultat uppnåddes trots stark motvind på grund av brist på halvledare, vilket ledde till en minskning av fordonsförsäljningen med omkring 600 000 enheter jämfört med 2020. Det var 2,4 miljoner färre enheter än 2019. Även om försäljningsvolymerna sjönk med 6 procent jämfört med föregående år, ökade försäljningsintäkterna med 12 procent till 250,2 miljarder euro. Rörelseresultatet före engångsposter nästan fördubblades jämfört med 2020 och nådde en stabil nivå på 20,0 miljarder euro. Försäljningsmarginalen före engångsposter steg också till 8,0 procent jämfört med 4,8 procent föregående år. Nyckeln till detta ekonomiska resultat var en bättre mix och gynnsam prissättning. Automotive Division genererade ett starkt nettokassaflöde på 8,6 miljarder euro, en ökning med 35 procent på årsbasis. Nettolikviditeten i Automotive Division förblev i stort sett oförändrad jämfört med slutet av 2020 och uppgick till 26,7 miljarder euro. Detta motsvarar dock en ökning på över 5 miljarder euro sedan slutet av 2019, trots de många omställningsåtgärder som har vidtagits inom denna tidsram, inklusive förvärvet av Navistar. Koncernledningen och styrelsen föreslår en utdelning på 7,50 euro per stamaktie och 7,56 euro per preferensaktie, en ökning med 56 procent jämfört med 4,80 euro respektive 4,86 euro föregående år. Detta motsvarar en utbetalningsgrad på 25,4 procent. Vinst per stamaktie uppgick till 29,59 euro (16,60) och vinst per preferensaktie uppgick till 29,65 euro (16,66).

Arno Antlitz, Volkswagen-koncernens finansdirektör:

– Under de senaste två åren har vi lärt oss att hantera krisers påverkan på vårt företag bättre. Jag är övertygad om att vi kommer att använda dessa erfarenheter på bästa möjliga sätt för att orientera oss vidare i dessa svåra tider. Under 2021 förbättrade vi vår stabilitet genom att uppnå bättre marginaler, minska omkostnader, sänka vår break-even och upprätthålla kostnadsmedvetenheten. Vår belöning blev stabila resultat och kassaflöden. Samtidigt gjorde vi inga kompromisser när det gäller framtida investeringar och avancerade framåt för att bli en hållbar, mjukvarudriven mobilitetsleverantör.

På grund av den globala bristen på halvledare sjönk Volkswagen-koncernens fordonsförsäljning 2021 med 6,3 procent till 8,6 miljoner. Den framgångsrika e-offensiven fortsatte dock att öka i snabb takt med globala leveranser av helt eldrivna bilar som nästan fördubblades till 452 900 enheter. Koncernen är europeisk marknadsledare för elbilar med en marknadsandel på cirka 25 procent och nådde den näst största positionen på den viktiga amerikanska marknaden med cirka 7,5 procent. I Kina levererades 92 700 elbilar, vilket är mer än fyra gånger så mycket som 2020.

En bättre mix och fördelaktig prissättning var de viktigaste drivkrafterna för en förbättrad intäktskvalitet. Som en följd av detta överträffade försäljningsintäkterna den minskade fordonsförsäljningen och ökade med 12,3 procent till 250,2 (222,9) miljarder euro. Volkswagen-koncernen uppnådde ett stabilt resultat och en god marginal trots att ca 2,4 miljoner färre bilar sålts jämfört med 2019. Rörelseresultatet före engångsposter nästan fördubblades jämfört med föregående år till 20,0 (10,6) miljarder euro, vilket innebär en försäljningsmarginal före engångsposter på 8,0 (4,8) procent. Volkswagen-koncernens vinst före skatt ökade med 72,5 procent till 20,1 (11,7) miljarder euro. Försäljningsmarginalen före skatt uppgick till 8,0 (5,2) procent. Resultatet efter skatt ökade med 74,8 procent till 15,4 miljarder euro (8,8).

Automotive Division genererade ett starkt kassaflöde på 8,6 (6,4) miljarder euro, en ökning med 35,4 procent jämfört med föregående år. Nettolikviditeten uppgick till nästan oförändrat 26,7 (26,8) miljarder euro. Detta motsvarar dock en ökning på över 5 miljarder euro sedan slutet av 2019, trots de många omställningsåtgärder som har vidtagits inom denna tidsram, inklusive förvärvet av Navistar. Som en hörnsten för att bli en hållbar och mjukvarudriven mobilitetsleverantör investerar koncernen i att utöka sin kapacitet inom programvaruutveckling och autonom körning, samt att utöka sin portfölj med elbilar. Kostnaderna för forskning och utveckling inom Automotive Division ökade således med 12,2 procent till 15,6 miljarder euro (13,9) och FoU-kvoten låg kvar på 7,6 procent. När det gäller capex upprätthöll koncernen en hög disciplin och lyckades minska utgifterna med mer än 500 miljoner euro till 10,5 (11,1) miljarder euro. Detta motsvarar en minskad andel capex i förhållande till försäljningsintäkter på 5,1 (6,1) procent.

Framtidsutsikter

Volkswagen-koncernen räknar med att leveranserna till kunderna 2022, med tanke på de fortsatt utmanande marknadsvillkoren, kommer att öka med 5 till 10 procent jämfört med föregående år. Detta utgår från att covid-19-pandemin inte kommer att blossa upp igen och att bristen på intermediära produkter och råvaror kommer att bli mindre intensiv. Räkenskapsåret 2022 kommer även fortsättningsvis att påverkas av bristande tillgång på grund av den strukturella bristen på halvledare. Utbudet av halvledare förväntas öka under andra halvåret jämfört med första halvåret.

Volkswagen-koncernen förväntar sig en försäljningsintäkt som är 8 till 13 procent högre än föregående år. När det gäller rörelseresultatet för koncernen beräknas en försäljningsmarginal i intervallet 7,0 procent till 8,5 procent 2022.

Inom Automotive Division förväntas FoU-kvoten uppgå till cirka 7 procent och capex-kvoten till försäljningsintäkter på cirka 5,5 procent 2022. Under innevarande år räknar bolaget med att kassautflödet från diesel kommer att öka och samgåenden och förvärv kommer att ligga i nivå med föregående år. Inklusive eventuella kassautflöden i samband med EU:s antitrustförfarande mot Scania förväntas nettokassaflödet ligga i samma intervall som föregående år. Under 2022 förväntas nettolikviditeten inom Automotive Division vara upp till 15 procent högre än föregående år. Avkastningen på investeringen (ROI) förväntas vara mellan 12 procent och 15 procent.

Denna framtidsutsikt är dock föremål för den fortsatta utvecklingen av kriget i Ukraina och särskilt påverkan på koncernens leveranskedjor och den globala ekonomin som helhet. I samband med framtagandet av dessa framtidsutsikter finns det en risk att den senaste utvecklingen i kriget i Ukraina kommer att ha en negativ inverkan på Volkswagen-koncernens verksamhet. Detta kan även bero på flaskhalsar i leveranskedjan. För närvarande är det ännu inte möjligt att slutgiltigt bedöma de specifika effekterna. Det är inte heller möjligt att i detta skede med tillräcklig säkerhet förutsäga i vilken utsträckning en potentiell ytterligare upptrappning av kriget i Ukraina kommer att påverka den globala ekonomin och tillväxten i industrin under räkenskapsåret 2022.

Notera:

Detaljer om resultatet för Volkswagen-koncernens varumärken och affärsområden kommer att presenteras igen omkring 07:30 vid den årliga presskonferensen den 15 mars. Traton SE kommer att publicera sina siffror ungefär samtidigt och hålla sin årliga presskonferens den 16 mars.

En tabell över resultatet finns bifogad till pressmeddelandet samt på Volkswagen Newsroom.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
VW AG jan-dec 2021 tabeller.
VW AG jan-dec 2021 tabeller.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT/CUPRA, VolkswagenTransportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum