Försäkringskassan

Startade sjukfall minskar i de flesta branscher

Dela

Antalet startade sjukfall minskade i 14 av 18 branscher mellan åren 2015 och 2016. Minskningen har skett inom både privat och offentlig sektor. Inom gruv- och byggbranscherna samt inom handel och annan serviceverksamhet fortsätter antalet startade sjukfall att öka. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.

Högst sjukfrånvaro återfinns bland kvinnor 2016 i vård, skola, omsorg och sociala tjänster med 147 sjukfall per 1 000 sysselsatta. Bland män är det transportbranschen som har högst sjukfrånvaro med 94 sjukfall per 1 000 sysselsatta.

- Det är glädjande att antal startade sjukfall minskar. Nu är det viktigt att arbetsgivare håller i detta och fortsätter på inslagen väg med att förebygga så att färre riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, säger Lars-Åke Brattlund, chef för Avdelningen för Sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Antal personer som påbörjar ett nytt sjukfall minskar, men antalet dagar med sjukpenning per individ ökar fortfarande bland offentligt anställda, men är oförändrat för privatanställda.

- Längden på sjukskrivningarna ökar trots minskat antal startade sjukfall. Det ställer höga krav på hälso- och sjukvården att tillhandahålla rätt behandling och för arbetsgivarna att anpassa arbetsplatserna, i syfte att förkorta sjukskrivningar och underlätta återgången i arbete, säger Lars-Åke Brattlund.

Statistiken redovisas också uppdelat på diagnos. Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten för år 2016. 

• Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukfall. Branscher med störst antal startade sjukfall med psykiska diagnoser återfinns alla inom vård, skola, omsorg och socialtjänst för både män och kvinnor, samt inom veterinärverksamhet.

• Störst antal startade sjukfall med psykiatrisk diagnos, 58 per 1 000 sysselsatta, inträffade för anställda inom ”Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem”, som är en undergrupp inom vård, omsorg och sociala tjänster

• Kvinnor har nästan tredubbelt så många startade sjukfall med psykiatrisk diagnos jämfört med män (41 startade sjukfall per 1000 sysselsatta för kvinnor mot 15 för män). Andra branscher där antalet startade sjukfall med psykiatrisk diagnos är högt för kvinnor är inom avfallshantering och återvinning, i landtransportbranschen och inom säkerhets- och bevakningsbranschen med omkring 50 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta.

• Sjukfrånvaron på grund av skador är dock högre för män än för kvinnor, med 12 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta för män och 10 för kvinnor.

• Den bransch som för män hade flest antal startade sjukfall på grund av skador var trätillverkningsindustrin med 22 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta följt av verksamheter inom byggbranschen med 21 sjukfall.


Statistiken, som är en del av Försäkringskassans offentligt publicerade statistik, finns på myndighetens webbplats: www.forsakringskassan.se/statistik

Läs mer: Sjukfrånvaro per bransch och sektor, 2010–


Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

ALS-drabbade ska prioriteras vid handläggning av assistansersättning28.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

För den som drabbas av sjukdomar där kroppens förmågor försämras mycket fort, till exempel den neurologiska sjukdomen ALS, är den normala handläggningstiden vid ansökan om assistansersättning inte tillräckligt snabb. Därför inför Försäkringskassan nu en hantering där dessa fall kommer prioriteras med förtur. Något som ska korta processen till beslut, både vid nyansökan och ansökan om fler timmar, till 45 dagar.

Prognos: Lågkonjunktur väntas dämpa utgifter för sjukpenning23.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli något lägre år 2023 för att sedan öka och bli ännu högre från och med 2024. Kommande lågkonjunktur väntas inverka dämpande på sjukfrånvaron – och därmed kostnaderna för sjukpenning – under de kommande 1–2 åren. Samtidigt beräknas inte eventuella ytterligare utbrott av covid-19 påverka utgifterna för sjukpenning. Det visar den utgiftsprognos som Försäkringskassan lämnar till regeringen idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum