Försäkringskassan

Startade sjukfall minskar i de flesta branscher

Dela

Antalet startade sjukfall minskade i 14 av 18 branscher mellan åren 2015 och 2016. Minskningen har skett inom både privat och offentlig sektor. Inom gruv- och byggbranscherna samt inom handel och annan serviceverksamhet fortsätter antalet startade sjukfall att öka. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.

Högst sjukfrånvaro återfinns bland kvinnor 2016 i vård, skola, omsorg och sociala tjänster med 147 sjukfall per 1 000 sysselsatta. Bland män är det transportbranschen som har högst sjukfrånvaro med 94 sjukfall per 1 000 sysselsatta.

- Det är glädjande att antal startade sjukfall minskar. Nu är det viktigt att arbetsgivare håller i detta och fortsätter på inslagen väg med att förebygga så att färre riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, säger Lars-Åke Brattlund, chef för Avdelningen för Sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Antal personer som påbörjar ett nytt sjukfall minskar, men antalet dagar med sjukpenning per individ ökar fortfarande bland offentligt anställda, men är oförändrat för privatanställda.

- Längden på sjukskrivningarna ökar trots minskat antal startade sjukfall. Det ställer höga krav på hälso- och sjukvården att tillhandahålla rätt behandling och för arbetsgivarna att anpassa arbetsplatserna, i syfte att förkorta sjukskrivningar och underlätta återgången i arbete, säger Lars-Åke Brattlund.

Statistiken redovisas också uppdelat på diagnos. Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten för år 2016. 

• Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukfall. Branscher med störst antal startade sjukfall med psykiska diagnoser återfinns alla inom vård, skola, omsorg och socialtjänst för både män och kvinnor, samt inom veterinärverksamhet.

• Störst antal startade sjukfall med psykiatrisk diagnos, 58 per 1 000 sysselsatta, inträffade för anställda inom ”Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem”, som är en undergrupp inom vård, omsorg och sociala tjänster

• Kvinnor har nästan tredubbelt så många startade sjukfall med psykiatrisk diagnos jämfört med män (41 startade sjukfall per 1000 sysselsatta för kvinnor mot 15 för män). Andra branscher där antalet startade sjukfall med psykiatrisk diagnos är högt för kvinnor är inom avfallshantering och återvinning, i landtransportbranschen och inom säkerhets- och bevakningsbranschen med omkring 50 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta.

• Sjukfrånvaron på grund av skador är dock högre för män än för kvinnor, med 12 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta för män och 10 för kvinnor.

• Den bransch som för män hade flest antal startade sjukfall på grund av skador var trätillverkningsindustrin med 22 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta följt av verksamheter inom byggbranschen med 21 sjukfall.


Statistiken, som är en del av Försäkringskassans offentligt publicerade statistik, finns på myndighetens webbplats: www.forsakringskassan.se/statistik

Läs mer: Sjukfrånvaro per bransch och sektor, 2010–


Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Statens utgifter för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-1927.7.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Statens utgifter för socialförsäkringen väntas öka under 2020 enligt Försäkringskassans senaste prognos. Kostnaderna drivs bland annat av regeländringar som ersättning för höga sjuklönekostnader samt ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 30 miljarder på grund av coronapandemin. Detta är 19 miljarder kronor mer än tidigare beräknat.

Kraftig ökning av uttaget av tillfällig föräldrapenning7.5.2020 09:11:01 CESTPressmeddelande

Utbetalningen av tillfällig föräldrapenning (VAB) har ökat kraftigt under årets första månader. Under april i år fick föräldrar och närstående ersättning för vård av barn för 1,3 miljarder kronor. För samma period året innan låg siffran på 683 miljoner kronor. Ungefär 100 000 fler föräldrar och barn var hemma med ersättning i april 2020 än som var fallet i april 2019. Det visar Försäkringskassans statistik som publiceras idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum